Tworzenie blogu i zarządzanie nim osobistych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli funkcja jest włączona przez administratora dzierżawy Office 365, możesz utworzyć osobistym blogu można szybko udostępnić pomysłów i informacji innym osobom z Twojej firmy. Wszystkie osoby w firmie wyświetlanie osobistym blogu domyślnie, ale nie osobom spoza firmy.

Funkcja osobistym blogu jest teraz zintegrowany z aplikacji Delve, ułatwiając użytkownikom dostęp do wpisów w blogu, informacje o profilu i listy ostatnio używanych dokumentów, pracujesz na wszystkich z jednej lokalizacji.

Osobiste blogów za pomocą nowej usługi Office 365 do tworzenia obszaru roboczego. Obszar roboczy tworzenia zapewnia spójne tworzenia zawartości i edytowania przez części Office 365, co ułatwi tworzenie i publikowanie zawartości w organizacji. Na przykład podczas tworzenia lub edytowania wpisu w blogu, zmiany są zapisywane automatycznie.

Tworzenie blogu osobistych

 1. Aby utworzyć osobistym blogu, przejdź do swojego profilu, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij swój obraz profilu, w nagłówku usługi Office 365, a następnie wybierz pozycję o mnie.

  • W aplikacji Delve mnie wybierz z menu po lewej stronie, a następnie wybierz link profilu.

 2. Przewiń do sekcji blogu w profilu, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij pisanie.

  Zacznij pisać

Tworzenie wpisu w blogu

 1. Możesz utworzyć nowy wpis w blogu, klikając pozycję Rozpocznij pisanie na stronie profilu, w sekcji blogu lub, jeśli masz już wpisów w blogu, klikając pozycję Wszystkich wpisów, a następnie klikając polecenie Nowe ogłoszenie kafelków.

 2. W blogu publikować strony, kliknij pozycję Dodaj obraz, aby dodać nagłówek graficzny wpisu w blogu.

 3. Kliknij Tytuł, aby dodać tytuł wpisu w blogu, a następnie kliknij pozycję pomocniczą, aby dodać nazwę pomocniczą, w razie potrzeby.

 4. Aby dodać tekst do wpisu w blogu, kliknij przycisk Start, zapisywanie opowieści i wpisz tekst wpisu w blogu.

 5. Możesz dodać obraz, obszar tekstu, obrazu lub innych elementów zawartości do wpisu blogu przez umieszczenie wskaźnika myszy wskaźnik powyżej lub poniżej pola tekstowego, klikając pozycję "+ " Zaloguj, które zostanie wyświetlone, a następnie wybierając elementów zawartości, do którego chcesz dodać. Podczas dodawania dokumentu w ten sposób dokument jest wyświetlany jako miniatury, który jest połączony z dokumentem. Kliknięcie w dokumencie powoduje otwarcie go w Microsoft Office Online. Możesz przekonwertować elementu do widoku osadzony, klikając strzałki rozwijania Rozwijanie lub zwijanie zasobu w prawym górnym rogu elementu.

  Dodawanie zawartości do blogu

 6. Aby osadzić dokumentu pakietu Microsoft Office do wpisu w blogu, wybierz go z listy sugerowanych dokumentów lub kliknij pozycję Dodaj dokument pakietu Office do osadzania dokumentu nie na liście. Po opublikowaniu wpisu czytników można przeglądać dokument równo z pozostałych wpis w blogu, Pobierz kopię dokumentu, utworzyć wersję pliku PDF lub otworzyć dokument w Microsoft Office Online. Możesz przekonwertować widoku miniatury, klikając strzałki umowy Zwijanie lub rozwijanie w prawym górnym rogu elementu.

 7. Aby usunąć sekcję z Twojej strony, umieść kursor myszy nad sekcję, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Kosza mogą Usuń .

 8. Gdy wszystko będzie już gotowe do publikowania wpisu w blogu, kliknij pozycję Publikuj w prawym górnym rogu strony. Jeśli chcesz zapisać swój wpis w blogu i oczekiwania, aby opublikować go później, po prostu opuszczeniu strony. Wprowadzone zmiany są automatycznie zapisywane. Aby sprawdzić, jeśli zmiany zostały zapisane, sprawdź lewym górnym rogu strony.

Edytowanie wpisu w blogu

 1. Aby edytować wpis w blogu, kliknij pozycję Wszystkie artykuły w sekcji blogu strony profilu, zaznacz wpis w blogu, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu strony.

 2. Wybierz zawartość, którą chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu edytowania wpis w blogu kliknij pozycję Publikuj w prawym górnym rogu strony, aby opublikować zmiany. Jeśli chcesz zapisać zmiany i zaczekaj, aby opublikować je później, po prostu opuszczeniu strony. Wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.

Uwaga: Aby wrócić do listy wpisów w blogu, kliknij swoją nazwę w lewym górnym rogu strony.

Usuwanie wpisu w blogu

 1. Aby usunąć wpis w blogu, kliknij pozycję Wszystkie artykuły w sekcji blogu strony profilu, zaznacz wpis w blogu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń mogą Kosza w lewym górnym rogu strony.

Blog automatycznie usuwane po autora pozostawia firmy

Nie, Delve blogów znajdują się w osobnej witrynie i nie są usuwane po pracownika lub autor pozostawia firmy lub organizacji. Jeśli pracownik ex lub poza autora blogu musi zostać usunięty, może być usuwany przez administratora globalnego lub SharePoint.

blogi Delve nie podlegają tym samym procesem przechowywania witryn OneDrive dla Firm. Blog będzie nadal istnieje po autora pozostawia firmy lub organizacji, dopóki zostanie usunięty przez administratora.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×