Tworzenie diagramu elektrotechnicznego

Tworzenie diagramu elektrotechnicznego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Rysunki z szablonu Elektrotechnika umożliwiają tworzenie diagramów schematów elektrycznych i elektronicznych.

Obwód instalacji elektrycznej

  1. Na karcie plik kliknij pozycję Nowy, a następnie wyszukaj szablony odtwarzania.

  2. Kliknij jedną z następujących opcji:

    • Podstawowa instalacja elektryczna

    • Obwody elektryczne i układy logiczne

    • Systemy hydrauliczne i pneumatyczne

    • System sterowania przemysłowego

    • Rysunek części i zespołów

    • Połączeń rurowych i oprzyrządowania projektu

    • Plan wodociągów i połączeń rurowych

    • Diagram obiegów technologicznych

    • Systemy

    • TQM diagram

    • Diagram przepływu roboczego

  3. Wybierz Jednostki metryczne lub Niemetryczne, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

    Szablon zostanie otwarty nieskalowana strona rysunku w orientacji pionowej wysoka strona . Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

  4. Przeciągnij na stronę rysunku kształty składników elektrycznych. Kształty mogą mieć dane. Możesz wprowadzać dane kształtu i dodawanie nowych danych do kształtu.

    Wprowadzanie danych kształtu

    1. Zaznacz kształt, kliknij prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję dane, a następnie kliknij Definiuj dane kształtu.

    2. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu kliknij każdy element i wpisz lub wybierz wartość.

  5. Łączenie elementów elektrycznych lub kształtów łączników za pomocą narzędzia Łącznik Obraz przycisku .

    Za pomocą narzędzia Łącznik

    1. Kliknij narzędzie Łącznik Obraz przycisku .

    2. Przeciągnij kursor od punktu połączenia pierwszego kształtu Obraz punktu połączenia — niebieski znak X do punktu połączenia drugiego kształtu. Po połączeniu kształtów punkty końcowe łącznika zmienią kolor na czerwony.

    Używanie kształtów łączników

    1. Przeciągnij kształt łącznika na stronę rysunku.

    2. Umieść początkowy łącznika punkt Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku kształtu nadrzędnego (kształtu, którą chcesz się połączyć z).

    3. Umieść punkt końcowy łącznika Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus na kształcie podrzędnym (którego łączysz się).

      Łącznik jest przyklejony do kształtów, jeśli punkty końcowe są koloru czerwonego.

  6. Zaznacz poszczególne kształty składników elektrycznych i nadaj im indywidualne etykiety.

  1. Na karcie plik kliknij pozycję Nowy, a następnie w obszarze Kategorie szablonów, kliknij przycisk odtwarzania.

  2. Kliknij jedną z następujących opcji:

    • Podstawowa instalacja elektryczna

    • Obwody elektryczne i układy logiczne

    • Systemy hydrauliczne i pneumatyczne

    • System sterowania przemysłowego

    • Rysunek części i zespołów

    • Połączeń rurowych i oprzyrządowania projektu

    • Diagram obiegów technologicznych

    • Systemy

  3. Wybierz Jednostki metryczne lub Niemetryczne, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

    Szablon zostanie otwarty nieskalowana strona rysunku w orientacji pionowej wysoka strona . Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

  4. Przeciągnij na stronę rysunku kształty składników elektrycznych. Kształty mogą mieć dane. Możesz wprowadzać dane kształtu i dodawanie nowych danych do kształtu.

    Wprowadzanie danych kształtu

    1. Zaznacz kształt, kliknij prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję dane, a następnie kliknij Definiuj dane kształtu.

    2. W oknie dialogowym Definiowanie danych kształtu kliknij każdy element i wpisz lub wybierz wartość.

  5. Połącz składniki instalacji elektrycznej za pomocą narzędzia Łącznik kształtów Obraz przycisku lub łącznik.

    Za pomocą narzędzia Łącznik

    1. Kliknij narzędzie Łącznik Obraz przycisku .

    2. Przeciągnij kursor od punktu połączenia pierwszego kształtu Obraz punktu połączenia — niebieski znak X do punktu połączenia drugiego kształtu. Po połączeniu kształtów punkty końcowe łącznika zmienią kolor na czerwony.

    Używanie kształtów łączników

    1. Przeciągnij kształt łącznika na stronę rysunku.

    2. Umieść początkowy łącznika punkt Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku kształtu nadrzędnego (kształtu, którą chcesz się połączyć z).

    3. Umieść punkt końcowy łącznika Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus na kształcie podrzędnym (którego łączysz się).

      Łącznik jest przyklejony do kształtów, jeśli punkty końcowe są koloru czerwonego.

  6. Zaznacz poszczególne kształty składników elektrycznych i nadaj im indywidualne etykiety.

  1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż Inżynieria, a następnie kliknij jedną z następujących czynności:

    • Podstawowa instalacja elektryczna

    • Obwody elektryczne i układy logiczne

    • System sterowania przemysłowego

    • Systemy

    Te szablony Otwórz nieskalowana strona rysunku w orientacji pionowej wysoka strona . Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

  2. Przeciągnij kształt składnika instalacji elektrycznej na stronę rysunku. Kształty mogą mieć dane. Możesz wprowadzać dane kształtu i dodawanie nowych danych do kształtu.

    Wprowadzanie danych kształtu

    1. Zaznacz kształt, a następnie w menu kształt, kliknij pozycję Dane kształtu.

    2. W oknie dialogowym Dane kształtu kliknij każdy element i wpisz lub wybierz wartość.

  3. Połącz składniki instalacji elektrycznej za pomocą narzędzia Łącznik kształtów Obraz przycisku lub łącznik.

    Za pomocą narzędzia Łącznik

    1. Kliknij narzędzie Łącznik Obraz przycisku .

    2. Przeciągnij kursor od punktu połączenia pierwszego kształtu Obraz punktu połączenia — niebieski znak X do punktu połączenia drugiego kształtu. Po połączeniu kształtów punkty końcowe łącznika zmienią kolor na czerwony.

    Używanie kształtów łączników

    1. Przeciągnij kształt łącznika na stronę rysunku.

    2. Umieść początkowy łącznika punkt Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku kształtu nadrzędnego (kształtu, którą chcesz się połączyć z).

    3. Umieść punkt końcowy łącznika Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus na kształcie podrzędnym (którego łączysz się).

      Łącznik jest przyklejony do kształtów, jeśli punkty końcowe są koloru czerwonego.

  4. Zaznacz poszczególne kształty składników elektrycznych i nadaj im indywidualne etykiety.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×