Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Tekst — przedsiębiorstwo (1–40) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje tekstowe o zadaniach, zasobach i przydziałach, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Istnieje kilka kategorii pól Tekst — przedsiębiorstwo (1–40).

Typ danych    Tekst

Przedsiębiorstwo 1 – 40 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Tekst — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Tekst — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zadań, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zadań przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowego pola tekstowego umożliwiającego wskazanie, które działy są odpowiedzialne za poszczególne zadania. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Tekst1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole tekstowe przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Nazwa działu" (Tekst1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w widoku Wykres Gantta, a następnie używać do sortowania lub grupowania zadań według zakresu odpowiedzialności działów.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Przedsiębiorstwo 1 – 40 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Tekst — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Tekst — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zasobów, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zasobów przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zasobach.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowego pola tekstowego umożliwiającego wyświetlanie nazw działów powiązanych z zasobami. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Tekst1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole tekstowe przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Nazwa działu" (Tekst1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w widoku Arkusz zasobów, a następnie używać go do sortowania lub grupowania zasobów według działów.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w ramach przedsiębiorstwa mogą następnie wyświetlać pola, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Przedsiębiorstwo 1 – 40 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Tekst — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Tekst — przedsiębiorstwo można dodawać w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowego pola tekstowego umożliwiającego wyświetlanie nazw działów z przydziałami w celu wskazania, które działy są odpowiedzialne za poszczególne przydziały. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Tekst1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole tekstowe przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Nazwa działu" (Tekst1 — przedsiębiorstwo). Pole to można dodać w widoku Obciążenie zadaniami, a następnie używać go wskazywania działów odpowiedzialnych za przydziały.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×