Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła bazy danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby pomóc chronić bazę danych programu Access przed nieautoryzowanym użyciem, można ją zaszyfrować, ustawiając hasło. Jeśli hasło zaszyfrowanej bazy danych jest znane, można ją odszyfrować i usunąć hasło. W tym artykule opisano szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła bazy danych oraz odszyfrowywanie bazy danych i usuwanie jej hasła.

Ważne: Program Access odszyfrowuje zaszyfrowaną bazę danych sieci Web, kiedy jest publikowana. Z tego powodu funkcja szyfrowania nie pomaga chronić bazy danych sieci Web.

W starszych wersjach programu Access można było tworzyć konta użytkowników i hasła za pomocą funkcji o nazwie „zabezpieczenia na poziomie użytkownika”. W tym temacie nie omówiono zabezpieczeń na poziomie użytkownika, które nie są dostępne w razie używania formatu pliku accdb. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W przypadku utraty hasła po zaszyfrowaniu bazy danych korzystanie z bazy danych nie będzie możliwe. Nie można usunąć hasła bazy danych, jeśli się go nie zna.

W tym artykule

Omówienie

Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła

Szyfrowanie podzielonej bazy danych

Otwieranie i odszyfrowywanie bazy danych

Usuwanie hasła z bazy danych

Omówienie

Narzędzie do szyfrowania sprawia, że danych nie można odczytać za pomocą innych narzędzi, i ustawia hasło potrzebne do korzystania z bazy danych. Podczas wykonywania następnych czynności należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Nowa funkcja szyfrowania ma zastosowanie tylko do baz danych w formacie pliku accdb.

 • Narzędzie używa algorytmu szyfrowania silniejszego niż stosowany we wcześniejszych wersjach programu Access.

 • Do kodowania lub stosowania hasła w bazie danych starszej wersji programu Access (plik mdb) są zastosowane funkcje Kodowanie i Hasło z programu Access 2003.

Początek strony

Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła

W krokach opisanych w tej sekcji wyjaśniono, jak tworzyć i stosować hasło w bazie danych programu Access 2010.

Szyfrowanie bazy danych

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie zaznacz go.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, wpisz je ponownie w polu Potwierdź, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Początek strony

Szyfrowanie podzielonej bazy danych

Aby zaszyfrować podzieloną bazę danych, należy zaszyfrować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną bazę danych. Po zaszyfrowaniu wewnętrznej bazy danych następuje ponowne połączenie z jej tabelami.

 1. Zaszyfruj wewnętrzną bazę danych, wykonując kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

 2. Z zewnętrznej bazy danych usuń linki do tabel wewnętrznej bazy danych, a następnie ponownie ustanów połączenie z nimi. Podczas ponownego łączenia program Access będzie monitował o hasło do wewnętrznej bazy danych.

 3. Po ponownym połączeniu tabel zaszyfruj zewnętrzną bazę danych, wykonując kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

Otwieranie i odszyfrowywanie bazy danych

Hasło należy bezwzględnie zapamiętać — zapomnianego hasła nie można w żaden sposób odtworzyć.

Otwieranie zaszyfrowanej bazy danych

 1. Otwórz zaszyfrowaną bazę danych tak samo jak dowolną inną bazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wymagane hasło.

 2. Wpisz hasło w polu Wprowadź hasło bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie hasła z bazy danych

Uwaga: Po usunięciu hasła z bazy danych można je w dowolnym momencie przywrócić (lub zamienić na inne hasło), powtarzając kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła we wcześniejszej części tego artykułu.

Usuwanie hasła

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie zaznacz go.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cofanie ustawienia hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×