Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Biblioteka zarządzania tłumaczeniami jest szablonem biblioteki dokumentów dostępnym dla witryn programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, który ma za zadanie pomóc organizacjom w tworzeniu i przechowywaniu przetłumaczonych dokumentów, jak również w zarządzaniu nimi.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Przekaż dokument do biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Omówienie

Biblioteki zarządzania tłumaczeniami ułatwia organizacjom tworzenie, przechowywanie i zarządzanie dokumentami przetłumaczony, dostarczając zarówno widoków i określonych funkcji ułatwiających proces tłumaczenia dokumentów ręcznego. Biblioteki zarządzania tłumaczeniami służy do przechowywania dokumentów i ich tłumaczenie. Biblioteka śledzi relacje między dokumencie źródłowym (oryginalnej wersji dokumentu) i jego tłumaczenia, a wszystkie te dokumenty razem w celu ich łatwego odnajdywania grup. Ponadto biblioteki można skonfigurować przy użyciu specjalnych przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami, zaprojektowanej ułatwia zarządzanie procesem tłumaczenia dokumentów ręcznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami zobacz Korzystanie z przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami.

Biblioteka oferuje również kilka funkcji dodatkowych, które pomagają organizacjom w przechowywaniu tłumaczeń dokumentów i zarządzaniu nimi:

 • Dzięki wymaganemu polu właściwości języka dotyczącemu wszystkich dokumentów zapisywanych lub przekazywanych do biblioteki dokumenty te są identyfikowane według języka.

 • W kolumnach znajdujących się w domyślnym widoku biblioteki są wyświetlane informacje na temat języka dokumentu, stanu tłumaczenia, wersji dokumentu źródłowego i stanu przepływu pracy dotyczącego tłumaczenia.

 • Użytkownicy mogą tworzyć relacje między przetłumaczonym dokumentem i jego dokumentem źródłowym, określając podczas przekazywania danego dokumentu do biblioteki, czy jest on tłumaczeniem dokumentu istniejącego w bibliotece czy nie.

Początek strony

Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Możliwe jest jednoczesne utworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami i dodanie do niej przepływu pracy zarządzania tłumaczeniami. Aby utworzyć bibliotekę zarządzania tłumaczeniami dla witryny, wymagane jest uprawnienie Zarządzanie listami.

Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij polecenie Utwórz.

 2. W obszarze Biblioteki kliknij opcję Biblioteka zarządzania tłumaczeniami.

  1. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

   Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  1. W polu Opis wpisz opis informujący o przeznaczeniu biblioteki. Opis jest opcjonalny.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planuje się umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, można dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli łatwo go znaleźć.

 3. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona opcja Tak.

 4. Aby wersja była tworzona za każdym razem, gdy plik jest wprowadzany do biblioteki, w opcji Historia wersji dokumentów kliknij opcję Tak.

  Później można będzie zdecydować, czy ma zostać zapisana zarówno wersja główna, jak i pomocnicza, oraz ile wersji ma być śledzonych.

 5. W sekcji Szablon dokumentu kliknij na liście typ pliku domyślnego, który ma być używany jako szablon dla plików tworzonych w bibliotece.

 6. W sekcji Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami kliknij opcję Tak, aby dodać przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami do biblioteki.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby skonfigurować przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami.

Konfigurowanie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

 1. Na stronie Dodawanie przepływu pracy, w sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę dla tego przepływu pracy, jeśli chcesz ją zmienić z wartości domyślnej Zarządzanie tłumaczeniami.

 2. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana z tym przepływem pracy.

  Uwagi: 

  • Można skorzystać z domyślnej listy Zadania lub utworzyć nową listę. W przypadku korzystania z domyślnej listy Zadania uczestnicy przepływu pracy będą mogli w prosty sposób wyszukiwać i wyświetlać swoje zadania przepływu pracy, używając widoku Moje zadania listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli ten przepływ będzie zawierał lub ujawniał dane poufne, które mają być przechowywane oddzielnie od ogólnej listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli w organizacji istnieje wiele przepływów pracy lub przepływy pracy realizują wiele zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 3. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Uwaga: Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 4. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  Uwagi: 

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W sekcji Lista języków i tłumaczy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić, że przepływ pracy korzysta z istniejącej listy tłumaczy do przydzielenia zadań tłumaczenia, kliknij opcję Użyj istniejącej listy języków i tłumaczy z witryny, a następnie wybierz listę, którą chcesz użyć.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna, jeśli dla witryny istnieje już lista Tłumacze.

