Tekst projektu — przedsiębiorstwo (1–40), pola projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pola Tekst projektu — przedsiębiorstwo (1 – 40) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje dotyczące tekstu projektów zgodnie z definicją określoną przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Tekst projektu — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł, wskaźników graficznych lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Aby wyświetlić listę dostępnych pól niestandardowych projektu przedsiębiorstwa i zmienić ich wartości zgodnie z potrzebami, należy skorzystać z okna dialogowego Informacje o projekcie. Można także dodać dowolne zdefiniowane pole projektu przedsiębiorstwa do widoku zadań, dodając zadanie sumarycznego projektu. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy nad projektami głównymi i podprojektami, zwłaszcza gdy jest potrzebne filtrowanie, sortowanie lub grupowanie informacji w tabeli.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał informację o potrzebie utworzenia niestandardowego pola tekstowego w celu wskazania działu, do którego należy projekt. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Tekst projektu1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole projektu wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia administratora projektu w oknie dialogowym Informacje o projekcie widać, że dostępne jest nowe pole Tekst projektu1 — przedsiębiorstwo: pole „Nazwa działu" jest zdefiniowane dla pola Tekst projektu1 — przedsiębiorstwo. Zadania sumaryczne projektu należy dodać do wykresu Gantta, a następnie dodać pole Nazwa działu (Tekst projektu1 — przedsiębiorstwo).

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×