Tłumaczenie tekstu w innym języku

Funkcja tłumaczenia jest teraz dostępna w programach Word, Excel i PowerPoint. Możesz pobrać dodatek Translator dla programu Outlook ze Sklepu Office. Zobacz Translator dla programu Outlook, aby uzyskać więcej informacji.

Tłumaczenie całego pliku

 1. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz dokument.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Kopia przetłumaczonego dokumentu zostanie otwarta w osobnym oknie.

 4. Wybierz pozycję OK w pierwotnym oknie, aby zamknąć dodatek Translator.

Dostępne w: Word

Wstążka programu Word z opcją Przetłumacz dokument

Uwaga: Subskrybenci usługi Office 365: zobacz Tłumaczenie wyrazów i dokumentów na inny język w programie Word, aby uzyskać informacje o funkcjach tłumaczenia w programie Word.

Tłumaczenie zaznaczonego tekstu

 1. W arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji wyróżnij komórkę lub tekst do przetłumaczenia.

 2. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

  Możesz zobaczyć listę z kilkoma tłumaczeniami. Wybierz odpowiednie z nich i kliknij pozycję Kopiuj.

  Opcje tłumaczenia wyrazu

Dostępne w: PowerPoint Excel

Panel tłumaczenia z wyrazami przetłumaczonymi z angielskiego na francuski

Funkcja tłumaczenia jest teraz dostępna w programie Word dla komputerów Mac. Możesz pobrać dodatek Translator dla programu Outlook dla komputerów Mac ze Sklepu Office. Zobacz Translator dla programu Outlook, aby uzyskać więcej informacji.

Tłumaczenie całego dokumentu

 1. Wybierz pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz dokument.

 2. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz. Kopia przetłumaczonego dokumentu zostanie otwarta w osobnym oknie.

  Dostępne w: Word

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz dokument

Tłumaczenie zaznaczonego tekstu

 1. W dokumencie wyróżnij tekst, który chcesz przetłumaczyć.

 2. Kliknij pozycję Recenzja > Przetłumacz > Przetłumacz zaznaczenie.

 3. Wybierz swój język, aby zobaczyć tłumaczenie.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Przetłumaczony tekst zastąpi tekst wyróżniony w kroku 1.

  Dostępne w: Word

Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Przetłumacz

Dostępne narzędzia do tłumaczenia zależą od używanego programu pakietu Office:

 • Przetłumacz dokument/Przetłumacz element: Word, Outlook.

 • Przetłumacz zaznaczony tekst: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Minitłumacz: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Narzędzia do tłumaczenia dostępne w programach pakietu Office

Komputer może przetłumaczyć cały dokument programu Word lub wiadomość programu Outlook („tłumaczenie maszynowe”) i wyświetlić go w przeglądarce internetowej. W przypadku wybrania tego typu tłumaczenia zawartość pliku jest przesyłana do dostawcy usługi za pośrednictwem Internetu.

Uwaga: Tłumaczenie maszynowe może ułatwić zapoznanie się z ogólną treścią tekstu oraz sprawdzenie, czy dany tekst jest istotny. Tłumaczenie plików poufnych lub o wysokiej dokładności powinno być wykonywane przez człowieka, gdyż tłumaczenie maszynowe może nie oddać pełnego znaczenia oraz właściwego tonu tekstu.

Wybieranie języka tłumaczenia

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Wybierz język tłumaczenia.

  Wybierz język tłumaczenia

 2. W obszarze Wybieranie języków tłumaczenia dokumentu kliknij żądane języki w polach Przetłumacz z i Przetłumacz na, a następnie kliknij przycisk OK.

Tłumaczenie dokumentu lub wiadomości

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz.

 2. Kliknij pozycję Przetłumacz dokument (Przetłumacz element w programie Outlook). Zostaną wyświetlone wybrane języki Z i Na.

