Testy gotowości w usłudze Office 365

Możesz użyć testów kondycji, łączności i gotowości w usłudze Office 365, aby upewnić się, że Twoje środowisko lokalne jest gotowe do korzystania z usług Office 365.

Testy gotowości w usłudze Office 365 są częścią automatycznego narzędzia gromadzącego informacje o wymaganiach konfiguracyjnych usług, które chcesz skonfigurować. Zalecamy wykonanie tych testów przed skonfigurowaniem usługi Office 365 — z następujących powodów:

 • Te testy mogą wykryć ustawienia w bieżącym środowisku, które mogą powodować problemy podczas konfigurowania lub używania usług.

 • Jeśli jeszcze przed rozpoczęciem poznasz potencjalne przeszkody, możesz je usunąć lub obejść, aby łatwiej zrealizować plan wdrożenia.

Wymagania wstępne

Twój komputer musi spełniać wymagania minimalne, a przed uruchomieniem testów konieczne jest pobranie małej aplikacji. Wymagania będą widoczne w narzędziu przed pobraniem aplikacji, a jeśli którekolwiek z nich nie będzie spełnione, otrzymasz powiadomienie.

Testy gotowości sprawdzają ustawienia w bieżącym lokalnym środowisku sieciowym i we wszelkich już skonfigurowanych elementach w usłudze Office 365. Ta kontrola jest przeprowadzana przy użyciu Twoich poświadczeń. Przed uruchomieniem testów połącz się z bieżącą siecią lokalną i zaloguj jako administrator.

Aby pobrać narzędzie testów gotowości, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Mieć zainstalowaną 64-bitową wersję systemu Windows 7 lub nowszego z oprogramowaniem .NET 3.5

 • Mieć zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 9.0 (jest już na komputerze, jeśli korzystasz z systemu Windows 10).

 • Mieć zainstalowany program Windows PowerShell V 2.0

Uruchamianie testów gotowości

Ważne : Testy gotowości uruchamiane są w środowisku, z którym jest aktualnie połączony Twój komputer, i przeprowadzają kontrolę konfiguracji przy użyciu Twoich poświadczeń. Przed uruchomieniem testów należy połączyć się ze środowiskiem bieżącej sieci lokalnej i zalogować jako administrator. Testy programu Outlook i komputera są wykonywane tylko na komputerze lokalnym i nie przeprowadzają kontroli na wszystkich stanowiskach, a więc jeśli niektórzy użytkownicy korzystają z konfiguracji niestandardowej, warto uruchomić testy na dodatkowych komputerach. W trakcie tego procesu nie są zapisywane żadne dane.

Aby uruchomić testy gotowości:

 1. Przejdź do strony https://portal.office.com/tools, a następnie na stronie Testy wybierz pozycję Sprawdź konfigurację za pomocą testów kondycji, gotowości i łączności usługi Office 365.

 2. Wybierz pozycję Szybkie lub Zaawansowane, a następnie pozycję Dalej > Uruchom testy.

 3. Zainstaluj wstępnie wymagane oprogramowanie (w przypadku wyświetlenia monitu). Aby uruchomić testy, należy pobrać małą aplikację.

 4. Sprawdź wyniki testów:

  • Zakończone pomyślnie:    sprawdzone ustawienie jest odpowiednie dla usługi Office 365. Możesz sprawdzić elementy zakończone pomyślnie, aby dowiedzieć się, co zostało sprawdzone, ale te wyniki mają wyłącznie charakter informacyjny.

  • Ostrzeżenie:    sprawdzone ustawienie nie spowoduje awarii, ale nie jest optymalne dla usługi Office 365. Możesz sprawdzić wyniki, aby dowiedzieć się, czy to ustawienie jest dla Ciebie ważne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ostrzeżenia lub sposobu zmiany ustawienia, możesz uzyskać pomoc, korzystając z panelu po prawej stronie.

  • Błąd:    sprawdzone ustawienie będzie miało negatywny wpływ na konfigurację i należy je poprawić przed przejściem dalej. Te wyniki zdecydowanie należy sprawdzić, a następnie należy wprowadzić wymagane zmiany. Pomoc dotycząca rozwiązywania problemów jest dostępna w panelu po prawej stronie. Jeśli zobaczysz komunikat dotyczący elementu, który nie został jeszcze przez Ciebie skonfigurowany, na przykład rekordów DNS, możesz na razie zignorować błąd. Zalecamy jednak ponowne przeprowadzenie testów gotowości po konfiguracji.

Ważne : Jeśli zobaczysz błąd „Wymagane jest uwierzytelnianie serwera proxy” podczas próby zainstalowania i uruchomienia narzędzia HRC, oznacza to, że w sieci skonfigurowano serwer proxy lub zaporę i wymagana jest forma uwierzytelniania inna niż „zintegrowane systemu Windows”. Może to na przykład być uwierzytelnianie podstawowe, wymagające od użytkownika podania nazwy użytkownika i hasła. Aby uniknąć tego błędu, może być konieczne ponowne skonfigurowanie serwera/urządzenia/aplikacji, aby zezwolić aplikacji typu ClickOnce (w tym przypadku HRCClient.v3.5) na uruchomienie bez zastosowania bieżącego wymagania uwierzytelnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „ClickOnce a uwierzytelnianie serwera proxy” w artykule Problemy z konfiguracją serwera i klienta we wdrożeniach technologii ClickOnce.

Zobacz też

Wdrażanie usługi Office 365 Enterprise w organizacji

Planowanie konfiguracji usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×