Transfer plików blok typu punkt-punkt w programie Skype dla firm Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Skype dla firm Online masz możliwości kontrolowania transfer plików typu punkt-punkt (P2P) jako część istniejących ustawień zasad konferencji. Jednak to dozwolone lub zablokowane transfer plików dla użytkowników, czy ich są przesyłanie plików do użytkownika, który znajduje się w obrębie tej samej organizacji lub użytkownik federacyjny z innej organizacji. Czynności opisane poniżej można zablokować transfer plików P2P federacyjnych organizacji lub partnerów.

Scenariusz często jest, gdy chcesz umożliwić wewnętrznych użytkownikom przesyłanie plików użyj P2P, ale przesyłanie plików w bloku partnerom federacyjnych. W tym scenariuszu należy wykonać:

 • Przypisać zasady konferencji przy użyciu P2P transfer plików włączone (EnableP2PFileTransfer ustaw True) do użytkowników w organizacji.

 • Tworzenie zasad komunikacji globalnej użytkownik zewnętrzny równa blokować zewnętrznych P2P transfer plików (wartośćEnableP2PFileTransferFalse), a następnie ją przypisać do użytkownika w Twojej organizacji.

Można znaleźć więcej informacji na temat tych ustawień, w tym miejscu.

Jeśli użytkownik federacyjny spoza organizacji próbuje wysyłanie pliku do użytkownika, w miejsce, w którym zastosowano zasady, otrzymają komunikat o błędzie Przełączanie Failed. A jeśli użytkownik próbował wysłać plik, ich czy komunikat o błędzie transfer plików jest wyłączona.

Aby to działało, użytkownik musi korzystać z obsługiwanej wersji programu 2016 kliknij pozycję Szybka instalacja aplikacji Skype dla firm obsługującej taką. Następujące minimalna wersja programu Skype dla firm 2016-instalacja klienta jest wymagane:

Type (Typ)

Data wydania

Wersja

Budowanie

Udostępnianie natychmiastowe dla bieżącego kanału

2016-11-17

16.0.7571.2006

Wersja 1611 (kompilacja 7571.2006)

Bieżący kanał

2016-12-6

16.0.7571.2072

Wersja 1611 (kompilacja 7571.2072)

Odroczony kanał

2017-2-22

16.0.7369.2118

Wersja 1609 (kompilacja 7369.2118)

Przestroga : Użytkownicy, którzy są korzystającym ze starszych wersji programu Skype dla aplikacji firm systemu Windows lub komputerów Mac klientów nadal będą mogli przesyłać pliki.

 • Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

 • Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

  1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

   Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Domyślnie EnableP2PFileTransfer jest włączone globalne zasady firmy. Podczas tworzenia, użytkownicy są przypisywane zasad BposSAllModality .

Aby umożliwić przeniesienia P2P dla w Twojej organizacji, ale Blokuj transfer plików zewnętrznych do innej organizacji, wystarczy zmienić informatycznej na poziomie globalnym. Aby to zrobić, uruchom polecenie:

Set-CsExternalUserCommunicationPolicy -EnableP2PFileTransfer $False

 • Możesz zastosować to użytkownikowi przez tworzenie nowych zasad i udzielanie go do tego użytkownika. Aby to zrobić, uruchom polecenie:

  New-CsExternalUserCommunicationPolicy -Identity BlockExternalFT -EnableP2PFileTransfer $False
  Grant-CsExternalUserCommunicationPolicy -PolicyName BlockExternalFT -Identity amosm@contoso.com

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×