Tworzenie diagramu przyczynowo-skutkowego.

Diagramy przyczynowo-skutkowe zawierają informacje o wszystkich czynnikach przyczyniających się do wystąpienia określonej sytuacji lub wpływające na nią, a więc o wszystkich przyczynach prowadzących do pewnych skutków. Nazywa się je także diagramami Ishikawy, diagramami typu „rybi szkielet” czy diagramami cech.

Szablon Diagram przyczynowo-skutkowy powoduje otwarcie strony rysunku, która zawiera już kształt szkieletu (skutek) i cztery pola kategorii (przyczyny). Mogą one być pomocne przy tworzeniu rysunku. W szablonie znajduje się również wybór kształtów oznaczających przyczyny główne i podprzyczyny, za pomocą których można wprowadzać dodatkowe szczegóły.

  1. Kliknij kartę Plik kliknij polecenie Nowe, kliknij pozycję Biznesowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram przyczynowo-skutkowy.

  2. Na stronie rysunku zaznacz szkielet (strzałka pozioma), a następnie wpisz tekst opisujący skutek, problem lub cel.

  3. Określ liczbę kategorii przyczyn, które prowadzą do danego skutku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby dodać kategorię, przeciągnij na stronę rysunku kształt Kategoria 1 lub Kategoria 2 i ustaw go w takim położeniu, aby grot strzałki dotykał szkieletu.

    • Aby usunąć kategorię, zaznacz kształt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  4. Dla każdego kształtu kategorii na stronie rysunku zaznacz kształt, a następnie wpisz nazwę kategorii przyczyny.

  5. Aby wskazać główne przyczyny związane z kategoriami, przeciągnij na stronę rysunku kształty Przyczyna główna i przyciągnij groty strzałek do linii kategorii.

  6. Aby wskazać podprzyczyny związane z przyczynami głównymi, przeciągnij na stronę rysunku kształty Podprzyczyna i przyciągnij groty strzałek do linii przyczyn głównych.

Aby oznaczyć etykietą kształt przyczyny głównej lub podprzyczyny, zaznacz kształt, a następnie wpisz tekst etykiety.

Początek strony

Dotyczy: Visio Premium 2010, Visio 2010, Visio Standard 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język