Tworzenie diagramu modelu przepływu danych Gane'a-Sarsona

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Modele przepływu danych można projektować, korzystając z szablonu Diagram modelu przepływu danych, który zawiera kształty wszystkich symboli używanych w notacji Gane'a-Sarsona.

Szablon Modelu przepływu danych użyto strategii zstępujące projektu do tworzenia diagramów przepływu danych. Możesz rozpocząć, tworząc procesów najwyższego poziomu. Następnie możesz których przedstawiany każdego procesu w podprocesów, aby uzyskać więcej szczegółów.

Informacje dotyczące metody Gane'a-Sarsona można znaleźć w publikacji "Structured Systems Analysis: Tools and Techniques" autorstwa C. Gane i T. Sarson (Nowy Jork; IST Inc., 1977). Dodatkowe informacje są dostępne w publikacji "Conceptual Database Design" autorstwa Carlo Batini, Stefano Ceri i Shamkant B. Navathe (Redwood City, Kalifornia; The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., 1992).

"Opisujący szczegółowo proces certyfikacji, łącznie z interfejsem i podprocesów diagram modelu przepływu danych"

  1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu przepływu danych.

  2. Utwórz stronę szczegółów najwyższego poziomu diagramu, przeciągając kształty interfejs i proces z Notacji Gane'a-Sarsona na stronę rysunku.

    Uwaga : W tym szablonie diagramy modelu przepływu danych są tworzone zgodnie ze strategią zstępującą. Należy rozpocząć modelowanie na najwyższym poziomie i stopniowo przechodzić do niższych poziomów.

  3. Połącz ze sobą kształty Interfejs, Proces i Magazyn danych za pomocą łączników Przepływ danych.

  4. Do każdego procesu dodaj stronę szczegółów. Na stronach szczegółów mogą się znajdować podprocesy, które wymagają dodatkowych stron szczegółów.

  5. Kontynuuj dodawanie stron szczegółów do każdego procesu (do kształtów interfejsu, procesu i magazynu danych, połączonych przepływami danych), aż cały system modelu przepływu danych zostanie szczegółowo opisany.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×