Transponowanie (obracanie) danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie

Transponowanie (obracanie) danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie

Jeśli masz arkusz zawierający dane w kolumnach, który chcesz „obrócić”, tak aby rozmieścić dane w wierszach, możesz użyć funkcji Transpozycja. Umożliwia ona zamianę danych z kolumn na dane w wierszach i na odwrót.

Jeśli na przykład dane wyglądają w ten sposób, regiony sprzedaży są wyświetlane w górnej części, a informacje dotyczące kwartałów po lewej stronie:

Dane regionalne w kolumnach

Kolumny i wiersze można zamienić, aby wyświetlić informacje dotyczące kwartałów w górnej części arkusza, a dane dotyczące regionów po lewej stronie, jak to przedstawiono poniżej:

Dane regionalne w wierszach

Poniżej opisano, jak to zrobić:

  1. Wybierz zakres danych, które chcesz przemieścić (łącznie z wszystkimi etykietami kolumn lub wierszy), a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C.

    Uwaga : Upewnij się, że dane zostały skopiowane. W przypadku użycia polecenia Wytnij lub skrótu Ctrl+X ta operacja się nie powiedzie.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą komórkę obszaru, w którym mają zostać wklejone dane, a następnie wybierz polecenie Transpozycja Obraz przycisku Transpozycja .

    Wybierz obszar w arkuszu, w którym jest dość miejsca, aby wkleić dane. Skopiowane dane zastąpią dane, które już się tam znajdują.

    Menu opcji wklejania

  3. Po pomyślnym „obróceniu” danych można usunąć oryginalne dane.

Porady dotyczące transponowania danych

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×