Tworzenie diagramu współpracy UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Collaboration diagram displaying a set of objects and the messages they pass to acheive an operation

Objaśnienie 1 W kształcie rola klasyfikatora ciąg określenia obiektu jest podkreślony, aby wskazać, że obiekt jest wystąpieniem. Można także dodać nazwę obiektu przed dwukropkiem.

Objaśnienie 2 Łącza lub Rola skojarzenia określić relacje i ze strzałkami, można również wskazać kierunek nawigacji.

Objaśnienie 3 Kliknij dwukrotnie łącze, a następnie kliknij pozycję wiadomość, aby zdefiniować komunikat przesyłany przez łącze. Liczba wiadomości procedury zgodnie z zagnieżdżenia połączenia.

Krok 4 Pierwszy komunikat zawsze pochodzi spoza kontekstu, który jest umieszczony na diagramie.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, w którym ma zostać umieszczony diagram współpracy, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Diagram współpracy.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram współpracy UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram współpracy” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa w Eksploratorze modelu zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeżeli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku kształt Rola klasyfikatora dla każdej roli obiektu reprezentowanej w ramach współpracy.

  Kształt rola klasyfikatora

  Oznaczanie obiektu jako nowy, zniszczone lub przejściowych na diagramie współpracy

  1. Na diagram współpracy kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Rola klasyfikatora dla obiektu, który ma zostać oznaczony jako nowy, z zerwaną linią życia lub przejściowy, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu.

  2. W obszarze Stan roli klasyfikatora kliknij żądany warunek.

   Uwaga: Aby zastosować tę zmianę tylko do zaznaczonego kształtu, należy wyczyścić pole wyboru Zastosuj do zaznaczonych kształtów UML tego samego typu na bieżącej stronie okna rysunku w oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu. Jeśli wybrany warunek ma również dotyczyć kolejnych ról klasyfikatora upuszczanych na diagram, należy zaznaczyć pole wyboru Zastosuj do kolejno upuszczanych kształtów UML tego samego typu na bieżącej stronie okna rysunku.

   Warunek jest wyświetlany w nawiasie klamrowym po nazwie obiektu (na przykład: Obiekt1{przejściowy}).

  Oznaczanie obiektu jako aktywną w diagramie współpracy

  Na diagram współpracy kształt Rola klasyfikatora oznaczony jako aktywny wyróżniany jest tekstem {aktywny} za nazwą obiektu. Rola klasyfikatora jest aktywna, jeśli aktywna jest klasa, na której się ona opiera.

  Aby oznaczyć klasę jako aktywną, kliknij dwukrotnie kształt klasy lub jej ikonę w widoku drzewa. W oknie dialogowym Właściwości klasy UML kliknij kategorię Klasa, zaznacz pole wyboru IsActive, a następnie kliknij przycisk OK. W wyniku uaktywnienia klasy aktywna staje się rola klasyfikatora.

 4. Dla każdego zestawu obiektów, dla których chcesz reprezentują, przeciągnij na stronę rysunku kształt obiekt wielokrotny. Kształt obiekt wielokrotny

 5. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt Rola klasyfikatora lub Obiekt wielokrotny, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości roli klasyfikatora UML, w którym można wprowadzić nazwę i wartości innych właściwości.

 6. Wskazywanie łącza między obiektami za za pomocą kształtów Roli skojarzenia. Więcej informacji o roli skojarzenia kształtów.

  Tworzenie ścieżki roli skojarzenia na diagramie współpracy

  1. Na diagram współpracy przeciągnij kształt Rola skojarzenia w pobliże dwóch kształtów Rola klasyfikatora lub Obiekt wielokrotny, między którymi ma zostać utworzona ścieżka.

  2. Przyklej punkty końcowe kształtu Rola skojarzenia do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na dwa kształty, które chcesz się połączyć ze ścieżką.

   Porada: Aby utworzyć ścieżkę roli skojarzenia od i do tej samej roli klasyfikatora, należy przykleić oba punkty końcowe kształtu Rola skojarzenia w kształcie litery U do dwóch punktów połączeń tej samej roli klasyfikatora.

 7. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt Rola skojarzenia, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości roli skojarzenia UML, w którym można wprowadzić nazwę, przepływ komunikatu, etykietę komunikatu, liczebność i wartości innych właściwości.

  Dodaj wiadomość do roli skojarzenia na diagramie współpracy

  1. Na diagram współpracy kliknij dwukrotnie kształt Rola skojarzenia, do którego chcesz dodać komunikat.

  2. Wpisz nazwę roli skojarzenia, a następnie kliknij kategorię Komunikaty.

  3. Kliknij przycisk Nowy. Wpisz nazwę i wyrażenie sekwencji. Wybierz żądany stereotyp, kierunek oraz rodzaj przepływu.

  4. W przypadku zwykłego komunikatu lub wywołania procedury kliknij przycisk Właściwości. Wybierz operację, która ma zostać wygenerowana przez komunikat. Jeśli operacja nie istnieje, kliknij przycisk Nowa, aby ją utworzyć.

   W przypadku komunikatu asynchronicznego wybierz sygnał, który ma być generowany przez komunikat. Jeśli w klasyfikatorze, na którym opiera się linia życia obiektu otrzymująca komunikat, nie ma odbioru sygnału, kliknij polecenie Nowy, aby utworzyć odbiór.

 8. Zapisz diagram.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×