Tworzenie etykiet wysyłkowych w programie Word przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Umożliwia wysyłanie korespondencji seryjnej z listą adresów za pomocą etykiety, można szybko utworzyć arkusz etykiet adresowych za pomocą korespondencji seryjnej. Każda etykieta zawiera adres z listy.

Z utworzeniem i wydrukowaniem etykiet w ramach procesu tworzenia korespondencji seryjnej są związane następujące dokumenty:

 • Dokument główny.
  Jest dokument, możesz użyć do skonfigurowania układ etykiet dla wszystkich etykiet w korespondencji seryjnej. Możesz również skonfigurować dowolną zawartość, która ma być powtarzana na każdej etykiecie, takich jak logo firmy lub adres zwrotny na etykietach wysyłkowych.

 • Listy adresowej.
  Lista adresów jest źródłem danych tego Word używa w korespondencji seryjnej. Jest to plik zawierający adresy, które mają zostać wydrukowane na etykietach.

 • Dokument scalonych.
  Tego dokumentu jest kombinacją dokument główny i listy adresowej, który umożliwia drukowanie adresów indywidualne na etykietach.

Na liście adresowej można Excel arkuszy kalkulacyjnych, katalog Outlook kontaktów lub książki adresowej firmy Apple. Zawiera rekordy, które Word pobiera informacje z tworzenia adresów do etykiet.

 • Jeśli nie masz jeszcze listy adresowej, możesz utworzyć nową listę w Word podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Przed rozpoczęciem procesu tworzenia korespondencji seryjnej Zbierz wszystkie listy adresowej.

 • Jeśli korzystasz z arkusza kalkulacyjnego programu Excel, upewnij się, że kolumnie kody pocztowe sformatowaną jako tekst tak, aby nie utracić wszelkie zer.

 • Jeśli chcesz użyć kontaktów programu Outlook, upewnij się, że Outlook jest domyślnym programem poczty e-mail.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > etykiety.

  Na karcie Korespondencja Rozpoczynanie korespondencji seryjnej i opcja etykiety są wyróżniony

 2. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz dostawcę etykiety na liście etykiet.

  Wybierz markę produktów etykiet, a następnie wybierz numer określonego produktu.
 3. Na liście Numer produktu wybierz numer, który jest zgodny z numerem produktu na pakiecie arkuszy etykiet.

  Porada : Jeśli żadna z opcji etykiet, wybierz pozycję Nowa etykieta, wprowadź informacje o swojej etykiety i nadaj mu nazwę. Wybierz przycisk OK, aby dodać nową etykietę na liście numer produktu.

 4. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno Opcje układu.

  Dokument zostanie wyświetlony tabeli z konturem etykiety (wymiar i kształtu etykiet zależy od wybranego produktu etykiety). Jeśli nie widzisz tabeli na karcie Układ tabeli, wybierz pozycję Wyświetl linie siatki.

 5. W menu plik wybierz pozycję Zapisz zapisać dokument.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wybierz adresatów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Na karcie Korespondencja Wybierz adresatów jest wyróżniony z listy opcji

  Wybierz opcję

  Czynność

  Tworzenie nowej listy

  Rozpoczynanie nowej listy adresowej, podczas konfigurowania korespondencji seryjnej

  Użyj istniejącej listy

  Za pomocą arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub innego typu pliku danych jako lista adresów

  Wybierz z kontaktów programu Outlook

  Wybierz nazwy bezpośrednio z Twoich kontaktów Outlook listy adresowej

  Kontakty firmy Apple

  Wybierz nazwy bezpośrednio z książki adresowej firmy Apple listy adresowej

  Programu FileMaker Pro

  Importowanie danych z bazy danych programu FileMaker Pro

 2. Jeśli wybrano opcję Utwórz nową listę, wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Edytowanie pola listyWord automatycznie tworzy pola podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko i adres. Jeśli chcesz dodać nowe pole — na przykład pole wiadomości — dodaj go teraz, aby wypełnić je podczas wprowadzania wpisów. W obszarze Nowa nazwa pola wpisz nazwę pola, które chcesz dodać, a następnie kliknij znak plus (+).

   Porada : Aby zmienić kolejność pól, kliknij pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij górę lub strzałkę w dół, aby przenieść pole w odpowiednie miejsce.

  2. Gdy wszystkie pola są skonfigurowane żądany sposób, kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć listę.

 3. Jeśli wybrano opcję Użyj istniejącej listy, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć i wybierz polecenie Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie skoroszytu wybierz arkusz, którego chcesz użyć i pozostaw puste pole, aby użyć całego arkusza lub wprowadź zakres komórek zawierających dane, których chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OKZakres komórek.

 4. Jeśli wybrano Wybierz z kontaktów programu Outlook lub Apple kontakty, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

  2. W przypadku kontaktów Outlook w oknie dialogowym Opcje kwerendy obok listy adresatów korespondencji seryjnej, zaznacz całych rekordów. Na liście kontaktów zaznacz kontakty, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Apple kontaktów, w oknie dialogowym Opcje kwerendy w obszarze Apple grupy kontaktów wybierz grupę, którą chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Wstaw pole korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pole, które mają być widoczne na etykietach.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona jest pozycja Wstaw pole korespondencji seryjnej

  Kontynuuj dodawanie pól, dopóki zostaną dodane wszystkie informacje chcesz umieścić na etykietach, a następnie wybierz przycisk OK.

