Szybsze ładowanie z pamięci podręcznej w składniku Web Part przeszukiwania zawartości strony

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości (Składnik Web Part Przeszukiwania) oferuje wiele elastyczność podczas konfigurowania kwerendy, które zawiera. Jednak jeśli Konfigurowanie składnika Web Part przy użyciu bardzo złożonej kwerendy lub jeśli masz wiele CSWPs na stronie, strony może potrwać dłużej, aby załadować. Aby wprowadzić szybsze ładowanie strony, można skonfigurować składnik Web Part Przeszukiwania do buforowania wyników wyszukiwania dla użytkowników, którzy należą do tych samych grup zabezpieczeń AD. Ponieważ jest szybsze wyszukująca wyników wyszukiwania w pamięci podręcznej niż w indeksie wyszukiwania, szybciej ładowania strony.

Po skonfigurowaniu Web Part przeszukiwania zawartości pamięci podręcznej, obramowanie będzie wyglądało w pamięci podręcznej istniejących wyniki wyszukiwania pasujące kwerendę i grupy zabezpieczeń AD. Jeśli nie znajdzie żadnych wyników wyszukiwania w pamięci podręcznej, będzie wyglądać w indeksie wyszukiwania.

Firma Microsoft zaleca używanie pamięci podręcznej tylko w CSWPs, które są na stronach, które mają więcej niż 10 ładowaniu stron na 15 minut, na przykład popularne strony główne lub na stronach kategorii, które rozpoczynają punktów nawigacji bardziej szczegółowe stron wykazu.

Porada: Aby uzyskać inne rzeczy, które można wykonać w celu szybsze ładowanie strony, zobacz porady dotyczące konfigurowania Web Part przeszukiwania zawartości w celu zmniejszenia czasu ładowania strony .

W tym artykule:

Konfigurowanie zawartości wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) pamięci podręcznej

 1. Upewnij się, że należysz do grupy projektantów programu SharePoint w witrynie, która zawiera składnik Web Part przeszukiwania zawartości.

 2. Przejdź do strony zawierającej składnik Web Part Przeszukiwania.

 3. W obszarze Ustawienia wybierz opcję Edytuj stronę.

 4. Wybierz składnik Web Part Przeszukiwania, który chcesz skonfigurować.

 5. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Właściwości w sekcji Kryteria wyszukiwania wybierz pozycję Zmień kwerendę.

 6. Przejdź na kartę Ustawienia.

 7. W sekcji buforowanie wybierz grupy: Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych, lub wybierz grupy:, a następnie wprowadź nazwę grupy zabezpieczeń AD, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Aby sprawdzić, czy składnik Web Part Przeszukiwania zwraca oczekiwanych wyników, musisz być członkiem grupy zabezpieczeń AD wybranej.

Porada: Nie można wyszukać nazwę grup zabezpieczeń AD z Web Part przeszukiwania zawartości. Aby wyszukać AD grup zabezpieczeń, przejdź do portalem klasyczny Azure. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie grupami w usłudze Azure Active Directory

Kiedy należy używać pamięci podręcznej?

Przed zmianą wszystkie usługi zawartości wyszukiwania sieci Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) pamięci podręcznej, należy rozważyć cech używania CSWPs strony:

 • Jakiego rodzaju strony znajduje się składnik Web Part Przeszukiwania na?
  Buforowanie działa dobrze w CSWPs znajdujących się na stron głównych lub strony, na których wielu użytkowników ma jako początkowego punktu podczas przeglądania informacji. CSWPs na stronach kategorii, które rozpoczynają punktów nawigacji bardziej szczegółowy wykaz, można również korzystać z pamięci podręcznej.

 • Ile ładowaniu stron czy strony są dostępne?
  Zaleca się użycie pamięci podręcznej tylko w CSWPs znajdujących się na stronach z więcej niż 10 ładowaniu stron na 15 minut.

 • Składnik Web Part Przeszukiwania skonfigurowano wyświetla różne wyniki dla różnych użytkowników?
  Jeśli kwerendy składnik Web Part Przeszukiwania wiąże się zbyt wiele grup użytkowników, kombinacje wyników wyszukiwania można przeciążeń pamięci podręcznej i podczas ładowania strony nie zmniejszy się lub nawet może wzrosnąć.

