Tworzenie diagramu burzy mózgów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Burze mózgów to wydajna metoda generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów. Mogą one pomóc w opracowaniu systemu powiązanych ze sobą pomysłów lub informacji, takich jak nowe strategie biznesowe, konspekty książek, protokoły spotkań czy plany podróży.

Diagram burzy mózgów pokazuje wzajemne relacje między tematami w hierarchii. Można go traktować jako graficzną ilustrację konspektu tekstu.

Diagram burzy mózgów

Istnieją dwie popularne metody tworzenia diagramów burzy mózgów. Zgodnie z pierwszą metodą należy zacząć od pomysłu głównego, a następnie wygenerować tematy pokrewne i podrzędne. Jednak podczas zebrania, na którym odbywa się burza mózgów, gdzie uczestnicy wymieniają się pomysłami w szybkim tempie, hierarchie nie zawsze są wyraźne i należy szybko rejestrować koncepcje. Druga metoda polega więc na rejestrowaniu wszystkich sugestii w takiej formie, w jakiej je wyrażono i późniejszym ich organizowaniu, korygowaniu, udoskonalaniu i udostępnianiu wyników.

Program Microsoft Office Visio umożliwia szybkie tworzenie diagramów burzy mózgów za pomocą obu tych metod. Można łatwo dodawać tematy, porządkować je, tworzyć legendę i formatować diagram. Można przeglądać diagram w okienku Okno konspektu, które umożliwia błyskawiczne określenie relacji między tematami, a także eksportować diagram do konspektu programu Microsoft Office Word w celu uzyskania widoku liniowego.

Tworzenie diagramu burzy mózgów

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Biznesowe, a następnie kliknij polecenie Diagram burzy mózgów.

 2. Z wzornika Kształty burzy mózgów przeciągnij na stronę rysunku kształt Temat główny. Po zaznaczeniu kształtu wpisz tekst, który będzie określać główny pomysł.

 3. Zaznacz kształt Temat główny, a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj temat podrzędny. Temat podrzędny zostanie połączony z kształtem Temat główny i jest jego tematem podrzędnym.

 4. Dodaj więcej kształtów do diagramu burzy mózgów, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Dodawanie wielu tematów podrzędnych jednocześnie

   1. Zaznacz temat, do którego chcesz dodać tematy podrzędne, a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj wiele tematów podrzędnych.

   2. W oknie dialogowym wpisz tekst dla każdego z nowych tematów, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich. Po zakończeniu dodawania tematów kliknij przycisk OK.

  • Dodawanie jednego tematu

   1. Zaznacz temat, do którego chcesz dodać temat równorzędny lub podrzędny, a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie Dodaj temat równorzędny lub Dodaj temat podrzędny.

    Uwagi: 

    1. Temat równorzędny jest dodawany na tym samym poziomie w hierarchii co temat zaznaczony.

    2. Klikając odpowiednie przyciski na pasku narzędzi Burza mózgów, można także dodawać tematy, tematy podrzędne oraz tematy równorzędne. Jeśli pasek narzędzi Burza mózgów nie jest widoczny, należy w menu Widok wskazać polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknąć polecenie Burza mózgów.

 5. Przenieś tematy, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Przenoszenie tematu do innej lokalizacji na tej samej stronie

   1. Zaznacz temat i przeciągnij go do innej lokalizacji na stronie rysunku.

    Jeżeli temat ma tematy podrzędne, są one przenoszone wraz z tematem, a ich łączniki automatycznie zmieniają położenie.

  • Przenoszenie tematu i jego tematów podrzędnych na inną stronę

   1. Zaznacz temat na najwyższym poziomie w części diagramu, którą chcesz przenieść na inną stronę, a następnie w menu Burza mózgów kliknij polecenie Przenieś temat na nową stronę.

   2. W oknie dialogowym Przenoszenie tematów w obszarze Przenoszenie do kliknij opcję Nowa strona. Wpisz odpowiednią nazwę nowej strony lub zachowaj domyślną, a następnie kliknij przycisk OK.

    Temat najwyższego poziomu pozostanie na oryginalnej stronie rysunku z symbolem strzałki wskazującym, że występuje on także na innej stronie. Aby przenieść temat z oryginalnej strony rysunku, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Przejdź do strony podrzędnej. Aby przejść od przeniesionego tematu z powrotem do strony oryginalnej, należy kliknąć przeniesiony temat prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Przejdź do strony zawierającej obiekt nadrzędny.

  • Przenoszenie tematu bez jego tematów podrzędnych na inną stronę

   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, który chcesz przenieść na inną stronę, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

   2. Przejdź na stronę, do której chcesz dodać temat, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wklej.

    Porada: Aby przenieść jednocześnie wiele tematów bez ich tematów podrzędnych, należy przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie zaznaczyć tematy, które mają zostać przeniesione. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z tych tematów i kliknąć polecenie Kopiuj.

  • Przenoszenie tematu na inny poziom

   1. W okienku Okno konspektu przeciągnij nazwę tematu, który ma zostać określony jako podrzędny, bezpośrednio nad nazwę tematu, który ma zostać określony jako nadrzędny.

    Wszystkie tematy podrzędne zostaną przeniesione wraz z tematem, a zmiany zostaną odzwierciedlane na diagramie.

    Porada: Jeśli okienko Okno konspektu nie jest widoczne na stronie rysunku, w menu Burza mózgów należy kliknąć polecenie Okno konspektu.

Uwaga: Aby dodać tekst do dowolnego kształtu na diagramie burzy mózgów lub go edytować, należy zaznaczyć kształt, a następnie wpisać tekst.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×