Tworzenie diagramu aktywności UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Activity diagram detailing the internal action states an object undergoes in its lifetime

Objaśnienie 1 Stan początkowy jest stanem obiektu, zanim jakiekolwiek zdarzenia na diagramie miały na nie zastosowanie.

Obraz przycisku stan akcji jest typem województwa, który reprezentuje ukończoną aktywność.

Callout 3 Przejście ze stanu akcji jest wykonywane po wykonaniu akcji wewnętrznej stanu akcji.

Krok 4 Aby wskazać współbieżne działania, które muszą zostać zrealizowane, zanim będzie można wykonać następną czynność, użyj przejścia.

Callout 5 Kliknij dwukrotnie przejścia od Stanów akcji, aby dodać je do etykiet przy użyciu warunków strażnik i wyrażeń akcji.

Callout 6 Aby wskazać działania, które mogą występować równolegle, użyj przejścia rozwidlenia.

callout 7 Stan końcowy przedstawia zakończenie działania w sytuacji reprezentowanej przez diagram.

 1. Otwórz program Visio, wybierz pozycję Szablony, a następnie wybierz pozycję oprogramowanie i baza danych.

 2. Wybierz pozycję aktywność UML, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Teraz możesz wstawiać tory i budować kontrolki aktywności na diagramie.

 3. Jeśli chcesz wskazać odpowiedzialność na diagramie aktywności, przeciągnij kształt toru na stronę dla każdego rodzaju zajęć, osób lub jednostek organizacyjnych, które chcesz przedstawić. W tym celu:

  1. Przeciągnij kształt Tor na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie każdą etykietę na kształcie, aby zmienić nazwę domyślną.

  3. Powtórz kroki od a do b. do momentu dodania wszystkich potrzebnych partycji lub jednostek organizacyjnych.

  4. Przeciągnij boczny uchwyt zaznaczenia kształtów torów, aby nadać im odpowiedni rozmiar.

 4. Za pomocą kształtów węzeł początkowy i końcowy można przedstawić początkowe i końcowe pseudo-Stany.

 5. Przeciągnij kształt akcji dla każdego stanu akcji lub działania, które chcesz przedstawić.

 6. Użyj warunku zabezpieczenia, takiego jak kształt decyzja , aby wskazać możliwe przejście ze stanu akcji.

 7. Do przedstawiania rozwidlenia jednego stanu akcji w wielu stanach równoległych oraz synchronizowania wielu stanów akcji w jednym stanie można używać kształtów przejście złożone, węzeł rozwidlenia lub węzeł sprzężenia.

 8. Zapisz diagram.

 1. Otwórz diagram modelu UML zawierający element UML, dla którego chcesz utworzyć diagram aktywności.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pakietu, podsystemu, klasa, operacji lub przypadek użycia, w której chcesz utworzyć diagram aktywności. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Diagram aktywności.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a Wzornik Diagram aktywności UML stanie się wzornikiem najwyższego poziomu. Obszar roboczy wyświetla "aktywność" jako znak wodny. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona przedstawiająca diagram.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczny, w menu UML wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Eksplorator modelu.

 3. Jeśli chcesz wskazać odpowiedzialność na diagramie aktywności, przeciągnij kształt toru na stronę dla każdego rodzaju zajęć, osób lub jednostek organizacyjnych, które chcesz przedstawić.

  Tworzenie torów na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt tor na stronę rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby dodać nazwę i inne wartości właściwości.

  3. Powtarzaj kroki 1 i 2 do momentu dodania wszystkich potrzebnych partycji lub jednostek organizacyjnych.

  4. Przeciągnij boczny uchwyt zaznaczenia kształtów torów, aby nadać im odpowiedni rozmiar.

  5. PrzeCiąganie stanu, stanu akcji, obiektu w poTwierdzeniu o stanie i pokwitowania sygnału lub wysyłanie sygnału do obszarów zdefiniowanych przez tory i łączenie ich za pomocą przepływu sterowania i kształtów przepływu obiektu .

 4. Przeciągnij kształt stan akcji lub stan na stronę rysunku dla każdego stanu akcji lub działania, które chcesz przedstawić. Za pomocą kształtów stan początkowy i stan końcowy można przedstawić początkowe i końcowe pseudo-Stany. Praca z kształtami Stanów na diagramach stanów i aktywności UML

 5. Połącz kształty przepływu sterowania z kształtami stan , aby wskazać zmianę w jednym stanie.

  Wskazywanie przepływu sterowania na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt przepływ sterowania na stronę rysunku.

  2. Przyklej punkt końcowy kształtu przepływu sterowania (bez strzałki) do punktu połączenia Connection point image - blue X w kształcie stan akcji źródłowej lub stanu akcji.

  3. Przyklej punkt końcowy kształtu przepływu sterowania (ze strzałką) do punktu połączenia w kształcie stan akcji docelowej lub kształtu stan .

  4. Kliknij dwukrotnie kształt przepływ sterowania , aby dodać ciąg przejścia, taki jak zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i inne.

 6. Za pomocą kształtów przejście złożone, przejście (rozwidlenie) lub przejście (sprzężenie)można reprezentować rozwidlenie jednego stanu akcji do wielu stanów równoległych lub zsynchronizować wiele stanów akcji w jednym stanie. Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

 7. Jeśli chcesz zamienić ciągi przejść na ikony sygnałów, użyj kształtów odBiór sygnału i paragonu sygnału , aby przedstawić sygnały.

 8. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML , w którym można dodać nazwę, ciąg przejścia, warunek zabezpieczenia, odroczone zdarzenia i inne właściwości.

 9. Zapisz diagram.

Diagram aktywności to szczególny przypadek diagramu stanów, w którym wszystkie stany są stanami akcji, a przepływ sterowania zostaje wyzwolony przez ukończenie akcji w stanie źródłowym.

W przypadku określonych zajęć lub przypadków użycia diagram aktywności zawiera opis wewnętrznego zachowania metody. Diagram aktywności służy do przedstawiania przepływu sterowanego przez wewnętrznie generowane akcje. Diagram stanów umożliwia przedstawienie przepływu w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne.

Diagramy aktywności zachęcają do informowania i dokumentowania równoległych i współbieżnych działań. To sprawia, że są to doskonałe narzędzia do modelowania przepływu pracy, analizowania przypadków użycia i postępowania z aplikacjami wielowątkowymi.

Zobacz też

Diagramy UML w programie Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×