Tworzenie dokumentu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wprowadzenie do podstawowych dokumentu w programie Microsoft Office Word jest po prostu na otwarciu nowego lub istniejącego dokumentu i rozpoczęciu wpisywania tekstu. Czy zacząć od początku dokumentu lub zmian w istniejącym dokumentem, można wykonać kilka podstawowe kroki w celu zapewnienia wysokiej jakości wydruków i szybko wykonać profesjonalny, dobrze zaprojektowany dokument.

Najważniejszych elementów złożony dokument zawiera nagłówki i stopki, numery stron, cytatów, równania, bibliografii, spis treści i indeks. Umożliwia także te elementy do utworzenia szablonu dokumentu, którego można używać wielokrotnie. Więcej informacji na temat wszystkich tych elementów dodatkowego dokumentu można znaleźć, wpisując dowolne z tych terminów w polu wyszukiwania podczas korzystania z programu Word.

Porada : Jeśli chcesz utworzyć określonego typu dokumentu, takie jak Biznesplan lub Życiorys, można zaoszczędzić czas, korzystając z szablonu. Witryna sieci web Szablony w witrynie Microsoft Office Online zawiera szablony wielu typów dokumentów, w tym życiorysów, listów motywacyjnych, biznesplanów, wizytówek i stylu APA.

Co chcesz zrobić?

Otwórz nowy dokument, a następnie zacznij pisać

Tworzenie dokumentu na podstawie szablonu

Usuwanie dokumentu

Co to jest dalej

Otwieranie nowego dokumentu i rozpoczęcie wpisywania tekstu

 1. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2010, 2013 lub 2016, kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. Kliknij dwukrotnie przycisk Pusty dokument.

Początek strony

Tworzenie dokumentu na podstawie szablonu

Aby użyć szablonu jako punktu początkowego, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2010, 2013 lub 2016, kliknij plik, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W obszarze Szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2007, kliknij pozycję Zainstalowane szablony, aby wybrać szablon, który jest dostępny na komputerze. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Word 2010, sprawdź w Dostępne szablony

  • W programie Microsoft Office Word 2007 kliknij jedno z łączy w Witrynie Microsoft Office Online. W programie Microsoft Office Word 2010 kliknij pozycję Szablony w witrynie Office.com. W programie Microsoft Office Word 2013 i 2016 wszystkich dostępnych szablonów zainstalowanych są wyświetlane, gdy kliknij plik, a następnie kliknij pozycję Nowe i dodatkowe szablony można wykryte za pomocą pola wyszukiwania Wyszukaj szablony online.

 3. Kliknij dwukrotnie wybrany szablon.

Zapisywanie i ponowne używanie szablonów

W przypadku wprowadzenia zmian w pobranym szablonie można go zapisać na komputerze i używać ponownie. Wszystkie dostosowane szablony można znaleźć, klikając pozycję Moje szablony w oknie dialogowym Nowy dokument. Aby zapisać szablon w folderze Moje szablony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Szablony.

 4. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon programu Word.

 5. Wpisz nazwę szablonu w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Usuwanie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Zlokalizuj plik, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Co dalej

Po utworzeniu dokumentu może być konieczne wprowadzenie zmian formatowania, dodanie obrazu, tabeli lub strony tytułowej. Więcej informacji na temat pracy z dokumentem znajduje się w następujących tematach:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×