Tworzenie diagramu struktury statycznej UML

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagram struktury statycznej klasy definiujący typy obiektów oprogramowania w pewnym systemie oraz ich właściwości

Objaśnienie 1 Aby dodać do kształtów klasa atrybuty, operacje i inne właściwości, kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

Obraz przycisku Kliknij dwukrotnie skojarzenie, aby dodać elementy dodatkowe, takie jak liczebność i kierunek nawigacji.

Objaśnienie 3 Oprócz nazwa i typ pokazano na ilustracji atrybuty można dołączyć widoczność, wartość początkowa i określ, czy zakres klasy lub wystąpienia.

Krok 4 W pełni Definiowanie parametrów operacji na diagramie umożliwia komunikowanie się szczegółowe specyfikacje programowania.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, w którym ma zostać umieszczony diagram struktury statycznej, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Diagram struktury statycznej.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram struktury statycznej UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram struktury statycznej” w postaci znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku kształty reprezentujące klasy lub obiekty, które mają zostać umieszczone na diagramie struktury statycznej lub w modelu koncepcyjnym.

  Praca z klas i obiektami na diagramach struktury statycznej UML

 4. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można wprowadzić atrybuty, operacje i inne właściwości.

 5. Kliknij dowolny kształt klasy lub obiektu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, aby określić zakres wyświetlanych właściwości i pomijanych obszarów (na przykład obszaru atrybutów, operacji czy parametrów szablonu).

 6. Określ relacje między klasami i obiektami za pomocą kształtów Skojarzenie, Łącze, Zależność, Generalizacja lub Złożenie.

  Praca z skojarzenia na diagramach struktury statycznej UML

  Praca z zależnościami na diagramach struktury statycznej UML

  Praca z generalizacjami na diagramach struktury statycznej UML

  Praca z łączami na diagramach struktury statycznej UML

 7. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt relacji (Skojarzenie, Łącze, Zależność, Generalizacja lub Złożenie), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, a następnie określ skojarzenia, rodzaje punktów końcowych i wartości innych właściwości.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×