Tworzenie diagramu podstawowego

W programie Microsoft Office Visio jest dostępnych ponad 60 szablonów i tysiące kształtów — od prostych po całkiem złożone. W tym artykule na przykładzie szablonu Diagram podstawowy przedstawiono informacje umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy — podstawy otwierania szablonu, umieszczania kształtów na rysunku i ich łączenia ze sobą.

Znacznie więcej informacji na temat korzystania z kształtów można znaleźć w artykuleKształt — informacje podstawowe. Informacje na temat korzystania z innych szablonów diagramów programu Visio zawiera artykuł Skąd wiadomo, do czego służą poszczególne szablony w programie Visio?. Wiadomości dotyczące pracy z programem Visio można także zdobyć, korzystając z kursów szkoleniowych i pokazów dostępnych w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web.

 1. Uruchom program Microsoft Office Visio.

  Podczas uruchamiania programu Visio jest wyświetlanych kilka okien. Na razie będzie potrzebne tylko jedno z nich, zatytułowane Kategorie szablonów.

 2. W oknie Kategorie szablonów na liście kategorii kliknij kategorię Ogólne.

  W środkowym oknie zostaną wyświetlone wszystkie szablony z kategorii Ogólne.

  Contents of the General category

 3. Kliknij dwukrotnie szablon zatytułowany Diagram podstawowy.

  Po otwarciu szablonu Diagram podstawowy większość miejsca zajmuje pusta strona rysunku. Ponieważ ważne jest wyrównanie kształtów podczas tworzenia diagramu, na stronie są naniesione linie siatki.

  Porada: W celu wyłączenia linii siatki należy w menu Widok kliknąć polecenie Siatka, aby wyczyścić pole wyboru.

  Oprócz strony rysunku jest wyświetlane okno Kształty z trzema zestawami kształtów:

  • Tła

  • Obramowania i tytuły

  • Kształty podstawowe

   Kliknięcie dowolnego z tych tytułów spowoduje rozwinięcie wzornika zawierającego kształty. Na razie będziemy korzystać tylko z wzornika Kształty podstawowe.

   Three stencils open with the Basic template: Backgrounds, Borders and Titles, and Basic Shapes

 4. Kliknij dowolny kształt we wzorniku Kształty podstawowe, przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kształt na stronę rysunku.

  Po zwolnieniu przycisku myszy wokół kształtu pojawi się zielona linia przerywana z zielonymi kwadratami Obraz uchwytu zaznaczenia (nazywanymi uchwytami zaznaczenia), a czasami także z żółtymi rombami Uchwyt sterujący (nazywanymi uchwytami sterującymi). Wiadomości na temat korzystania z uchwytów sterujących, uchwytów zaznaczenia i innych funkcji kształtu zawiera artykuł Kształt — informacje podstawowe.

 5. Powtórz krok 4, aby dodać następny kształt na stronie.

 6. Połącz kształty ze sobą przy użyciu funkcji autołączenia:

  1. Przesuń wskaźnik myszy na kształt, z którego chcesz utworzyć połączenie.

   Wskaźnik ustawiony na kształcie, z którego jest tworzone połączenie

  2. Przesuń wskaźnik na jasnoniebieski trójkąt znajdujący się najbliżej kształtu, do którego chcesz utworzyć połączenie.

   Wskaźnik umieszczony nad niebieskim trójkątem najbliższym kształtowi, do którego połączenie ma zostać utworzone.

   Trójkąt zmieni kolor na ciemnoniebieski, a wokół kształtu, do którego chcesz utworzyć połączenie, zostanie wyświetlona czerwona ramka.

   Uwaga: Jeśli czerwona ramka nie zostanie wyświetlona wokół kształtu, do którego ma zostać utworzone połączenie, może on znajdować się za daleko. Przesuń kształt bliżej i spróbuj ponownie lub połącz kształty przy użyciu narzędzia Łącznik. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Dodawanie i przyklejanie łączników przy użyciu narzędzia Łącznik.

  3. Kliknij niebieski trójkąt. Spowoduje to dodanie łącznika i przyklejenie go do obydwu kształtów. Kształty pozostaną połączone także wtedy, gdy każdy z nich zostanie przeciągnięty w nowe miejsce na stronie.

   Po kliknięciu niebieskiego trójkąta do obu kształtów zostaną dodane i przyklejone łączniki.

 7. Kontynuuj dodawanie i łączenie kształtów, powtarzając kroki od 4 do 6, aby dokończyć tworzenie diagramu podstawowego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×