Termin ostateczny, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Data

Typ wpisu     Wprowadzona

Opis     Pole terminu ostatecznego zawiera datę, wprowadzona jako termin ostateczny dla zadania. Termin ostateczny jest daty docelowej, wskazująca, kiedy ma zadanie do wykonania. Jeśli przekazuje datę terminu ostatecznego zadania nie zostanie zakończone, Project wyświetla wskaźnik. Termin ostateczny jest również wyświetlany jako strzałką w widoku Wykres Gantta.

Zalecane zastosowania     Stosowanie ostatecznego zadania, gdy chcesz śledzić termin wykonania określonego zadania, ale nie chcesz, aby zablokować harmonogram, ustawiając ograniczenie sztywne, takich jak musi zakończyć się lub Zakończ nie później niż. Planowanie podczas polu terminu ostatecznego powoduje po prostu wskaźnik pokazujący, jeśli zadanie nie zostało ukończone w terminie jego wpływ takie ograniczenia. Dodanie pola termin do arkusza zadań umożliwia wprowadzanie, wyświetlanie lub zmienianie terminów zadań w projekcie. Za pomocą pola terminu ostatecznego sortowania, filtrowania i grupowania według daty terminów ostatecznych.

Przykład     Pewne zadania w projekcie powinny zakończyć się przed upływem określonych dat docelowych. Jednak daty te nie mają wpływać na sposób, w jaki program Project planuje zadania; program ma po prostu wyświetlić alert, jeśli zadania nie będą ukończone przed upływem tych dat. W takim przypadku należy dodać pole Termin ostateczny do tabeli Wpis w widoku wykresu Gantta, a następnie ustawić daty terminów dla tych zadań.

Uwagi     Gdy ustawienie terminu ostatecznego nie powoduje wygenerowania komunikatów o błędach planowania jak data ograniczenia, ale mogą wpływać na sposób obliczania całkowity zapas czasu.

Termin ostateczny dla zadania można także wprowadzić w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Jeśli program Project ma planować zadania zgodnie z określoną datą zakończenia, należy zastosować ograniczenie Zakończ nie później niż, Zakończ nie wcześniej niż lub Musi zakończyć się. Ograniczenia dla zadań ustawia się także w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×