Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów SharePoint jest jednym ze sposobów grupowanie plików i zarządzanie nimi. Można tworzyć foldery z urządzenia w przypadku synchronizowania lub z paska poleceń w sieci web.

Tworzenie folderu w programie SharePoint

 1. Przejdź do witryny SharePoint i Otwórz bibliotekę dokumentów SharePoint miejsce, w którym chcesz utworzyć nowy folder.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję + Nowy, a następnie kliknij Folder.

  Jeśli nie masz jako jedną z opcji menu + Nowe foldery, ta osoba może być wyłączona. Właściciel biblioteki lub użytkownika z uprawnieniami projektu można ustawić czy polecenie Folder jest włączona, czy nie. Zobacz Włączanie folderów na w usłudze SharePoint Online.

  Uwaga: Czy ekranu wygląda inaczej niż to i używasz SharePoint Online lub? Administrator może być SharePoint środowisko klasyczny Ustaw w bibliotece dokumentów. Jeśli tak, zobacz Tworzenie folderu w klasycznym programie SharePoint możliwości biblioteki poniżej.

 3. W oknie dialogowym Folder w polu Nazwa folderu wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Menu Nowy z opcją nowego folderu

  Uwaga: Aby zmienić nazwę folderu później kliknij wielokropek ... i kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu w oknie dialogowym Zmienianie nazwy, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie nazwy pliku, folderu lub łącza w bibliotece dokumentów.

  Po zakończeniu powinna być widoczna nowego folderu w bibliotece dokumentów i może zostać uruchomiony dodawania plików lub tworzenie jego podfolderami. Aby dodać nowy plik, zobacz Tworzenie nowego pliku w bibliotece dokumentów. Aby przekazać istniejące pliki, zobacz przekazywanie plików do biblioteki dokumentów lub folder.

  Nowy Folder biblioteki dokumentów

 4. Jeśli nie widzisz nowego folderu w bibliotece, Odśwież przeglądarkę.

W niektórych przypadkach należy rozważyć korzystanie z widoków zamiast folderów. Pliki w widokach można można filtrować, grupowanie i sortować. Jeśli masz dużej biblioteki kombinację widoków i folderów, może być najlepiej.

Włączanie folderów w SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

Foldery są domyślnie, ale można je wyłączyć, i masz uprawnienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz bibliotekę, której chcesz zacząć dodawać foldery.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją Ustawienia

 3. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

 5. Kliknij przycisk OK i przejść z powrotem do biblioteki.

Tworzenie folderu w bibliotece SharePoint klasyczny obsługi

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej bibliotekę SharePoint, w którym chcesz dodać folder.

 2. Kliknij tytuł biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, aby go otworzyć, lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 i kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł biblioteki, w której chcesz dodać foldery.

  Uwaga: Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na wstążce kliknij pozycję pliki, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy Folder.

  Obraz Wstążki pliki programu SharePoint przy użyciu nowego folderu wyróżnione.

  Uwaga: Jeśli polecenie Nowy Folder nie jest dostępny, możesz włączyć go ponownie z odpowiednimi uprawnieniami. Na karcie Biblioteka na wstążce kliknij pozycję Ustawienia biblioteki, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane. W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

  Uwaga: Aby zmienić nazwę folderu później kliknij wielokropek ... , kliknij wielokropek ... w oknie dialogowym, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie folderu wpisz nazwę folderu w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Tworzenie folderu okno dialogowe Biblioteka

  Opcjonalnie możesz zapraszać osoby, aby udostępnić folder.

  Okno dialogowe Udostępnianie trybie klasycznym usługi SharePoint Online

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

W zależności od potrzeb warto rozważyć użycie widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużej biblioteki kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby uzyskać więcej informacji o widokach, zobacz klip wideo: tworzenie i edytowanie widoków publicznych listy lub biblioteki.

Tworzenie folderu w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Domyślnie Nowy Folder polecenie jest włączona w bibliotekach dokumentów SharePoint. Właściciel biblioteki lub użytkownika z uprawnieniami projektu można ustawić czy polecenie Nowy Folder jest włączona, czy nie.

Biblioteka dokumentów programu SharePoint 2016 z wyróżnioną pozycją folder
 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę dokumentów SharePoint miejsce, w którym chcesz dodać folder.

