Trwałe lub tymczasowe usuwanie przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przepływ pracy, który nie jest już używany, można usunąć z serwera, aby zrobić miejsce dla innych przepływów pracy. Można to zrobić w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007, usuwając folder przepływu pracy na liście folderów.

Ponadto można ustawić przepływ pracy jako niedostępny dla użytkowników, nie usuwając go. Wystarczy w przeglądarce usunąć przepływ pracy z listy lub biblioteki, do której został on dołączony. Później przepływ pracy można dodać z powrotem do listy lub biblioteki, do której został on dołączony. Należy jednak zauważyć, że przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 jest zawsze dołączony tylko do jednej listy lub biblioteki. Przepływ pracy można dodać tylko do listy lub biblioteki, do której był on pierwotnie dołączony. Jeśli przepływ pracy zostanie usunięty, a następnie zmodyfikowany za pomocą projektanta przepływów pracy, program Office SharePoint Designer 2007 ponownie udostępni go automatycznie — nie trzeba będzie go dodawać.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie przepływu pracy z listy lub biblioteki

Usuwanie przepływu pracy

Usuwanie przepływu pracy z listy lub biblioteki

Przepływ pracy utworzony w programie Office SharePoint Designer 2007 jest zawsze połączony z listą lub biblioteką. Używając przeglądarki, można usunąć przepływ pracy z listy lub biblioteki, tak aby nie był dostępny dla użytkowników.

Usunięcie przepływu pracy z listy nie powoduje usunięcia plików źródłowych tworzących przepływ pracy. Usuwane jest tylko połączenie przepływu pracy z listą lub biblioteką, podczas gdy pliki źródłowe są nadal przechowywane w bibliotece dokumentów zawierającej przepływy pracy dla witryny. Metody usuwania przepływów pracy zostały opisane w następnej sekcji.

 1. Przejdź w przeglądarce sieci Web do witryny zawierającej przepływ pracy, który chcesz usunąć, a następnie odszukaj określoną listę lub bibliotekę, do której przepływ pracy jest dołączony.

 2. Na pasku menu listy lub biblioteki kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy dla listy lub pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów dla biblioteki.

  Ustawienia listy w menu Ustawienia

 3. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij pozycję Usuń przepływ pracy.

  Uwaga : Opcja Dodaj przepływ pracy służy do udostępniania wcześniej usuniętego przepływu pracy. Należy jednak zauważyć, że przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 jest zawsze dołączony tylko do jednej listy lub biblioteki. Przepływ pracy można dodać tylko do listy lub biblioteki, do której był on pierwotnie dołączony.

 5. Na stronie Usuwanie przepływów pracy kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przepływ pracy, usuwanie

 6. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie przepływu pracy.

Początek strony

Trwałe usuwanie przepływu pracy

Usunięcie przepływu pracy z listy folderów powoduje usunięcie plików źródłowych przepływu pracy z serwera oraz uniemożliwia użytkownikom dostęp do przepływu pracy w witrynie. Nie trzeba dodatkowo usuwać przepływu pracy z listy lub biblioteki, z którą był połączony.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie witryny wyszukaj i zaznacz witrynę programu SharePoint, z której chcesz usunąć przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Na liście folderów kliknij znak plus (+) obok pozycji Przepływy pracy, aby wyświetlić wszystkie dostępne przepływy pracy.

  Lista folderów z zaznaczonym folderem przepływów pracy

 4. Kliknij przepływ pracy, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Porada : Jednocześnie można usunąć wiele przepływów pracy, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL podczas klikania folderów przepływów pracy do usunięcia.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie przepływu pracy. Jeśli nie chcesz usunąć przepływu pracy, kliknij przycisk Nie. Kliknij przycisk Tak na wszystkie, jeśli został zaznaczony więcej niż jeden przepływ pracy do usunięcia.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×