Tworzenie aplikacji programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Aplikacji programu Access jest baza danych używaną w standardowej przeglądarce sieci web, ale projektowanie i modyfikować w programie Access 2013 lub nowszym. Obiekty danych i bazy danych są przechowywane w SQL Server lub Microsoft Azure bazy danych SQL, więc można udostępniać dane w Twojej organizacji przy użyciu lokalnego programu SharePoint 2013 lub Office 365 dla firm.

Można utworzyć aplikację albo przy użyciu szablonu lub od podstaw. Aby utworzyć niestandardową aplikację programu Access:

  1. Otwórz program Access 2013 lub nowszym i kliknij pozycję Niestandardowa aplikacja sieci web.

  2. Wprowadź nazwę i lokalizację serwera dla aplikacji (na serwerze można też zaznaczyć z listy Lokalizacje ), a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Porada:  Aby sprawdzić lokalizację serwera lub nazwę bazy danych, kliknij pozycję Plik > Informacje.

Przycisk Niestandardowa aplikacja sieci Web na ekranie startowym.

Następnie do nowej aplikacji należy dodać tabele. Możesz dodać tabele, korzystając z wstępnie zdefiniowanych tabel podobnych do szablonów, z których niektóre zawierają gotowe tabele pokrewne, lub zacząć od utworzenia pustych tabel.

Pole wyszukiwania szablonów tabel na ekranie powitalnym programu Access.

Aby dodać tabelę przy użyciu szablonu:    W polu wyszukiwania wpisz jakiego rodzaju informacje, które będzie można takich jak przechowywanie, zadań i osób. Kliknij przycisk wyszukiwania i wybierz odpowiednią tabelę z podanej listy.

Porada: Wpisz Wszystkie w polu wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie opcje tabeli szablonu.

Jeśli szablon zawiera tabele powiązane, zostanie wyświetlona ikona wielu tabel. Na przykład w przypadku dodania tabeli Składniki majątku w programie Access zostanie dodana również tabela Pracownicy.

Ikona oznaczająca obecność wielu tabel w szablonie

Aby dodać pustą tabelę:    Kliknij pozycję Dodaj nową pustą tabelę.

Dodane tabele są widoczne w lewym okienku.

Praca z widokami

W programie Access automatycznie jest tworzony widok listy i widok arkusza danych dla każdej tabeli. W zależności od wybranego typu szablonu tabeli może być widoczny również widok podsumowania, w którym elementy są pogrupowane według określonego pola. Widok możesz dodać, klikając znak plus.

Aby edytować projekt widoku z otwartej aplikacji programu Access:

  1. Zaznacz tabelę.

  2. Wybierz widok.

  3. Kliknij przycisk Ustawienia/akcje i wybierz akcję, którą chcesz wykonać.

    Dostępne widoki aplikacji programu Access

    Uwaga: Usunięcie widoków (lub kontrolek w widokach) nie powoduje usunięcia związanych z nimi danych.

Dodawanie danych

Aby dodać lub zmodyfikować dane w tabelach, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Otwórz w przeglądarce. Wybierz odpowiednią tabelę i odpowiedni widok, a następnie dodawaj, edytuj i usuwaj elementy za pomocą przycisków paska akcji.

Możesz też zaimportować dane ze źródła zewnętrznego przykład pulpitu bazy danych programu Access, plik programu Microsoft Excel, źródła ODBC, plik tekstowy lub listy programu SharePoint. Dane zostaną dodane jako nową tabelę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z bazy danych programu Access do aplikacji sieci web programu Access .

Źródła danych możliwe do wyboru: dane programu Access, Excel, SQL Server lub ODBC, plik tekstowy lub CSV, lista programu SharePoint.

Uwaga: Jeśli baza danych sieci web programu Access 2010, można go edytować w programie Access 2013 lub nowszym, ale nie można zaktualizować go do aplikacji sieci web programu Access. Należy utworzyć nowej niestandardowej aplikacji sieci web i zaimportuj tabele z bazy danych sieci web programu Access 2010. Widoki będą tworzone automatycznie i można dodawać widoki niestandardowe.

Zapisywanie aplikacji

Kliknięcie przycisku Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp spowoduje przekazanie zmian do serwera programu SharePoint lub witryny usługi Office 365, więc nie jest potrzebny dodatkowy etap publikowania.

Aby utworzyć kopię zapasową lub przenoszenie aplikacji, zapisz go jako pakietu aplikacji programu SharePoint, klikając pozycję plik > Zapisz jako > Zapisz jako nową aplikację. Wprowadź tytuł i wybierz, czy chcesz zapisać projekt aplikacji, czy chcesz uwzględnić dane w pakiecie.

Aby uzyskać więcej opcji na zapisywanie aplikacji zobacz Tworzenie pakietu aplikacji programu Access.

Krótkie omówienie więcej opcji aplikacji programu Access dla Co nowego w programie Access 2013.

Dalsze kroki

Dalsze kroki zależą od zastosowania aplikacji, ale można zapoznać się z następującymi artykułami w celu uzyskania pomocy:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×