 2. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Aktualizuj etykiety, aby dodać pola do wszystkich etykiet.

 3. Sformatuj pola na pierwszej etykiecie — tak samo będą wyglądać na pozostałych etykietach. Na przykład uwzględnij spacje między polami Imię i Nazwisko oraz naciśnij klawisz Return, aby rozpocząć nowy wiersz w polu Adres.

 4. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Aktualizuj etykiety , aby zastosować formatowanie do wszystkich etykiet.

 1. Na karcie Korespondencja wybierz pozycję Podgląd wyników, aby sprawdzić wygląd etykiet.

  Na karcie Korespondencja wyróżniona Podgląd wyników

  Porada : Wybierz pozycję Podgląd wyników ponownie, aby wyświetlanie, dodawanie i usuwanie pól korespondencji seryjnej.

 2. Aby wprowadzić dodatkowe zmiany formatowania, sformatuj pierwszą etykietę, a następnie na karcie Korespondencja wybierz przycisk Aktualizuj etykiety.

 3. Gdy etykiety wyglądają w odpowiedni sposób, na karcie Korespondencja wybierz pozycję Zakończ i scal > Drukuj dokumenty, aby zakończyć korespondencji seryjnej.

  Na karcie Korespondencja wyróżnione Zakończ i Scal i opcję Drukuj dokumenty

  Porada : Jeśli chcesz przejrzeć i zaktualizować każdej etykiecie pojedynczo przed wydrukowaniem, na karcie Korespondencja wybierz pozycję Zakończ i scal > Edytuj poszczególne dokumenty. Gdy skończysz, wybierz pozycję plik > Drukuj, aby wydrukować etykiety.

Zobacz też

Tworzenie i drukowanie pojedynczej etykiety w programie Word

Drukowanie kopert w programie Word

Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

Podczas tworzenia korespondencji seryjnej program Word uzupełnia dokument główny rekordami ze źródła danych, określanego jako lista adresatów. Listą adresatów do tworzenia korespondencji seryjnej może być arkusz programu Excel, książka adresowa pakietu Office, baza danych programu FileMaker Pro, dokument programu Word lub rozdzielany plik tekstowy.

Ważne : Musi być istniejącej listy adresatów, na przykład dokument programu Word zawierający adresy, aby wykonać tę procedurę. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania listy adresatów zobacz Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

 1. W menu plik wybierz pozycję Nowy, pusty dokument.

  Zostanie otwarty nowy pusty dokument programu Word. Ten dokument będzie dokumentem głównym.

 2. W menu Widok wybierz Układ wydruku.

 3. W menu Narzędzia wybierz polecenie Menedżer korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze 1. Wybierz typ dokumentu, wybierz polecenie Utwórz nowy, a następnie wybierz pozycję etykiety.

 5. W obszarze informacje o drukarce wybierz typ używanej drukarki.

 6. W menu podręcznym Rodzaje etykiet kliknij nazwę producenta etykiet.

  Porada : Więcej rodzajów etykiet, w menu podręcznym rodzaje etykiet wybierz inne.

 7. W obszarze numer produktu wybierz typ posiadanych etykiet, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada : Aby uzyskać informacje na temat marginesów i innych cech charakterystycznych etykiety wybierz pozycję Szczegóły.

 8. W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 2. Zaznacz listę adresatów, wybierz pozycję Pobieranie listy, a następnie wybierz źródło listy adresatów (na przykład książka adresowa pakietu Office).

 9. W menu podręcznym Wstaw pole korespondencji seryjnej wybierz nazwę pola na liście (na przykład imię).

  Program Word doda nazwę pola do obszaru Etykieta przykładowa.

  Porada : Aby powrócić do tego okna dialogowego z później, w obszarze 2 Menedżera korespondencji seryjnej. Zaznacz listę adresatów, wybierz pozycję Dodaj lub Usuń symbole zastępcze na etykietach Przycisk Dodaj lub usuń symbole zastępcze

 10. Powtórz krok 9 dla wszystkich pól, które chcesz dołączyć do etykiet.

 11. Po dodaniu wszystkich pól, które chcesz, wybierz przycisk OK.

  Nazwy pól zostaną skopiowane do wszystkich etykiet w dokumencie głównym.

 12. W dokumencie głównym edytuj pierwszą etykietę, aby dodać spacje, przecinki oraz znaki powrotu karetki w odpowiednich miejscach.

 13. W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 2. Zaznacz listę adresatów, c wpisz elementy, aby ukończyć dokumentu   Przycisk Wpisz elementy, aby uzupełnić dokument .

  Program Word zastosuje formatowanie wprowadzone w pierwszej etykiecie do wszystkich pozostałych etykiet.

 14. Aby zakończyć tworzenie etykiet, wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyświetlanie podglądu etykiet

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 5. Wyświetl podgląd wyników wybierz pozycję Wyświetl scalone dane  Przycisk Wyświetl scalone dane .

Natychmiastowe drukowanie etykiet

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Kończenie korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Scal na drukarkę   Przycisk Scal na drukarkę .

Tworzenie dokumentu zawierającego etykiety korespondencji seryjnej do zapisania

W oknie Menedżer korespondencji seryjnej w obszarze 6. Kończenie korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Scal z nowym dokumentem   Przycisk scalania korespondencji .

Zobacz też

Tworzenie i drukowanie pojedynczej etykiety wysyłkowej

Tworzenie kopert przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×