Szyfrowanie wiadomości e-mail

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy trzeba ochrony prywatności wiadomości e-mail, zaszyfruj go. Szyfrowanie wiadomości e-mail w Outlook oznacza, że konwertowaniu w czytelnym formacie zwykłego tekstu na tekst zaszyfrowany nieczytelna. Tylko adresat, który ma klucz prywatny, która jest zgodna z klucz publiczny służącego do szyfrowania wiadomości można odszyfrować wiadomość do czytania. Każdy adresat bez odpowiedni klucz prywatny, jednak widzi ciągu tekstowego. Program Outlook obsługuje dwie opcje szyfrowania:

 1. Szyfrowania S/MIME - używać szyfrowania S/MIME, nadawcy i adresata musi być aplikacji poczty, która obsługuje standard S/MIME. Program Outlook obsługuje standard S/MIME

 2. Szyfrowanie wiadomości 365 pakietu Office (Zarządzanie prawami do informacji) — umożliwia szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 nadawcy musi mieć usługi Office 365 wiadomości szyfrowanie, co jest zawarte w licencji usługi Office 365 E3.

Przycisk Nowa szyfrowanie i aktualizacje szyfrowanie poczty e-mail

Przy użyciu nowych aktualizacji pakietu Office jeszcze lepszy szyfrowania poczty e-mail w programie Outlook.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365.

 • Przycisk uprawnienia Przycisk uprawnienia jest zastępowany przycisk Szyfrowanie Szyfrowanie przycisk .

 • Przycisk Nowa szyfrowanie zawiera zarówno opcje szyfrowania (S/MIME i usługą IRM). Opcja S/MIME jest widoczna tylko jeśli masz skonfigurowane w programie Outlook certyfikat S/MIME.

  Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania szyfrowania Sprawdź szyfrowania z S/MIME lub Szyfruj przy użyciu szyfrowanie wiadomości usługi Office 365.

Szyfrowanie za S/MIME

Przed rozpoczęciem tej procedury, należy najpierw dodaniu certyfikatu do pęku kluczy na Twoim komputerze. Po umieszczeniu certyfikat podpisujący konfigurowanie na komputerze, musisz skonfigurować go w programie Outlook.

 1. W menu plik wybierz pozycję Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.

 2. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zabezpieczenia poczty E-mail.

 3. W obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail wybierz pozycję Ustawienia.

 4. W obszarze Certyfikaty i algorytmy kliknij przycisk Wybierz, a następnie wybierz certyfikat S/MIME.

 5. Wybierz przycisk OK

 6. Jeśli jesteś Wykorzystywania pakietu Office z subskrypcją usługi Office 365, Oto, co nowego dla Ciebie:

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje, wybierz pozycję Szyfrowanie i wybierz opcję Szyfruj przy użyciu S/MIME z listy w dół,

  Zostanie wyświetlona Szyfruj przy użyciu S/MIME, jeśli masz zainstalowany na Twoim komputerze certyfikat S/MIME.

  Program Outlook 2019 i Outlook 2016

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje, wybierz pozycję uprawnienia.

 7. Zakończ pisanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Szyfruj przy użyciu szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

 • Jeśli jesteś subskrybentów usługi Office 365, Oto, co nowego dla Ciebie:

  W wiadomości e-mail wybierz pozycję Opcje, wybierz pozycję Szyfruj i wybierz szyfrowania, które ma chcesz wymusić, takich jak ograniczenia Tylko do szyfrowania lub Nie przesyłaj dalej.

  Szyfrowanie przycisk opcji

  Uwaga: Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 jest częścią licencji usługi Office 365 E3. Ponadto funkcja dostępna tylko w szyfrowanie (opcja pod przyciskiem szyfrowanie) jest włączona tylko dla subskrybentów (Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Office ProPlus), które korzystać z usługi Exchange Online.

 • Program Outlook 2019 i 2016,

  W wiadomości e-mail zaznacz Opcje > uprawnienia i wybierz odpowiednią opcję szyfrowania ma ograniczenia, które chcesz wymusić, takie jak nie przesyłaj dalej.

Szyfrowanie pojedynczych wiadomości

 1. W redagowanej wiadomości kliknij kolejno pozycje Plik > Właściwości.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wiadomości.

 3. Zredaguj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij.

Szyfrowanie wszystkich wiadomości wychodzących

Jeśli użytkownik zdecyduje się na domyślne szyfrowanie wszystkich wiadomości wychodzących, to będzie mógł pisać i wysyłać wiadomości takie same jak inne wiadomości, lecz wszyscy adresaci będą musieli mieć identyfikatory cyfrowe służące do odkodowania lub wyświetlenia tych wiadomości.

 1. Na karcie Plik wybierz kolejno pozycje Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.

 2. Na karcie Zabezpieczenia poczty e-mail w obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości.

 3. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat, kliknij przycisk Ustawienia.

Szyfrowanie pojedynczych wiadomości

 1. W wiadomości redagowanej, na karcie Opcje w grupie Więcej opcji kliknij okno dialogowe Uruchamianie Przycisk Uruchom okno dialogowe w prawym dolnym rogu.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wiadomości.

 3. Zredaguj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij.

Szyfrowanie wszystkich wiadomości wychodzących

W przypadku ustawienia domyślnego szyfrowania wszystkich wiadomości wychodzących, możesz pisać i wysyłać wiadomości tak samo, jak w przypadku wszystkich innych wiadomości. Wszyscy adresaci będą jednak musieli mieć Twój identyfikator cyfrowy w celu odkodowania lub wyświetlenia tych wiadomości.

 1. Na karcie Plik kliknij kolejno pozycje Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.

 2. Na karcie Zabezpieczenia poczty e-mail w obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości.

 3. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat, kliknij przycisk Ustawienia.

Szyfrowanie pojedynczych wiadomości

 1. W oknie wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje na wstążce kliknij przycisk Szyfruj treść i załączniki wiadomości Szyfrowanie wiadomości i załączników .

  Uwaga: Jeśli ten przycisk jest niewidoczny, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje w prawym dolnym rogu grupy, aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości. Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie w oknie dialogowym Właściwości zabezpieczeń zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wiadomości. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Opcje wiadomości.

 2. Utwórz wiadomość i wyślij ją.

Szyfrowanie wszystkich wiadomości wychodzących

Ustawienie szyfrowania wszystkich wiadomości wychodzących oznacza w praktyce, że Twoje wiadomości e-mail będą domyślnie szyfrowane. Możesz pisać i wysyłać wiadomości tak samo, jak w przypadku wszystkich innych wiadomości e-mail, ale wszyscy adresaci będą musieli mieć Twój identyfikator cyfrowy w celu odkodowania tych wiadomości.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia poczty e-mail.

 2. W obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości.

 3. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat, kliknij przycisk Ustawienia.

 4. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Domyślnym algorytmem szyfrowania w programie Outlook 2007 jest 3DES. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie certyfikatów i wymiany wiadomości e-mail przy użyciu kryptografii w programie Outlook.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×