Tworzenie łączy przyjazny z tekstu w programie Microsoft OneNote

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wpisz adres URL w programie Microsoft OneNote, zostanie automatycznie przekonwertowana łącze, które możesz lub innych czytelników Notes można nacisnąć, aby otworzyć. Możesz utworzyć więcej przyjazny wyglądających łączy z istniejącego tekstu w notatkach, które wskazać czytelnikom więcej informacji lub odpowiednich szczegółowe informacje na temat notatek.

iPad

Wykonaj następujące czynności:

  1. W dowolnej części notatek pisanych zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na hiperłącze.

  2. Wybierz polecenie Wstaw > łącze.

  3. Na ekranie Wstawianie hiperłącza wpisz adres URL witryny sieci Web miejsca docelowego w polu adres, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

iPhone

Wykonaj następujące czynności:

  1. W dowolnej części notatek pisanych zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na hiperłącze.

  2. Na pasku menu, które pojawia się powyżej klawiatury, szybko przesuń w lewo, a następnie naciśnij ikonę łącze, które zostanie wyświetlone po prawej stronie ikony.

  3. Na ekranie Wstawianie hiperłącza wpisz adres URL witryny sieci Web miejsca docelowego w polu adres, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×