  Tłumaczenie dokumentu lub wiadomości

Zostanie otwarta karta przeglądarki zawierająca plik w pierwotnym języku oraz w języku wybranym do tłumaczenia.

Uwaga: Jeśli używasz usług tłumaczenia po raz pierwszy, może być konieczne kliknięcie przycisku OK, aby zainstalować słowniki dwujęzyczne i włączyć usługę tłumaczenia za pomocą okienka Poszukiwanie. W celu sprawdzenia, jakie słowniki dwujęzyczne i usługi tłumaczenia maszynowego są włączone, możesz kliknąć link Opcje tłumaczenia w okienku Poszukiwanie. Zobacz Tłumaczenie zaznaczonego tekstu, aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać dostęp do okienka Poszukiwanie.

Za pomocą okienka Poszukiwanie można tłumaczyć frazę, zdanie lub akapit w kilku kombinacjach językowych w następujących programach pakietu Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

Uwaga: W programie PowerPoint pola tekstowe na slajdach można tłumaczyć tylko pojedynczo.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Przetłumacz zaznaczony tekst, aby otworzyć okienko Poszukiwanie.

  Przetłumacz zaznaczony tekst

  Uwaga: W programie Word możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w dokumencie, a następnie kliknąć polecenie Przetłumacz.

 2. W okienku Poszukiwanie na liście Wszystkie materiały źródłowe kliknij pozycję Tłumaczenie.

  Opcja Tłumaczenie w okienku Poszukiwanie

 3. Aby przetłumaczyć wyraz lub krótką frazę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wyrazy, naciśnij klawisz ALT, a następnie kliknij zaznaczenie. Wyniki zostaną wyświetlone w okienku Poszukiwanie w obszarze Tłumaczenie.

  • Wpisz wyraz lub frazę w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Uwagi: 

   • Jeśli używasz usług tłumaczenia po raz pierwszy, kliknij przycisk OK, aby zainstalować słowniki dwujęzyczne i włączyć usługę tłumaczenia za pomocą okienka Poszukiwanie.

   • W celu sprawdzenia, jakie słowniki dwujęzyczne i usługi tłumaczenia maszynowego są włączone, możesz kliknąć link Opcje tłumaczenia w okienku Poszukiwanie.

   • Aby zmienić języki używane w tłumaczeniu, w okienku Poszukiwanie w obszarze Tłumaczenie wybierz języki, z których i na które chcesz tłumaczyć. Aby tłumaczyć na przykład z języka angielskiego na francuski, kliknij na liście Z pozycję Angielski, a na liście Na pozycję Francuski.

   • Aby dostosować zasoby używane do tłumaczenia, kliknij przycisk Opcje tłumaczenia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

W programach Word, Outlook, PowerPoint i OneNote Minitłumacz wyświetla tłumaczenie jednego wyrazu wskazanego kursorem. Przetłumaczony tekst można skopiować do Schowka lub wkleić do innego dokumentu. Istnieje też możliwość odtworzenia wymowy przetłumaczonego wyrazu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Przetłumacz > Minitłumacz.

  Minitłumacz

 2. Wskaż wskaźnikiem myszy wyraz lub frazę do przetłumaczenia. Gdy w dokumencie zostanie wyświetlone nałożone blade okno dialogowe, przesuń na nie kursor myszy, aby wyświetlić wszystkie dostępne tłumaczenia.

Uwaga: Minitłumacz będzie nadal wyświetlany, gdy umieścisz wskaźnik nad wyrazami. Aby go wyłączyć, powtórz krok 1 powyżej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tłumaczenie za pomocą Minitłumacza.

Aby przetłumaczyć tekst bezpośrednio w przeglądarce, możesz użyć usługi Translator Bing. Ta witryna, obsługiwana przez program Microsoft Translator, udostępnia bezpłatne tłumaczenie na i z ponad 50 języków. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tłumaczenie tekstu za pomocą Translatora.

Więcej informacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×