Tworzenie diagramu składników UML

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Diagram składników przedstawiający strukturę kodu oprogramowania w postaci spójnych składników

Objaśnienie 1 Na diagramie składników składniki są typami ogólnymi, a nie wystąpieniami. Aby pokazać wystąpienia składników, należy użyć diagram wdrożenia.

Obraz przycisku Zależności wskazuje, że składnik klienta jest zależny od składnika dostawcy w określony sposób.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu UML.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet lub podsystem, w którym ma zostać umieszczony diagram składników, a następnie w menu Nowe kliknij polecenie Diagram składników.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Diagram składników UML zostanie umieszczony na samej górze. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony napis „Diagram składników”. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca diagram.

  Uwaga : Jeśli widok drzewa nie jest wyświetlany, w menu UML należy wskazać polecenie Widok, a następnie kliknąć opcję Eksplorator modelu.

 3. Dla każdego składnika, który ma zostać przedstawiony, przeciągnij kształt Składnik na stronę rysunku.

 4. W razie potrzeby przeciągnij kształt Interfejs na stronę rysunku i przyklej punkt końcowy bez okręgu do kształtu składnika.

  Dodawanie interfejsu do klasy, składnika lub innych elementów

  1. Struktura statyczna, składnik lub diagram wdrożenia przeciągnij kształt interfejs na stronę rysunku.

  2. Przyklej punkt końcowy bez okręgu do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X składnika klasa lub innego elementu.

  3. Kliknij dwukrotnie kształt Interfejs, aby wprowadzić nazwę, operacje i wartości innych właściwości.

   tiplist

   Interfejs można również oznaczyć prostokątnym kształtem Interfejs przypominającym klasę. Kształt ten służy do wyświetlania listy operacji interfejsu.

   Aby zmienić typ kształtu oznaczającego interfejs, należy kliknąć kształt Interfejs prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Pokaż jako interfejs — klasa lub Pokaż jako interfejs — lizak.

 5. Użyj kształtów Zależność do wskazania zależności między składnikami lub między składnikami a interfejsami innych składników.

  Wskazywanie relacji zależności między elementami UML

  1. Przeciągnij kształt Zależność z wzornika Struktura statyczna UML, Diagram wdrożenia UML lub Składnik UML na stronę rysunku i umieść go przy elementach, które chcesz powiązać zależnościami.

  2. Przyklej punkt końcowy ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie innego elementu w zależności od. Przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia w elemencie, która zależy od innego elementu.

  3. Kliknij dwukrotnie zależność, aby wprowadzić nazwę, stereotyp i inne właściwości.

   Porada : Aby wskazać zależność śledzenie, uściślenie, użycie lub powiązanie, należy użyć kształtu Trop, Uszczegółowienie, Użycie lub Powiązanie z wzornika Diagram struktury statycznej UML.

 6. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML, w którym można wprowadzić nazwę, atrybuty, operacje i inne właściwości.

 7. Zapisz diagram.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×