  • Aby utworzyć nową listę języków i tłumaczy przeznaczoną do użytku przez wystąpienia przepływu pracy, kliknij opcję Utwórz nową listę języków i tłumaczy dla tego przepływu pracy, w polu Nazwa listy wpisz unikatową nazwę listy i zaznacz pole wyboru Otwórz nową listę tłumaczy w osobnym oknie, jeśli chcesz rozpocząć dodawanie nazw do nowej listy tłumaczy po zakończeniu dostosowywania przepływu pracy.

 7. W sekcji Data ukończenia podaj dla przepływów pracy uruchamianych automatycznie zakres dni, w którym zadania przepływu pracy powinny zostać zakończone.

  Uwaga: Opcja ustawienia daty ukończenia jest dostępna, tylko w przypadku gdy wybrano automatyczne uruchamianie przepływu pracy po utworzeniu lub zmianie dokumentu w bibliotece.

 8. W sekcji Kończenie przepływu pracy zaznacz pole wyboru Gdy dokument źródłowy zostanie zmieniony, jeśli przepływ pracy ma być kończony za każdym razem, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania lub gdy zostanie zmieniony dokument źródłowy tłumaczenia.

  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, przepływ pracy będzie kończony po zakończeniu wszystkich zadań tłumaczenia.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Jeśli wybrano opcję tworzenia nowej listy tłumaczy do użycia z tym przepływem pracy oraz jej otwierania w nowym oknie, zostanie otwarte nowe okno, w którym można rozpocząć dodawanie nazwisk do listy.

Początek strony

Przekazywanie dokumentu do biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Podczas przekazywania dokumentu do biblioteki zarządzania tłumaczeniami konieczne będzie podanie informacji dotyczących języka i stanu tłumaczenia tego dokumentu. Dokumenty przekazywane do biblioteki zarządzania tłumaczeniami pozostają wyewidencjonowane do czasu wypełnienia wszystkich wymaganych pól właściwości danego dokumentu.

 1. Otwórz bibliotekę zarządzania tłumaczeniami, do której chcesz przekazać dokument.

 2. W menu Przekaż kliknij polecenie Przekaż dokument.

 3. W sekcji Przekazywanie dokumentu kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować żądany dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Na stronie właściwości dokumentu, w polach Nazwa i Tytuł wpisz jego nazwę i tytuł.

 6. Jeśli przekazywany dokument jest zakończonym tłumaczeniem dokumentu źródłowego znajdującego się w bibliotece, w polu Wersja dokumentu źródłowego wpisz numer wersji dokumentu źródłowego. Te informacje zostaną ustawione automatycznie, jeśli do zarządzania tłumaczeniem będzie używany przepływ pracy.

  Jeśli na przykład dokument jest tłumaczeniem pierwszej wersji dokumentu źródłowego, wpisz 1.0. Jeśli przekazywany dokument nie jest tłumaczeniem, to pole należy pozostawić puste.

 7. W sekcji Stan tłumaczenia zaznacz wartość odnoszącą się do dokumentu. Jeśli przekazywany dokument jest dokumentem źródłowym, na podstawie którego będą powstawały tłumaczenia, to pole należy pozostawić puste. Te informacje zostaną wysłane automatycznie, jeśli do zarządzania tłumaczeniem będzie używany przepływ pracy.

 8. W sekcji Język zaznacz właściwość języka odnoszącą się do dokumentu lub kliknij opcję Określ własną wartość, a następnie wpisz żądany język.

 9. Jeśli przekazywany dokument jest tłumaczeniem innego dokumentu, który już istnieje w bibliotece, kliknij przycisk Tak, a następnie zaznacz dokument źródłowy przekazywanego dokumentu.

  Jeśli przekazywany dokument nie jest tłumaczeniem innego dokumentu znajdującego się w bibliotece, kliknij przycisk Nie.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli biblioteka zawiera już więcej niż jeden dokument.

 10. Kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×