Tworzenie arkusza programu Power View połączonego z zewnętrznym modelem danych w programie Excel

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Excel 2013 każdy skoroszyt może zawierać wewnętrzny model danych, który można modyfikować w programie Excel, w dodatku Power Pivot, a nawet w arkuszu programu Power View w programie Excel. Skoroszyt może zawierać tylko jeden wewnętrzny model danych, a arkusz programu Power View może być oparty na modelu danych znajdującym się w tym samym skoroszycie albo na zewnętrznym źródle danych, czyli innym skoroszycie lub modelu tabelarycznym usług SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS). Skoroszyt programu Excel może zawierać wiele arkuszy programu Power View, a każdy z tych arkuszy może być oparty na innym modelu danych.

  1. Aby określić, że arkusz programu Power View ma być oparty na zewnętrznym modelu danych, należy wstawić pusty arkusz programu Excel do skoroszytu, a następnie na karcie Dane kliknąć grupę Pobieranie danych zewnętrznych i utworzyć połączenie lub użyć istniejącego połączenia.

    • Jeśli chcesz ponownie użyć połączenia, które znajduje się już w tym skoroszycie, kliknij pozycję Istniejące połączenia, wybierz połączenie, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga:  Pobranie danych zewnętrznych przy aktywnym oknie dodatku Power Pivot spowoduje automatyczne dodanie ich do wewnętrznego modelu danych, przez co nie będą one znajdować się w osobnym modelu danych.

  1. Następnie należy podać wymagane informacje w Kreatorze połączenia danych.

  2. W ostatnim kroku w oknie dialogowym Importowanie danych należy kliknąć pozycję Raport programu Power View.

Program Excel otworzy nowy arkusz programu Power View, którego lista pól będzie zawierać zewnętrzny model danych.

Każdy arkusz programu Power View zawiera własne wykresy, tabele i inne wizualizacje. Można skopiować wykres lub inną wizualizację w jednym arkuszu i wkleić ją w drugim, o ile oba arkusze są oparte na tym samym modelu danych.

Przeczytaj więcej w temacie Model danych w programie Excel.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×