W poniższym przykładzie pokazano stroną intranetu z czterech CSWPs. Na stronie znajduje się na ogół 38 ładowaniu stron na 15 minut. Te właściwości strony Zaproponuj, że strona może ładowana szybciej, jeśli skonfigurowano część CSWPs pamięci podręcznej.

Strona główna sieci intranet przykład z czterech CSWPs

Przyjrzyjmy się poszczególne CSWPs:

 • Składnik Web Part Przeszukiwania 1 przedstawia wątku wiadomości promowanie firmy, w tym przypadku w wiadomości z artykułem informacje o nadchodzących szkolenie.

 • Składnik Web Part Przeszukiwania 2 zawiera inne firmy wiadomości.

 • Składnik Web Part Przeszukiwania 3 przedstawiono popularnych dokumentów w działu.

 • Składnik Web Part Przeszukiwania 4 pokazuje dokumenty, które pracy na ostatnio.

Kwerendy składnik Web Part Przeszukiwania 1 i 2 są skonfigurowane do Pokaż wyniki wszystkim użytkownikom. Oznacza to, że prawdopodobnie umożliwia ładowanie przez skonfigurowanie tych dwóch CSWPs pamięci podręcznej strony.

Kwerendy składnik Web Part Przeszukiwania 3 i 4 są skonfigurowane do Wyświetla różne wyniki dla różnych użytkowników.

Składnik Web Part Przeszukiwania 3 zawiera jeden zestaw wyników dla osób, które pracują w dział KADR, a inny zestaw wyników, aby osoby, które pracują w dziale sprzedaży. W większości przypadków można tworzyć przy użyciu pamięci podręcznej w tym składniku Web Part ładowanie strony. Jednak jeśli masz wiele małych działów z tylko kilku pracowników w każdym dziale liczby wyników wyszukiwania, które są przechowywane w pamięci podręcznej może przeciążeń pamięci podręcznej i faktycznie zwiększenie czasu ładowania strony.

Składnik Web Part Przeszukiwania 4 pokazuje dokumenty, które zalogowany użytkownik ma ostatnio pracowano. Nie należy używać pamięci podręcznej w tym składniku Web Part. Ponieważ kwerenda dostosowane do każdego użytkownika, wszystkie poszczególne wyniki wyszukiwania będą przechowywane w pamięci podręcznej. Spowoduje to będzie przeciążeń pamięci podręcznej i może wydłużyć czas ładowania strony.

Jak buforowanie udostępnić szybsze ładowanie strony sieci web?

Najpierw Przyjrzyjmy się sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania w zawartości wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) bez pamięci podręcznej:

 1. Użytkownik przechodzi do strony zawierającej składnik Web Part Przeszukiwania.

 2. Kwerendy w Web Part przeszukiwania zawartości są wysyłane do indeksu wyszukiwania.

 3. Wyszukiwanie w indeksie wyszukiwania umożliwia znalezienie wyników i usuwa żadnych wyników wyszukiwania, które użytkownicy w grupie zabezpieczeń przypisane AD nie mogą oglądać.

 4. Wyniki wyszukiwania są wysyłane z indeksu wyszukiwania do Web Part przeszukiwania zawartości, gdy zostanie wyświetlonych wynikach.

 5. Drugi użytkownik przechodzi na tej samej stronie, a powtarzają kroki 2 – 4.

Sposób wyświetlania wyników w składnik Web Part Przeszukiwania bez funkcji buforowanie

Teraz Przyjrzyjmy się sposób wyświetlania wyników w zawartości wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) z pamięci podręcznej:

 1. Użytkownik przechodzi do strony zawierającej składnik Web Part Przeszukiwania.

 2. Grupa zabezpieczeń AD, na przykład Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych, przypisano w Web Part przeszukiwania zawartości. W tym przykładzie przyjęto założenie, że użytkownik osób odwiedzających stronę należy do przydzielonych grupy zabezpieczeń AD.

