Tworzenie, edytowanie lub usuwanie niestandardowego widoku użytkownika w usłudze Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem zarządzania użytkownikami usługi Office 365, możesz tworzyć niestandardowe widoki użytkowników, aby wyświetlać konkretny podzestaw użytkowników. Te widoki są dodatkiem do standardowego zestawu widoków dostępnego w usłudze Office 365. Możesz tworzyć, edytować lub usuwać niestandardowe widoki użytkowników, a tworzone widoki niestandardowe będą dostępne dla wszystkich administratorów.

Niestandardowych widoków użytkownika w centrum administracyjne usługi Office 365

Gdy tworzenie, edytowanie lub usuwanie niestandardowego widoku użytkownika, zmiany będą wyświetlane na liście Filtry widoków, które wszyscy administratorzy w firmie wyświetlane po kliknięciu na stronie Użytkownicy. Możesz utworzyć do 50 widoki niestandardowe.

Uwagi: Domyślnie na liście rozwijanej Filtry są wyświetlane widoki użytkownika standardowego. Standardowy filtry obejmują wszystkich użytkowników, licencjonowanych użytkownikówlogowania dozwolone, logowania zablokowane, nielicencjonowanych użytkowników, Użytkownicy z błędami, administratorów rozliczeń, administratorów globalnychhasła Administratorzy, usługi oraz Administratorzy zarządzania użytkownika. Nie można edytować ani usuwać widoków Standardowy. Kilka rzeczy do należy pamiętać o standardowych widoków:

 • W niektórych widokach standardowych lista będzie wyświetlana bez sortowania, jeśli będzie zawierać więcej niż 2000 użytkowników. Aby znaleźć konkretnych użytkowników na takiej liście, użyj pola wyszukiwania.

 • Jeśli Office 365 nie został zakupiony od firmy Microsoft, rozliczenia Administratorzy nie są widoczne na liście Widoki standardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przypisywanie ról administratora.

Wybierz pozycję filtry dla swojego niestandardowego widoku użytkownika

Można tworzyć i edytować niestandardowych widoków na stronie Filtr niestandardowy. Jeśli wybierzesz wiele opcji filtru, możesz uzyskać wyniki, które zawierają użytkowników, którzy spełniają wszystkie wybrane kryteria. W poniższym przykładzie pokazano sposób tworzenia widoku niestandardowego o nazwie "Kanada Użytkownicy" przedstawiająca wszystkich użytkowników w określonej domeny, które są w Kanadzie.

Warunki filtru niestandardowego

A - domeny    Jeśli masz wiele domen dla swojej organizacji, można wybierać z listy rozwijanej domeny, które są dostępne.

B - stanu logowania    Wybierz użytkowników, którzy są dozwolone lub zablokowane.

C - lokalizacji     Wybierz lokalizację z listy rozwijanej krajów.

D - przydzielona licencja produktu     Wybierz z listy rozwijanej licencji, które są dostępne w Twojej organizacji. Umożliwia pokazanie użytkowników, którzy mają wybranej licencji przypisanej do ich ten filtr. Użytkownicy mogą mieć dodatkowe licencje.

Można również filtrować według szczegółów profilu użytkownika dodatkowe używane w Twojej organizacji, takich jak dział, Miasto, Województwo lub prowincji, kraju lub regionu lub stanowisko.

Inne warunki:

 • Tylko użytkownicy Synchronized    Zaznacz to pole, aby wyświetlić wszystkich użytkowników zsynchronizowanych z lokalnej usługi Active Directory, niezależnie od tego, czy zostali uaktywnieni, czy nie.

 • Użytkownicy z błędami    Zaznacz to pole, aby wyświetlić użytkowników, których mogły wystąpić błędy inicjowania obsługi administracyjnej.

 • Nielicencjonowanych użytkowników    Zaznacz to pole, aby znaleźć wszystkich użytkowników, którzy nie zostały przydzielone licencji. Wyniki dla tego widoku również mogą zawierać użytkowników, którzy mają Exchange skrzynki pocztowej, ale nie ma licencji. Aby śledzić specjalnie tych użytkowników, użyj filtru nielicencjonowanych użytkowników za pomocą skrzynki pocztowe programu Exchange lub archiwa. Wyniki dla tego widoku również mogą zawierać użytkowników, którzy mają archiwum w programie Exchange, ale nie ma licencji.

 • Nielicencjonowanych użytkowników za pomocą skrzynki pocztowe programu Exchange lub archiwa    Zaznacz to pole, aby wyświetlić konta użytkowników, które zostały utworzone w Exchange Online i Exchange skrzynki pocztowej, ale nie zostały przydzielona licencja Office 365. Ten filtr zwróci użytkowników, którzy mają lub osób, które zostały przypisane archiwum Exchange.

Uwaga: Jeśli tworzysz widok niestandardowy, która zwraca więcej niż 2000 użytkowników, nie są posortowane uzyskanej liście użytkownika. W takim przypadku użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć użytkowników lub Edytowanie filtru w celu uściślenia wyszukiwania.

Tworzenie widoku niestandardowego w centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Przejdź do pozycji Administrator > Office 365 > Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy kliknij pozycję Filtry, a następnie wybierz pozycję Dodaj filtr niestandardowy.

  Dodaj filtr niestandardowy
 3. Na stronie Filtr niestandardowy wprowadź nazwę filtru, wybierz warunki filtru niestandardowego, a następnie kliknij Zapisz > Zamknij. W widoku niestandardowym znajduje się teraz na liście rozwijanej.

Edytowanie niestandardowego widoku w centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Przejdź do pozycji Administrator > Office 365 > Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pola Filtry, a następnie wybierz widok niestandardowy, który chcesz edytować.

