Tworzenie bibliografii

Bibliografia to zazwyczaj umieszczana na końcu dokumentu lista źródeł, które zostały użyte lub zacytowane podczas tworzenia dokumentu. W programie Microsoft Office Word 2007 można automatycznie wygenerować bibliografię na podstawie informacji źródłowych, które zostały użyte w dokumencie.

Za każdym razem, gdy jest tworzone nowe źródło, informacja o nim jest zapisywana na komputerze użytkownika, dzięki czemu jest możliwe odnalezienie i użycie każdego utworzonego źródła.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie nowego cytatu i źródła do dokumentu

Znajdowanie źródła

Edytowanie symbolu zastępczego cytatu

Tworzenie bibliografii

Dodawanie nowego cytatu i źródła do dokumentu

Podczas dodawania nowego cytatu do dokumentu zostaje utworzone nowe źródło, które pojawi się w bibliografii.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij strzałkę obok przycisku Styl.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij styl, który chcesz zastosować do cytatu i źródła.

  Na przykład w dokumentach z dziedziny socjologii dla źródeł i cytatów zazwyczaj stosuje się styl MLA lub APA.

 3. Kliknij na końcu zdania lub frazy, która ma zostać zacytowana.

 4. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Wstaw cytat.

  Obraz Wstążki programu Word

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać informacje o źródle, kliknij polecenie Dodaj nowe źródło.

  • Aby dodać symbol zastępczy, który umożliwi utworzenie cytatu i późniejsze uzupełnienie informacji o źródle, kliknij polecenie Dodaj nowy symbol zastępczy. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 6. Kliknij strzałkę obok przycisku Typ źródła, aby rozpocząć wprowadzanie informacji o źródle.

  Źródłem może być na przykład książka, raport lub witryna sieci Web.

 7. Wprowadź informacje bibliograficzne o źródle.

  Aby dodać więcej informacji o źródle, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

Uwaga : 

 • Jeśli dla źródeł wybierzesz styl GOST lub ISO 690, a cytat nie będzie unikatowy, dołącz znak alfabetyczny do roku. Cytat może mieć na przykład następującą postać: [Pasteur, 1848a].

 • Jeśli wybierzesz styl ISO 690 — odwołanie numeryczne, a cytaty nadal nie będą wyświetlane po kolei, musisz ponownie kliknąć styl ISO 690, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby poprawnie uporządkować cytaty.

Początek strony

Znajdowanie źródła

Lista używanych lub cytowanych źródeł może stać się dosyć długa. W niektórych przypadkach można wyszukać cytowane źródło w innym dokumencie, używając polecenia Zarządzaj źródłami.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Obraz Wstążki programu Word

  Podczas otwierania nowego dokumentu, który jeszcze nie zawiera cytatów, wszystkie źródła używane w poprzednich dokumentach są wyświetlane w obszarze Lista główna.

  Podczas otwierania dokumentu zawierającego cytaty źródła tych cytatów są wyświetlane w obszarze Bieżąca lista, a wszystkie źródła zacytowane w poprzednich lub w bieżącym dokumencie są wyświetlane w obszarze Lista główna.

 2. Aby znaleźć określone źródło, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu sortowania uporządkuj dane według autora, tytułu, nazwy znacznika cytatu lub roku, a następnie wyszukaj określone źródło na uzyskanej liście.

  • W polu Wyszukaj wpisz tytuł lub autora szukanego źródła. Lista zostanie dynamicznie zawężona, tak aby zawierała pozycje pasujące do wyszukiwanego pojęcia.

Uwaga : Aby zaznaczyć następną listę główną, z której można zaimportować nowe źródła do dokumentu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj w oknie Menedżer źródeł. Można na przykład nawiązać połączenie z plikiem w udziale, na komputerze współpracownika lub serwerze albo w witrynie sieci Web uczelni lub instytucji naukowej.

Początek strony

Edytowanie symbolu zastępczego cytatu

Aby uzupełnić informacje o źródle bibliograficznym w późniejszym terminie, można utworzyć symbol zastępczy cytatu. Wszystkie zmiany w źródle są automatycznie odzwierciedlane w bibliografii, o ile została utworzona. W Menedżerze źródeł obok źródeł symboli zastępczych będą wyświetlane znaki zapytania.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Zarządzaj źródłami.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W obszarze Bieżąca lista kliknij na przeznaczony do edycji symbol zastępczy.

  Uwaga : Źródła symboli zastępczych wraz ze wszystkimi innymi źródłami są w Menedżerze źródeł uporządkowane alfabetycznie według nazw tagów symboli zastępczych. Nazwy tagów symboli zastępczych domyślnie są liczbami, ale można dowolnie dostosowywać nazwy tagów symboli zastępczych.

 3. Kliknij przycisk Edytuj.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Typ źródła, aby rozpocząć wprowadzanie informacji o źródle.

  Źródłem może być na przykład książka, raport lub witryna sieci Web.

 5. Wprowadź informacje bibliograficzne o źródle. Aby wypełnić pola bez konieczności wpisywania nazw w odpowiednim formacie, użyj przycisku Edytuj.

  Aby dodać więcej informacji o źródle, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie pola bibliografii.

Początek strony

Tworzenie bibliografii

Bibliografię można utworzyć w dowolnym momencie, po wstawieniu jednego lub kilku źródeł w dokumencie. W przypadku braku informacji o źródle, które są potrzebne do utworzenia kompletnego cytatu, można zastosować symbol zastępczy cytatu i uzupełnić informacje o źródle później.

Uwaga : Symbole zastępcze cytatów nie są widoczne w bibliografii.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić bibliografię — zazwyczaj jest to miejsce na końcu dokumentu.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia kliknij pozycję Bibliografia.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Aby wstawić bibliografię w dokumencie, kliknij wstępnie zaprojektowany format bibliografii.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×