Tabela operatorów

Operator to znak lub symbol, który określa, jakiego typu obliczenia mają być wykonane w wyrażeniu. Istnieją operatory matematyczne, logiczne, operatory porównania oraz odwołania. Program Access obsługuje różne operatory, w tym operatory arytmetyczne, takie jak +, -, * (mnożenie) i / (dzielenie), a także operatory porównania służące do porównywania wartości, operatory tekstowe do łączenia tekstu oraz operatory logiczne do określana wartości prawda oraz fałsz. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące używania tych operatorów.

Uwaga: Od programu Access 2010 Konstruktor wyrażeń ma funkcję IntelliSense, dzięki której będziesz widzieć argumenty wymagane dla wyrażenia.

W tym artykule

Operatory arytmetyczne

Operatory porównania

Operatory logiczne

Operatory łączenia

Operatory specjalne

Operatory arytmetyczne

Za pomocą operatorów arytmetycznych można obliczyć wartość na podstawie dwóch lub więcej liczb albo zmienić wartość liczby z dodatniej na ujemną bądź odwrotnie.

Operator

Zastosowanie

Przykład

+

Zsumowanie dwóch liczb.

[Suma częściowa]+[Podatek]

-

Obliczenie różnicy dwóch liczb lub wskazanie ujemnej wartości liczby.

[Cena]-[Rabat]

*

Pomnożenie dwóch liczb.

[Ilość]*[Cena]

/

Podzielenie pierwszej liczby przez drugą.

[Suma]/[Liczba_pozycji]

\

Zaokrąglenie obu liczb do postaci całkowitej, podzielenie pierwszej liczby przez drugą i wskazanie części całkowitej wyniku.

[Zarejestrowane]\[Pokoje]

Mod

Podzielenie pierwszej liczby przez drugą i zwrócenie tylko reszty.

[Zarejestrowane] Mod [Pokoje]

^

Podniesienie liczby do określonej potęgi.

Liczba ^ Wykładnik

Początek strony

Operatory porównania

Operatory porównania służą do porównywania wartości i zwracają wynik w postaci wartości Prawda, Fałsz lub Null.

Operator

Zastosowanie

Przykład

<

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość jest mniejsza niż druga.

Wartość1 < Wartość2

<=

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość jest mniejsza niż druga lub jej równa.

Wartość1 <= Wartość2

>

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość jest większa niż druga.

Wartość1 > Wartość2

>=

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość jest większa niż druga lub jej równa.

Wartość1 >= Wartość2

=

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość jest równa drugiej.

Wartość1 = Wartość2

<>

Zwraca wartość Prawda, jeśli pierwsza wartość nie jest równa drugiej.

Wartość1 <> Wartość2

Uwaga: We wszystkich przypadkach jeśli wartość pierwsza lub druga to null, wynik również ma wartości null. Wartość null oznacza wartość nieznaną, dlatego wynik jakiegokolwiek porównania z wartością null również jest nieznany.

Początek strony

Operatory logiczne

Operatory logiczne służą do łączenia dwóch wartości i zwracania wyniku w postaci wartości prawda, fałsz lub null. Operatory logiczne są czasem nazywane operatorami Boole'a.

Operator

Zastosowanie

Przykład

And

Zwraca wartość Prawda, gdy zarówno wyrażenie Wyr1, jak i Wyr2 ma wartość Prawda.

Wyr1 And Wyr2

Or

Zwraca wartość Prawda, gdy wyrażenie Wyr1 lub Wyr2 ma wartość Prawda.

Wyr1 Or Wyr2

Eqv

Zwraca wartość Prawda, gdy zarówno wyrażenie Wyr1, jak i Wyr2 ma wartość Prawda lub gdy oba te wyrażenia mają wartość Fałsz.

Wyr1 Eqv Wyr2

Not

Zwraca wartość Prawda, jeśli wyrażenie ma wartość Fałsz.

Not Wyr

Xor

Zwraca wartość Prawda, gdy tylko jedno z wyrażeń — Wyr1 lub Wyr2 — ma wartość Prawda.

Wyr1 Xor Wyr2

Początek strony

Operatory łączenia

Za pomocą operatorów łączenia można złączyć dwie wartości tekstowe w jedną.

Operator

Zastosowanie

Przykład

&

Łączy dwa ciągi w jeden.

ciąg1 & ciąg2

+

Łączy dwa ciągi w jeden i propaguje wartości null (jeśli jedna z wartości to wartość Null, całe wyrażenie ma wartość Null).

ciąg1 + ciąg2

Początek strony

Operatory specjalne

Za pomocą operatorów specjalnych można uzyskiwać wyniki Prawda lub Fałsz tak, jak to pokazano w następującej tabeli.

Operator

Zastosowanie

Przykład

Is Null lub Is Not Null

Ustala, czy wartość jest wartością Null lub czy nie jest wartością Null.

Pole1 Is Not Null

Like „wzorzec”

Dopasowuje wartości ciągów za pomocą operatorów symboli wieloznacznych ? i *.

Pole1 Like "instrukcj*"

Between war1 And war2

Ustala, czy wartość liczbowa lub data należy do zakresu.

Pole1 Between 1 And 10
- LUB -
Pole1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(war1,war2...)

Ustala, czy wartość znajduje się w zestawie wartości.

Pole1 In ("czerwony","zielony","niebieski")
- LUB -
Pole1 In (1,5,7,9)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×