  Uwaga: Można edytować tylko widoki niestandardowe.

 3. Kliknij przycisk Edytuj ten filtr.

  Usuwanie filtru niestandardowego
 4. Na stronie Filtr niestandardowy Edytuj informacje stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Zapisz > Zamknij.

Usuwanie widoku niestandardowego w centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Przejdź do pozycji Administrator > Office 365 > Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pola Filtry, a następnie wybierz widok niestandardowy, który chcesz usunąć.

  Uwaga: Można usuwać tylko widoki niestandardowe.

 3. Kliknij przycisk Edytuj ten filtr.

 4. Na stronie Filtr niestandardowy w dolnej części strony kliknij przycisk Usuń filtr niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Gdy tworzenie, edytowanie lub usuwanie niestandardowego widoku użytkownika, zmiany będą wyświetlane na liście widoki, które wszyscy administratorzy w firmie wyświetlone po ich kliknij strzałkę w dół obok pozycji Wybierz widok: pole na stronie Aktywni użytkownicy. Możesz utworzyć do 50 widoki niestandardowe.

Widoki użytkownika standardowego są domyślnie wyświetlane po kliknięciu strzałki obok pozycji Wybierz widok: pole na stronie Aktywni użytkownicy. Widoki standardowe obejmują wszystkich użytkowników, logowania pozwalał użytkownikom, logowania zawieszone Użytkownicy, nielicencjonowanych użytkowników, Użytkownicy z błędami, rozliczenia Administratorzy, Administratorzy globalni, Administratorzy haseł, Administratorzy usługi i Administratorzy zarządzania użytkownika. Nie można edytować ani usuwać widoków Standardowy. Kilka rzeczy do należy pamiętać o standardowych widoków:

 • W niektórych widokach standardowych lista będzie wyświetlana bez sortowania, jeśli będzie zawierać więcej niż 2000 użytkowników. Aby znaleźć konkretnych użytkowników na takiej liście, użyj pola wyszukiwania.

 • Jeśli Office 365 nie został zakupiony od firmy Microsoft, rozliczenia Administratorzy nie są widoczne na liście Widoki standardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przypisywanie ról administratora.

Można ustawić i zmienić filtry na stronie Nowy widok lub Edytuj widok. Dla niestandardowych widoków można wykonać następujące filtry:

 • Przypisana licencja    Wybierz z listy rozwijanej licencji dostępnych w Twojej organizacji. Użyj tego filtru, aby pokazać użytkowników, do których jest przypisana wybrana licencja. Użytkownicy mogą także mieć dodatkowe licencje.

 • Tylko synchronizowani użytkownicy    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić wszystkich użytkowników zsynchronizowanych z lokalną usługą Active Directory, niezależnie od tego, czy zostali uaktywnieni, czy nie.

 • Użytkownicy z błędami    Zaznacz to pole wyboru, aby pokazać użytkowników, w przypadku których mogły wystąpić błędy inicjowania obsługi administracyjnej.

 • Użytkownicy nieposiadający licencji    Zaznacz to pole wyboru, aby znaleźć wszystkich użytkowników, którzy nie mają przypisanej licencji. Wyniki w tym widoku mogą obejmować także użytkowników, którzy mają skrzynkę pocztową programu Exchange, ale nie mają licencji. Aby śledzić tylko tych użytkowników, użyj filtru Użytkownicy posiadający skrzynki pocztowe lub archiwa programu Exchange i nieposiadający licencji. Wyniki dla tego widoku mogą również obejmować użytkowników, którzy mają archiwum programu Exchange, ale nie mają licencji.

 • Użytkownicy posiadający skrzynki pocztowe lub archiwa programu Exchange i nieposiadający licencji    Zaznacz to pole wyboru, aby pokazać konta użytkowników utworzone w usłudze Exchange Online i mające skrzynkę pocztową programu Exchange, ale do których nie przypisano licencji usługi Office 365. Wyniki tego filtru obejmują użytkowników, którzy mają archiwum programu Exchange lub do których je przypisano.

Uwaga: Jeśli utworzysz widok niestandardowy zwracający więcej niż 2000 użytkowników, wyświetlona w nim lista użytkowników będzie nieposortowana. W takim przypadku użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć użytkowników, lub pozycji Edytuj widok, aby uściślić wyszukiwanie.

 1. Kliknij pozycję Administrator > Office 365 > Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy z listy rozwijanej Wybierz widok wybierz Nowy widok.

 3. Na stronie Nowy widok wprowadź informacje, które chcesz uwzględnić w widoku użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W widoku niestandardowym znajduje się teraz na liście rozwijanej.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz wiele opcji filtru, możesz uzyskać wyniki, które zawierają użytkowników, którzy spełniają wszystkie wybrane kryteria.

 1. Kliknij pozycję Administrator > Office 365 >Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy z listy rozwijanej Wybierz widok wybierz widok, który chcesz edytować.

  Uwaga: Można edytować tylko widoki niestandardowe.

 3. Z listy rozwijanej Wybierz widok kliknij przycisk Edytuj widok.

 4. Na stronie Edytowanie widoku edytuj informacje odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 1. Kliknij pozycję Administrator > Office 365 > Użytkownicy.

 2. Na stronie aktywni użytkownicy z listy rozwijanej Wybierz widok wybierz widok, który chcesz usunąć.

  Uwaga: Można usuwać tylko widoki niestandardowe.

 3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Usuń widok.

 4. Gdy zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia widoku, kliknij przycisk Tak. Po usunięciu wybranego widoku kliknij pozycję Zamknij.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×