 3. Kwerendy i przypisane grupy zabezpieczeń AD w Web Part przeszukiwania zawartości są łączone, a wyszukiwania najpierw wyszuka pasujące grupy kwerendy i zabezpieczenia w pamięci podręcznej. Jeśli nie znajdzie wszystkie pasujące wyniki w pamięci podręcznej, kwerenda jest wysyłana do indeksu wyszukiwania.

 4. Wyszukiwanie w indeksie wyszukiwania umożliwia znalezienie wyników i usuwa żadnych wyników, które użytkownicy w grupie zabezpieczeń przypisane AD nie mogą oglądać.

 5. Wynik wyszukiwania jest wysyłana z indeksu wyszukiwania w miejsce, w którym są przechowywane w pamięci podręcznej (wynik 1).

 6. Wynik wyszukiwania jest udostępniany z pamięci podręcznej Web Part przeszukiwania zawartości, gdy użytkownik widzi wynik.

 7. Drugi użytkownik przechodzi na tej samej stronie. Drugiego użytkownika należy do tej samej grupy zabezpieczeń AD jako pierwszego użytkownika.

 8. Funkcja wyszukiwania znajduje istniejących wyników wyszukiwania przy użyciu kombinacji kwerendę i grupy zabezpieczeń AD w pamięci podręcznej.

 9. Wynik wyszukiwania jest udostępniany z pamięci podręcznej Web Part przeszukiwania zawartości, gdy użytkownicy widzi wynik.

Sposób wyświetlania wyników w Web Part przeszukiwania zawartości za pomocą funkcji buforowanie

Ponieważ jest szybsze wyszukująca wyników wyszukiwania w pamięci podręcznej niż w indeksie wyszukiwania, szybciej ładowania strony.

Ważne: Pamięć podręczną Dezaktualizuje się po 15 minut. Jest ona zapełnienia przez pierwszy użytkownik przechodzi na stronę po upływie pamięci podręcznej, aby czas ładowania strony mogą być dłużej pierwszy użytkownik repopulates pamięci podręcznej po wygaśnięciu.

Rozwiązywanie problemów: nowo dodanej zawartości nie jest wyświetlany w wynikach Web Part przeszukiwania zawartości

Zawartość wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania) zawiera wyników wyszukiwania z zawartości, która przeszukiwane i dodawane do indeksu wyszukiwania. Po skonfigurowaniu Web Part przeszukiwania zawartości pamięci podręcznej zawiera pasujące wyniki z pamięci podręcznej, a nie z indeksu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania, również wyniki wyszukiwania pustesą przechowywane w pamięci podręcznej maksymalnie 15 minut przed wygaśnięciem pamięci podręcznej.

Jeśli szukasz nowo dodanej zawartości przed zawartość została przeszukanych i uwzględnione w indeksie wyszukiwania, pamięci podręcznej będzie zawierać wynik wyszukiwania puste zapytanie do momentu wygaśnięcia pamięci podręcznej, a zawartość nie będą widoczne w wynikach składnik Web Part Przeszukiwania.

Jeśli nowo dodanej zawartości nie jest wyświetlany w składnik Web Part Przeszukiwania:

 1. Upewnij się, że zawartość została przeszukiwane i dodawane do indeksu wyszukiwania. Wyszukiwanie zawartości w polu wyszukiwania lub w Web Part przeszukiwania zawartości, która nie korzysta z pamięci podręcznej, aż znajdziesz zawartości.

 2. Poczekaj co najmniej 15 minut umożliwić Web Part przeszukiwania zawartości pamięci podręcznej wygaśnie i spróbuj ponownie.

 3. Jeśli nadal nie widać żadnych wyników, sprawdź, czy jesteś członkiem grupy zabezpieczeń AD, która została przypisana do składnik Web Part Przeszukiwania. Jeśli nie jesteś członkiem grupy zabezpieczeń AD, nie zobaczysz dowolny wyników wyszukiwania.

Uwaga: SharePoint Online przeszukiwania i automatycznie dodaje nową zawartość do indeksu wyszukiwania w określonych odstępach według harmonogramu, ale możesz także Ręczne żądanie przeszukiwania i ponownego indeksowania witryny, biblioteki lub listy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×