Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Utwórz bibliotekę dokumentów w programie SharePoint Online lub SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010 lub 2007, aby bezpiecznie przechowywać pliki, w których możesz je łatwo znaleźć, pracować nad nimi razem i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnej chwili. witryny zespołów SharePoint zawierają domyślnie bibliotekę dokumentów, możesz jednak dodać do witryny dodatkowe biblioteki dokumentów i innych bibliotek stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji na temat bibliotek dokumentów, zobacz co to jest biblioteka dokumentów?

Aby usunąć bibliotekę, zobacz Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

Uwaga: Aby utworzyć lub usunąć bibliotekę, musisz mieć uprawnienie do tworzenia i zarządzania listami.

Uwaga: Witrynę SharePoint można w znacznym stopniu zmodyfikować w wyglądzie i nawigacji. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem.

Tworzenie biblioteki w programie SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

 1. Przejdź do witryny zespołu, w której chcesz utworzyć nową bibliotekę dokumentów.

 2. Na pasku menu kliknij pozycję Nowy , a następnie kliknij pozycję Biblioteka dokumentów.

  Tworzenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

  W przypadku innych typów bibliotek kliknij pozycję aplikacja, a następnie wybierz bibliotekę, którą chcesz utworzyć.

 3. W okienku Tworzenie biblioteki dokumentów wpisz nazwę nowej biblioteki dokumentów, a następnie Dodaj opcjonalny opis. Jeśli chcesz dodać link do nowej biblioteki dokumentów w lewym obszarze nawigacyjnym witryny, wybierz pozycję Pokaż w obszarze Nawigacja w witrynie. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

  Szczegóły biblioteki dokumentów

 4. Kliknij pozycję Utwórz , aby utworzyć nową bibliotekę dokumentów, lub kliknij przycisk Anuluj , aby wrócić do witryny zespołu.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Tworzenie biblioteki w programie SharePoint Server 2016 i SharePoint Server 2013

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 3. Kliknij odpowiedni typ biblioteki (dokument, formularz, obraz itd.).

  Lista aplikacji na stronie zawartość witryny

  Jeśli nie widzisz odpowiedniego słowa kluczowego, wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania i naciśnij klawisze Search Ikona lupy pola wyszukiwania .

 4. Wpisz tytuł w polu name (nazwa ).

  Możesz również kliknąć pozycję Opcje zaawansowane i wprowadzić Opis. W zależności od typu biblioteki możesz dodać przechowywanie wersji i inne funkcje.

  Wprowadzanie nazwy, opisu i wersji opcjonalnych
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Tworzenie biblioteki w programie SharePoint Server 2010

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz Przycisk Utwórz .

 3. W obszarze bibliotekikliknij odpowiedni typ biblioteki, na przykład Biblioteka dokumentów lub Biblioteka obrazów.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Okno dialogowe Tworzenie biblioteki obrazów z wyróżnioną pozycją więcej opcji
 5. W zależności od typu biblioteki możesz kliknąć przycisk więcej opcji. Poniżej przedstawiono niektóre opcje, które można wybrać:

  Okno dialogowe, w którym można dodać nazwę, diagram, nawigację po szybkim uruchomieniu i przechowywanie wersji.
  • Wprowadź opis w polu Opis . Ta czynność jest opcjonalna.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki pod nazwą biblioteki. Jeśli planujesz włączenie odbierania zawartości w bibliotece za pośrednictwem poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail biblioteki do jej opisu, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.

  • Aby dodać link do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona pozycja tak .

  • Niektóre biblioteki obsługują integrację przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli zostanie wyświetlona sekcja przyChodząca poczta e-mail , administrator włączyła witrynę do odbierania zawartości pocztą E-mail. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodawać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączniki do wiadomości e-mail, kliknij przycisk tak. Następnie w polu adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

  • Aby utworzyć wersję przy każdym zaznaczeniu pliku w bibliotece, w sekcji Historia wersji dokumentu lub historia wersji obrazów kliknij przycisk tak.

   Możesz później wybrać, czy chcesz przechowywać zarówno wersje główne, jak i pomocnicze, oraz liczbę wersji, które chcesz śledzić.

  • W przypadku niektórych bibliotek może być dostępna sekcja szablon dokumentu , w której są wyświetlane domyślne programy służące do tworzenia nowych plików. W sekcji szablon dokumentu na liście rozwijanej kliknij typ pliku domyślnego, który ma być wykorzystywany jako szablon dla plików tworzonych w bibliotece.

   Uwaga: Jeśli włączono typy zawartości, szablon domyślny jest określany za pośrednictwem typu zawartości. W przypadku włączenia wielu typów zawartości można wybierać różne typy plików domyślnych podczas tworzenia nowych plików. W tym przypadku domyślne typy plików są określane przez typy zawartości zamiast sekcji szablon dokumentu podczas tworzenia biblioteki.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Tworzenie biblioteki w programie SharePoint Server 2007

 1. Kliknij pozycję Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz na stronie cała zawartość witryny.

 2. W obszarze bibliotekikliknij odpowiedni typ biblioteki, na przykład Biblioteka dokumentów.

  Wybieranie biblioteki obrazów z listy bibliotek w obszarze Utwórz
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Ustawienia nowej biblioteki
 4. W polu Opis wpisz opis przeznaczenia biblioteki. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki pod nazwą biblioteki. Jeśli planujesz włączenie odbierania zawartości w bibliotece za pośrednictwem poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail biblioteki do jej opisu, aby użytkownicy mogli je łatwo znaleźć.

 5. Aby dodać link do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona pozycja tak .

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

 7. W zależności od typu biblioteki możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Jeśli zostanie wyświetlona sekcja przyChodząca poczta e-mail , administrator włączyła witrynę do odbierania zawartości pocztą E-mail. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodawać pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączniki do wiadomości e-mail, kliknij przycisk tak. Następnie w polu adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używany dla biblioteki.

  • Aby utworzyć wersję przy każdym zaznaczeniu pliku w bibliotece, w sekcji Historia wersji dokumentu lub historia wersji obrazów kliknij przycisk tak.

   Możesz później wybrać, czy chcesz przechowywać zarówno wersje główne, jak i pomocnicze, oraz liczbę wersji, które chcesz śledzić.

  • W zależności od typu tworzonej biblioteki może być dostępna sekcja szablon dokumentu , w której są wyświetlane zgodne programy dostępne jako domyślne dla tworzenia nowych plików. Jeśli włączono typy zawartości, szablon domyślny jest określany za pośrednictwem typu zawartości. W sekcji szablon dokumentu na liście rozwijanej kliknij typ pliku domyślnego, który ma być wykorzystywany jako szablon dla plików tworzonych w bibliotece.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz następne kroki w bibliotece dokumentów.

Następne kroki z biblioteką dokumentów

Po utworzeniu biblioteki możesz znaleźć więcej informacji na następujące:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×