Tworzenie folderu na liście programu SharePoint

Tworzenie folderu na liście programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tworzenie folderów na liście SharePoint jest dobrym sposobem na grupy i zarządzanie nimi zawartości, na przykład grupowanie zapasów lub pracowników działu. Można dodać foldery do większości typów list SharePoint.

Tworzenie folderu na liście jest domyślnie wyłączona. Czy można tworzyć nowe foldery, właściciel listy SharePoint lub użytkownika z uprawnieniami projektu można włączyć. Jeśli masz co najmniej właściciela lub projektanta uprawnienia, możesz przejść do listy ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Foldery, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

Zaktualizowana w 25 stycznia 2017 dzięki klientów opinii.

Uwaga : Te kroki dotyczą zostały zmodyfikowane wersji SharePoint. Jeśli z administratorem lub firmy została dostosowana aplikacji, nie widać tych opcji.

Tworzenie folderu na liście SharePoint Online

Domyślnie polecenie Nowy Folder Aby utworzyć folder na listach SharePoint Online. Polecenie Utwórz folder jednak może nie być włączona chyba że listy właściciel lub administrator czy tak.

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej listę, której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego i kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł listy, aby dodać foldery do.

  Uwaga : Czy ekranu wygląda inaczej niż to i używasz SharePoint Online ? Administrator może być SharePoint środowisko klasyczny Ustaw w bibliotece dokumentów. Jeśli tak, zobacz Tworzenie folderu w klasycznym programie SharePoint obsługę listy.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na górnym pasku narzędzi kliknij przycisk + Nowy, a następnie wybierz Folder z listy w dół.

  + Nowe menu rozwijane z wyróżnioną pozycją folder

  Uwaga : Jeśli polecenie folder + Nowe nie jest widoczne, możesz wyłączyć go ponownie z co najmniej uprawnienia właściciela bądź projektanta. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , kliknij przycisk Ustawienia listy, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane. W sekcji Foldery kliknij przycisk Tak, aby wprowadzić "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

  Uwaga : Aby później zmienić nazwę folderu, kliknij wielokropek ... , a następnie kliknij przycisk Edytuj. Zmień nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Folder wpisz nazwę folderu w polu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Okno dialogowe folder z wyróżnionym przyciskiem tworzenie

  Opcjonalnie możesz zapraszać osoby, aby udostępnić folder.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Edytowanie i zarządzanie uprawnieniami dla listy programu SharePoint lub w bibliotece Aby uzyskać więcej informacji.

Należy rozważyć przy użyciu SharePoint   widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużą listę kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby utworzyć widoki, zobacz Tworzenie widoku listy niestandardowej w usłudze SharePoint Online.

Tworzenie folderu na liście obsługi Klasyczny SharePoint

Aby utworzyć folder w SharePoint środowiska klasyczny, wykonaj następujące czynności

Uwaga : Jeśli polecenie Nowy Folder nie jest dostępny, możesz włączyć ją ponownie, jeśli masz co najmniej uprawnienia właściciela bądź projektanta. Na karcie Biblioteka na wstążce kliknij pozycję Ustawienia biblioteki, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane. W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej listę, której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 i kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł listy, aby dodać foldery do.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na wstążce kliknij kartę elementy, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy Folder.

  Obraz Wstążki pliki programu SharePoint przy użyciu nowego folderu wyróżnione.

  Uwaga : Jeśli polecenie Nowy Folder nie jest dostępny, możesz włączyć ją ponownie, jeśli masz co najmniej uprawnienia właściciela bądź projektanta. Na karcie Lista na wstążce kliknij przycisk Ustawienia listy, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane. W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

  Uwaga : Aby zmienić nazwę folderu później, kliknij wielokropek ... , kliknij wielokropek ... w oknie dialogowym pole, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego folderu wpisz nazwę folderu w polu Nazwa, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Tworzenie folderu okno dialogowe Biblioteka

Tworzenie folderu na liście SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Tylko właściciel listy SharePoint lub użytkownika z uprawnieniami projektu można określić, czy polecenie Nowy Folder jest wyświetlane, zmieniając ustawienia zaawansowane.

