Tworzenie, edytowanie lub usuwanie grupy zabezpieczeń w Centrum administracyjnym usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na stroniegrupyOffice 365 można tworzyć grupy kont użytkowników, które można przypisać te same uprawnienia do SharePoint Online i CRM Online. Na przykład administrator może utworzyć grupę zabezpieczeń, aby udzielić dostępu do witryny SharePoint grupy osób. Tylko globalnych i administratorów zarządzania użytkowników uprawnień do tworzenie, edytowanie i usuwanie grup zabezpieczeń; Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ról administratora zobacz Przypisywanie ról administratora

Istnieją również grupy usługi Exchange Online, których można użyć do wysyłania wiadomości e-mail lub przypisywania uprawnień do grupy użytkowników, oraz grupy zabezpieczeń programu SharePoint, które udzielają użytkownikom uprawnień oraz dostępu do witryn i zbiorów witryn.

Ważne :  Planujesz korzystać ze skrzynek pocztowych witryn? Wszyscy użytkownicy, których dodano do witryny programu SharePoint za pośrednictwem grupy zabezpieczeń, a nie pojedynczo, mogą korzystać tylko ze skrzynki pocztowej witryny z programu SharePoint. Ci użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej witryny z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowanie do korzystania ze skrzynek pocztowych witryny w usłudze Office 365.

Zarządzanie grupami zabezpieczeń w centrum administracyjne usługi Office 365

 1. Przejdź do grupy > grupy.

  Porada : Można też wprowadzić tekst przypomina Dodawanie grupy zabezpieczeń do Powiedz mi co chcesz zrobić... pole wyszukiwania oraz okno dialogowe Nowa grupa zostanie otwarta, jeśli wybierzesz Dodaj grupę z listy zadań.

  W Centrum administracyjnym wersji preview wybierz grupy, a następnie grup
 2. Na stronie grupy wybierz pozycję Dodaj grupę.

 3. W polu listy rozwijanej Typ wybierz pozycję grupy zabezpieczeń

 4. Wpisz nazwę i opis grupy, a następnie wybierz pozycję Dodaj > Zamknij.

 5. Aby dodać członków, zaznacz grupę zabezpieczeń na stronie grupy, a następnie wybierz pozycję Edytuj członków grupy w oknie dialogowym zaznaczone czynności zbiorczo dla grup.

  Wpisz nazwę osoby, którą chcesz dodać w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Aby usunąć członków wybierz pozycję Usuń obok jego nazwy.

 1. Przejdź do grupy > grupy.

  Porada : Można też wprowadzić tekst przypomina Dodawanie grupy zabezpieczeń do Powiedz mi co chcesz zrobić... pole wyszukiwania oraz okno dialogowe Nowa grupa zostanie otwarta, jeśli wybierzesz Dodaj grupę z listy zadań.

  W Centrum administracyjnym wersji preview wybierz grupy, a następnie grup
 2. Na stronie grupy wybierz grupę, lub zaznacz wiele grup, zaznaczając pole wyboru obok nazwy grupy.

 3. W oknie dialogowym grupy zabezpieczeń, aby edytować Członkowie lub Szczegóły, wybierz polecenie Edytuj.

  Możesz edytować nazwę grupy zabezpieczeń i opis w sekcji szczegółów.

 4. Po wprowadzeniu zmian w Szczegóły lub stron członków, wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

 1. Przejdź do grupy > grupy.

  Porada : Można też wprowadzić tekst przypomina Dodawanie grupy zabezpieczeń w polu wyszukiwania Powiedz mi, co chcesz zrobić..., okno dialogowe Nowa grupa zostanie otwarty, jeśli wybierzesz Dodaj grupę z listy zadań.

  W Centrum administracyjnym wersji preview wybierz grupy, a następnie grup
 2. Na stronie grupy wybierz grupę, klikając jego nazwę.

 3. W oknie dialogowym grupy zabezpieczeń, wybierz pozycję Usuń grupę > Usuń.

  Po usunięciu grupy, wybierz pozycję Zamknij.

Jeśli chcesz utworzyć grupy użytkowników, aby wysyłać wiadomości e-mail do nich wszystkich w tym samym czasie, można wykonywać który w Centrum administracyjne programu Exchange, klikając pozycję Administrator > Exchange > Adresaci > grupy. Następnie kliknij przycisk Nowy Dodaj i wybierz odpowiedni rodzaj grupy, którą chcesz utworzyć:

 • Grupy dystrybucyjnej: służą do rozpowszechniania wiadomości do grupy użytkowników. Zawiera skrót do grupy dystrybucyjnej z włączoną obsługą poczty, lub w Office 365, listy dystrybucyjnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi.

 • Grupa zabezpieczeń: może być używany do rozpowszechniania wiadomości do grupy użytkowników lub do przydzielania uprawnień do zasobów. Ta grupa jest nazywany grupy zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Grupy zabezpieczeń Manage Mail-Enabled.

 • Grupy dystrybucyjnej dynamiczne: typ grupy dystrybucyjnej, którego lista adresatów jest obliczana ponownie za każdym razem, wysyłanie wiadomości na podstawie filtrów i warunków zdefiniowanych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi dynamiczne.

Po utworzeniu grup dystrybucyjnych i grup zabezpieczeń z obsługą poczty w centrum administracyjnym programu Exchange ich nazwy i listy użytkowników są wyświetlane w usłudze Office 365 na stronie Grupy zabezpieczeń. Te grupy można usunąć w obu lokalizacjach, jednak edytować je można tylko w centrum administracyjnym programu Exchange. Grupy dynamicznej dystrybucji nie są widoczne w usłudze Office 365 na stronie Grupy zabezpieczeń.

Grupy programu SharePoint są tworzone automatycznie podczas tworzenia zbioru witryn. Te grupy domyślne używają domyślnych poziomów uprawnień w programie SharePoint — nazywanych czasem rolami programu SharePoint — do udzielania użytkownikom praw i dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy programu SharePoint w usłudze SharePoint Online.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×