Testowanie instalacji usługi Skype dla firm Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oszczędzaj czas, zmniejsz liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej i zwiększ zadowolenie użytkowników, testując instalację usługi Skype dla firm Online przed skonfigurowaniem jej dla wszystkich w organizacji.

Wymagane elementy:

 • Co najmniej trzy konta usługi Office 365 (Twoje i co najmniej dwóch innych użytkowników).

 • Komputer dla każdego z kont testowych. Skonfiguruj je tak, jak typowy komputer w Twojej organizacji.

 • Konto u dostawcy konferencji audio dla usługi Skype dla firm Online. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie konferencji telefonicznych.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie kont testowych

Konfigurowanie komputerów testowych

Konfigurowanie konferencji telefonicznych

Testowanie funkcji i urządzeń usługi Skype dla firm Online

Konfigurowanie kont testowych

 1. Wybierz pozycję Administrator > Office 365 > Użytkownicy i grupy, a następnie wybierz pozycję Dodaj Dodawanie i wprowadź wymagane informacje.

 2. W kroku 4 (dotyczącym adresu e-mail) wprowadź swój adres e-mail. Pojawi się rekord nazwy i hasła nowego użytkownika.

 3. Powtarzaj kroki 1 i 2 do momentu uzyskania potrzebnej liczby kont testowych. Potrzebujesz co najmniej dwóch kont (oprócz własnego), aby przetestować funkcje spotkań online usługi Skype dla firm Online.

Początek strony

Konfigurowanie komputerów testowych

Na każdym komputerze testowym:

 1. Przejdź do strony głównej usługi Office 365 i zaloguj się przy użyciu poświadczeń jednego z kont testowych.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Instalowanie oprogramowania i łączenie go ze środowiskiem chmury.

Początek strony

Konfigurowanie konferencji telefonicznych

Aby uzyskać dostęp telefoniczny do spotkań w usłudze Skype dla firm Online, załóż konto u dostawcy konferencji telefonicznych audio. Otrzymasz dostęp do następujących funkcji:

 • Płatne lub bezpłatne (jeśli to możliwe) numery telefonów

 • Kod konferencji i kod PIN dla każdej osoby planującej lub prowadzącej spotkania

Po skonfigurowaniu użytkowników do obsługi konferencji telefonicznych otrzymają oni wiadomości wysyłane automatycznie z numerami telefonów i kody konferencji. Te informacje są również automatycznie dodawane do nowych wezwań na spotkania programu Skype dla firm.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie konferencji telefonicznych.

Aby dodać informacje dotyczące konferencji telefonicznych do konta jednego z użytkowników testowych

 1. Kliknij pozycję Konferencje telefoniczne > Użytkownicy korzystający z połączeń telefonicznych.

 2. Kliknij nazwy użytkowników, dla których chcesz skonfigurować konferencje telefoniczne, a następnie kliknij przycisk Edytuj Edytowanie .

 3. Wybierz swojego dostawcę konferencji audio, wpisz wymagane informacje i kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia konferencji telefonicznych

Opis

Dostawca

Wybierz z listy dostawcę konferencji audio.

Numer płatny (wymagany)

Numery telefonów otrzymane od dostawcy konferencji audio. Sformatuj numery tak, jak powinny wyglądać w zaproszeniach na spotkania programu Skype dla firm.

Numer bezpłatny

Numery telefonów otrzymane od dostawcy konferencji audio. Sformatuj numery tak, jak powinny wyglądać w zaproszeniach na spotkania programu Skype dla firm.

Kod dostępu

Kod dostępu (kod konferencji) dla danego użytkownika.

Początek strony

Testowanie funkcji i urządzeń usługi Skype dla firm Online

Upewnij się, że główne funkcje usługi Skype dla firm Online działają zgodnie z oczekiwaniami.

Logowanie i wylogowywanie się

Zadanie

Oczekiwany wynik

Logowanie się w usłudze Skype dla firm Online

Zostaje wyświetlone okno główne programu Skype dla firm zawierające informacje o statusie obecności określonym przez Ciebie podczas logowania.

Wylogowywanie się z usługi Skype dla firm Online

Zostaje wyświetlony ekran logowania programu Skype dla firm.

Zakończenie działania usługi Skype dla firm Online

Okno programu Skype dla firm zostaje zamknięte, a ikona programu Skype dla firm przestaje być widoczna w obszarze powiadomień systemu Windows.

Nie możesz się zalogować? Zobacz Jak rozwiązywać problemy z logowaniem się w programie Skype dla firm Online.

Kontakty, obecność i wiadomości błyskawiczne   

Zadanie

Oczekiwany wynik

Rozpoczynanie sesji wiadomości błyskawicznych

Zostaje wyświetlone okno konwersacji programu Skype dla firm, wpisujesz określony tekst i otrzymujesz odpowiedź od osoby, z którą się kontaktujesz.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do wielu osób

Zostaje wyświetlone okno konwersacji programu Skype dla firm, wpisujesz określony tekst i otrzymujesz odpowiedzi od wszystkich uczestników konwersacji.

Wyszukiwanie kontaktu przy użyciu ich imię lub nazwisko

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w miarę pisania.

Dodawanie kontaktu z wyników wyszukiwania

Dodany przez Ciebie kontakt zostaje wyświetlony w wybranej grupie kontaktów.

Ręczne ustawianie statusu obecności

Twój nowy status obecności jest uwzględniany na listach kontaktów innych osób.

Wyświetlanie wizytówki określonej osoby

Wizytówka osoby jest wyświetlana obok jej nazwiska.

Połączenia między dwiema osobami   

Zadanie

Oczekiwany wynik

Nawiązywanie połączenia przy użyciu listy Kontakty

Zostaje otwarte okno konwersacji i możesz usłyszeć sygnał połączenia. Osoba, do której dzwonisz, otrzymuje alert wyświetlany na pulpicie i odbiera połączenie, co powoduje zaktualizowanie okna konwersacji.

Dodawanie głosu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych w programie Skype dla firm

Połączenie zostaje nawiązane; możesz rozmawiać z inną osobą i wymieniać z nią wiadomości błyskawiczne.

Dodawanie udostępniania pulpitu do konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych lub konwersacji programu Skype dla firm

Pulpit lub udostępniony program jest widoczny dla innej osoby.

Konferencje   

Zadanie

Oczekiwany wynik

Organizowanie spotkania programu Skype dla firm

Zaproszenie na spotkanie zostaje wysłane do określonej osoby.

Zmienianie ustawień uczestników spotkań programu Skype dla firm

Zależnie od opcji.

PORADA: Możesz wypróbować różne ustawienia opcji Kto będzie pomijać poczekalnię w obszarze Dostęp i osoby prowadzące.

Dołączanie do spotkania programu Skype dla firm

Zostaje otwarte okno konwersacji, a po nawiązaniu połączenia Twoje nazwisko pojawia się na liście uczestników spotkania.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku w programie Skype dla firm spotkania lub połączenia

Ikona Wyciszony zostaje wyświetlona obok każdego nazwiska z listy uczestników spotkania. W ramach spotkania słychać jedynie Twój głos.

Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint

Twoja prezentacja programu PowerPoint zostaje wyświetlona na ekranie każdego uczestnika spotkania w oknie sceny spotkania programu Skype dla firm.

Przekazywanie załącznika do spotkania

Po przesłaniu załącznika mogą go wyświetlić i pobrać wszyscy uczestnicy spotkania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×