Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Word mogą pobierać dane z różnych źródeł danych korespondencji seryjnej. Jak program Word jest częścią pakietu Microsoft Office, program Word łatwo akceptuje dane z programu Outlook, Excel i Access. Jego akceptowanie danych z innych źródeł, w tym stron sieci web, otwórz dokument, plików tekstowych i dane rozdzielane zapisanych jako zwykły tekst. Ponadto jeśli nie masz istniejącego źródła danych, możesz łatwo tworzyć nowe źródło danych z poziomu programu Word.

Źródła danych dla korespondencji seryjnej

Oto kilka przykładów źródła danych, które można użyć w korespondencji seryjnej w programie Word.

 • Arkusz kalkulacyjny programu Excel

  Arkusz kalkulacyjny programu Excel działa również jako źródła danych dla korespondencji seryjnej, jeśli wszystkie dane są w jednym arkuszu, a dane są sformatowane, tak mogą być odczytywane również z programem Word. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przygotowanie źródła danych programu Excel do korespondencji seryjnej

 • Lista kontaktów programu Outlook

  Możesz pobrać informacje kontaktowe bezpośrednio z listy kontaktów programu Outlook do programu Word, zobacz Eksportowanie elementów programu Outlook .

 • Lista kontaktów firmy Apple

  Możesz wyeksportować kontakty firmy Apple do arkusza kalkulacyjnego programu Excel i użyć go jako listy adresów korespondencji seryjnej.

 • Bazy danych programu FileMaker Pro

  Importowanie danych z programu FileMaker Pro źródła danych, zanim użyjesz go do korespondencji seryjnej.

 • Pliki tekstowe

  Możesz użyć dowolnego pliku tekstowego, które pola danych oddzielone (lub przecinkami) przez kartę znaków lub przecinkami, a dane rekordy rozdzielone znacznikami akapitów.

Do wysyłania poczty masowej w procesie tworzenia korespondencji seryjnej w programie Word można utworzyć listy adresowej.

 1. W menu Widok wybierzUkład wydruku.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy wybierz pozycjęNowy   Przycisk Nowy dokument .

  Ten pusty dokument posłuży do utworzenia źródła danych.

 3. W menu Narzędzia wybierz polecenieMenedżer korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze 1. Wybierz typ dokumentu, wybierz pozycję Utwórz nowy, a następnie wybierz listów seryjnych.

 5. W obszarze 2. Zaznacz listę adresatów, wybierz Pobieranie listy, a następnie wybierz pozycję Nowe źródło danych.

 6. W polu nazwy pól w wierszu nagłówka kliknij dowolne nazwy pól, których nie chcesz, aby uwzględnić w źródle danych, wybierz pozycjęUsuń nazwę pola, a następnie wybierzprzycisk OK.

 7. Wpisz nazwę i wybierz lokalizację dla źródła danych, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Zapamiętaj, gdzie zostało zapisane źródło danych. Znajomość tej lokalizacji będzie potrzebna później.

 8. W oknie dialogowym Formularz danych wpisz dane określające jeden rekord danych (na przykład imię adresata w polu Imię, nazwisko w polu Nazwisko, nazwę ulicy w polu Adres1 itd.).

  Uwaga: Nie wpisuj spacji w polach, które mają pozostać puste.

 9. Po zakończeniu wypełniania pól pierwszego rekordu, wybierz pozycję Dodaj nowy.

 10. Powtórz kroki 8 i 9 dla każdego rekordu, który chcesz wprowadzić.

 11. Po dodaniu wszystkich rekordów, które mają, wybierz przycisk OK.

  Porada: Aby powrócić do okna dialogowego Formularza danych później, w Menedżerze korespondencji seryjnej w obszarze 2. Zaznacz listę adresatów, wybierz pozycję Edytuj źródło danych   Przycisk Edytuj źródło danych .

 12. W menu plik wybierz pozycję Zamknij.

 13. Aby zapisać źródło danych, wybierz pozycjęZapisz.

 14. Aby odrzucić otwarty pusty dokument, wybierz pozycję Nie zapisuj.

Każda kolumna arkusza programu Excel zawiera kategorię informacji, czyli pole danych — na przykład nazwę, ulicę, miasto, województwo i kod pocztowy. Pierwszy wiersz komórek, określany jako rekord nagłówka, zawiera nazwy pól danych. W każdym z kolejnych wierszy znajduje się jeden rekord, na przykład imię i nazwisko oraz adres osoby.

Uwaga: Podczas tworzenia etykiet na późniejszym etapie pola w rekordzie nagłówka posłużą do określenia, jakie dane powinny się znaleźć w odpowiednich miejscach.

 1. Otwórz program Excel.

 2. W pierwszym wierszu arkusza wpisz rekord nagłówka dla adresów.

  Na przykład w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza wpisz tekst Imię i nazwisko, w drugiej — Adres, w trzeciej — Miasto, w czwartej — Województwo, a w piątej — Kod pocztowy. Arkusz programu Excel powinien w rezultacie wyglądać mniej więcej tak:

  Arkusz programu Excel zawierający rekordy nagłówków

 3. W drugim wierszu wpisz informacje o nazwie i adresie jednego adresata.

  Dodaj dowolną liczbę dodatkowych wierszy adresu. Arkusz programu Excel powinien teraz wyglądać mniej więcej tak:

  Arkusz programu Excel zawierający adresy wysyłkowe

 4. Wybierz pozycję Zapisz   Przycisk Zapisz .

 5. Wpisz nazwę skoroszytu, na przykład adresy.

  Zapamiętaj, gdzie został zapisany arkusz. Znajomość tej lokalizacji będzie potrzebna później.

 6. Zamknij skoroszyt programu Excel zawierający listę adresatów.

  Jeśli skoroszyt programu Excel zawierający listę nie zostanie zamknięty lub jeśli zostanie ponownie otwarty przed zakończeniem tworzenia korespondencji seryjnej, nie będzie można ukończyć tej operacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×