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej listę, której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 i kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij tytuł listy, aby dodać foldery do.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na wstążce kliknij kartę pliki, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy Folder.

  Obraz Wstążki pliki programu SharePoint przy użyciu nowego folderu wyróżnione.

  Uwaga : Jeśli polecenie Nowy Folder nie jest dostępny, możesz włączyć ją ponownie, jeśli masz co najmniej uprawnienia właściciela bądź projektanta. Na karcie Lista na wstążce kliknij przycisk Ustawienia listy, a następnie kliknij Ustawienia zaawansowane. W sekcji Folder upewnij się, że zaznaczono opcję Tak,Utwórz "Nowy Folder" polecenie jest dostępne.

 4. W oknie dialogowym Nowy Folder wpisz nazwę folderu w polu Nazwa.

  Tworzenie folderu okno dialogowe Biblioteka

  W SharePoint Server 2016 Opcjonalnie możesz zapraszać osoby, aby udostępnić folder.

 5. Po zakończeniu kliknij Tworzenie i Zapisywanie.

Uwagi : 

 • Aby zmienić nazwę folderu później, kliknij wielokropek ... , kliknij wielokropek ... w oknie dialogowym pole, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu w polu Nazwa.

 • Aby szybko przejść na wyższy poziom w hierarchii folderów, na wstążce kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Nawiguj w górę.

Należy rozważyć przy użyciu SharePoint  widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużą listę kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć widoki, zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Tworzenie folderu na liście SharePoint 2010

Domyślnie polecenie Nowy Folder nie są wyświetlane na listach. Tylko właściciel listy SharePoint lub użytkownik mający uprawnienia projektu dla listy można określić, czy polecenie Nowy Folder jest wyświetlane przez zmianę ustawień zaawansowanych.

 1. Przejdź do witryny SharePoint zawierającej listę, do której chcesz dodać folder.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij Menu Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w obszarze odpowiedniej sekcji listy, kliknij nazwę biblioteki.

  Uwaga : Projektanci mogą znacznie modyfikować wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

 3. Na Wstążce w sekcji Narzędzia List kliknij kartę elementy, a następnie w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy Folder.

  Uwaga : Jeśli masz co najmniej właściciela lub projektanta uprawnienia, możesz włączyć foldery do listy. Na wstążce kliknij pozycję Lista > Ustawienia listy > Ustawienia zaawansowane. W obszarze udostępnić "Nowy Folder" polecenia?, kliknij przycisk Tak. Aby to zrobić, musisz mieć co najmniej uprawnienia właściciela bądź projektanta.

 4. W oknie dialogowym Nowy folder wpisz nazwę folderu w polu Nazwa i kliknij przycisk OK.

Należy rozważyć przy użyciu SharePoint   widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużą listę kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć widoki SharePoint, zobacz Tworzenie, modyfikowanie, i usuwanie widoku.

Tworzenie folderu na liście SharePoint Server 2007

Domyślnie w menu Nowy Folder nie są wyświetlane na listach SharePoint chyba że jest on włączony przez właściciela listy. Ta opcja jest włączona, zmieniając ustawienia zaawansowane listy.

 1. Jeśli na liście SharePoint nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij polecenie Nowy Folder.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nadać nazwę i kliknij przycisk OK.

Należy rozważyć przy użyciu SharePoint   widoków zamiast folderów, ponieważ umożliwiają zawartości można filtrować, grupowanie i sortować na różne sposoby. Jeśli masz dużą listę kombinację widoków i folderów, może być najlepiej. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć widoki SharePoint, zobacz Tworzenie lub Modyfikowanie widoku.

Która wersja programu SharePoint jest używana?

Jeśli nie masz pewności, jaka wersja programu SharePoint masz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Inne tematy w plików i folderów

Przenoszenie lub kopiowanie folderu, pliku lub łącza w bibliotece dokumentów

Przekazywanie plików do biblioteki

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Usuwanie folderu z listy programu SharePoint

Usuwanie plików, folderów lub łącza z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Zostaw komentarz

Ten artykuł był pomocny? Czy istnieje, ma zawartości? Jeśli tak, napisz nam, co zostało brakujące lub skomplikowana u dołu tej strony. Dołącz wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×