 2. Kliknij tytuł biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, aby go otworzyć, lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 i kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł biblioteki, w której chcesz dodać foldery.

  Uwaga: Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na Wstążce kliknij kartę Pliki, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy folder.

  Obraz Wstążki pliki programu SharePoint przy użyciu nowego folderu wyróżnione.

  Uwagi: Jeśli polecenie Nowy Folder nie jest dostępny, możesz włączyć go ponownie z odpowiednimi uprawnieniami.

  • Na karcie Biblioteka na wstążce kliknij pozycję Ustawienia biblioteki, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane.

  • W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

  • Kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Nowy folder wpisz nazwę folderu w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Opcjonalnie możesz zapraszać osoby, aby udostępnić folder.

  Okno dialogowe Udostępnianie folderu nowy 2016 programu SharePoint

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie dokumentów lub folderów w programie SharePoint Server

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz.

Uwagi: 

 • Aby zmienić nazwę folderu później kliknij wielokropek ... , kliknij wielokropek ... w oknie dialogowym pole, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu w polu Nazwa.

  Jeśli nie widzisz, Zmienianie nazwy, kliknij polecenie Edytuj właściwości, a następnie zmień pola Nazwa. Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu.

 • Aby szybko przejść na wyższy poziom w hierarchii folderów, na wstążce kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Nawiguj w górę.

W zależności od potrzeb warto rozważyć użycie widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużej biblioteki kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby uzyskać więcej informacji o widokach, zobacz klip wideo: tworzenie i edytowanie widoków publicznych listy lub biblioteki.

Tworzenie folderu w SharePoint Server 2010

Domyślnie w bibliotekach dokumentów SharePoint pojawia się polecenie Nowy Folder. Właściciel biblioteki lub użytkownika z uprawnieniami projektowanie biblioteki można ustawić czy polecenie Nowy Folder jest włączona, czy nie.

Biblioteka dokumentów programu SharePoint 2010 z wyróżnioną pozycją folder
 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę dokumentów SharePoint, dla której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, aby go otworzyć, lub kliknij Menu Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w sekcji odpowiednich bibliotek kliknij nazwę biblioteki.

  Uwaga: Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na Wstążce w sekcji Narzędzia bibliotek kliknij kartę Dokumenty, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy Folder.

  Wstążka dokumentów programu SharePoint 2010 przy użyciu nowego folderu wyróżnione

  Uwaga: Osoba tworząca bibliotekę mogła określić, że nie można w niej tworzyć folderów. W takim przypadku polecenie Nowy folder jest niedostępne.

 4. W oknie dialogowym Nowy folder wpisz nazwę folderu w polu Nazwa i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe programu SharePoint 2010 nowy Folder.

  Uwaga: Aby zmienić nazwę folderu później kliknij strzałkę w dół w wierszu z folderu i kliknij polecenie Edytuj właściwości. Zmień nazwę folderu w polu Nazwa.

W zależności od potrzeb warto rozważyć użycie widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużej biblioteki kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku.

Tworzenie folderu w SharePoint Server 2007

Domyślnie w bibliotekach SharePoint zostanie wyświetlone menu Nowy Folder. Tylko właściciel biblioteki można określić, czy w menu Nowy Folder jest włączone.

 1. Jeśli biblioteka dokumentów SharePoint nie jest jeszcze otwarte, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie, aby go otworzyć.

 2. W menu Nowy Obraz menu a następnie kliknij pozycję Nowy Folder.

 3. Wpisz nazwę folderu i kliknij przycisk OK.

W zależności od potrzeb warto rozważyć użycie widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużej biblioteki kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku.

Która wersja programu SharePoint jest używana?

Jeśli nie masz pewności, jaka wersja programu SharePoint masz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Inne tematy w plików i folderów

Przenoszenie lub kopiowanie folderu, pliku lub linku w bibliotece dokumentów

Usuwanie pliku, folderu lub linku z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Tworzenie folderu na liście programu SharePoint

Usuwanie folderu z listy programu SharePoint

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Go brakuje zawartości? Jeśli tak, napisz nam, co to jest mylące lub brak u dołu tej strony. Podaj swoją wersję SharePoint, OS i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×