Tworzenie filtrów widoku w projekcie narzędzia Listy w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Filtry widoku umożliwiają uwzględnianie lub wykluczanie elementów w ramach danego widoku na podstawie określonych warunków. Na przykład można wyświetlić tylko elementy utworzone za pomocą określonych formularzy lub tylko te elementy, których wartości pól spełniają określone kryteria.

W tym artykule

Omówienie: Tworzenie filtru widoku

Dodawanie wyrażenia filtru

Omówienie tworzenia filtru widoku

Aby utworzyć filtr widoku:

 1. Otwórz Projektanta narzędzia Listy.

 2. Kliknij widok, w którym chcesz zastosować filtr widoku.

 3. Kliknij kartę Filtr.

 4. Zaznacz lub usuń zaznaczenia odpowiednich formularzy.

  W widoku będą wyświetlane tylko elementy utworzone za pomocą zaznaczonych tu szablonów formularzy.

 5. Dodaj odpowiednie wyrażenia filtru w celu uwzględnienia lub wykluczenia rekordów.

 6. Zapisz i opublikuj zmiany w projekcie.

Początek strony

Dodawanie wyrażeń filtru

Wyrażenia filtru testują wartości w polach i powodują wyświetlenie w widoku danych elementów, które spełniają warunki określone w wyrażeniu.

Dodawanie wyrażenia filtru z jednym warunkiem

Aby dodać wyrażenie podstawowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Z listy podręcznej wybierz pole, którego wartości chcesz przetestować.

  Uwaga: Pola Tekst sformatowany są dostępne tylko wtedy, gdy właściwość Z możliwością wyszukiwania jest włączona.

 2. Z listy podręcznej wybierz opcję warunku.

  Zostaną wyświetlone różne opcje warunków, w zależności od typu pola. W przypadku pól dotyczących tekstu są widoczne opcje, które mają zastosowanie do ciągów tekstowych, takie jak „zawiera" lub „zaczyna się od"; w przypadku pól dotyczących dat są wyświetlane takie opcje, jak [IsToday], która umożliwia wskazanie bieżącej daty.

 3. W polu tekstowym wprowadź wartość do przetestowania.

 4. Kliknij przycisk Ikona dodawania warunku , aby dodać wyrażenie.

Poniższy przykład przedstawia wyrażenie filtru powodujące wyświetlenie wszystkich elementów, w przypadku których pole „Nazwa działu” ma wartość „Sprzedaż”.

Proste wyrażenie filtru widoku

Początek strony

Dodawanie wyrażenia filtru z wieloma warunkami

Czasami może zaistnieć konieczność przetestowania pól pod kątem więcej niż jednego warunku. W takiej sytuacji można dodać wyrażenie zawierające operatory logiczne. Można utworzyć wyrażenie umożliwiające wybranie rekordów tylko wtedy, gdy WSZYSTKIE warunki są spełnione (operator logiczny ORAZ) lub gdy są spełnione JAKIEKOLWIEK warunki (operator logiczny LUB).

Poniższy przykład przedstawia dwa warunki dodane po wybraniu opcji „Logiczne LUB". Powstałe w ten sposób wyrażenie filtru powoduje wyświetlenie wszystkich rekordów, których pole „Nazwa działu" ma wartość „Sprzedaż" lub „Marketing".

Wyrażenie filtru widoku z wieloma warunkami

Początek strony

Aktualizowanie warunku w wyrażeniu filtru

Aby zaktualizować warunek, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz warunek w oknie dialogowym wyrażenia.

  Poszczególne części wyrażenia są wyświetlane na listach podręcznych i w polu tekstowym wartości.

 2. Zmień dowolną część warunku.

 3. Kliknij przycisk Ikona dodawania warunku

Początek strony

Usuwanie warunku z wyrażenia filtru

Aby usunąć warunek:

 1. Wybierz warunek w oknie dialogowym wyrażenia.

 2. Kliknij przycisk Ikona usuwania warunku

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×