Szybki start: używanie funkcji w formule

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oprócz wprowadzania formuł wykonujących podstawowe funkcje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, w programie Microsoft Excel można korzystać z obszernej biblioteki wbudowanych funkcji arkusza, które oferują o wiele więcej możliwości.

Funkcje programu Excel

Funkcje te służą do zwracania informacji i obejmują między innymi:

 • uzyskiwanie bieżącej daty;

 • zliczanie liczby znaków w komórce;

 • modyfikowanie tekstu, na przykład konwertowanie wyrazu „cześć” na wyraz „Cześć” lub nawet „CZEŚĆ”;

 • obliczanie wielkości spłaty pożyczki;

 • testowanie zawartości dwóch komórek w celu sprawdzenia, która jest większa lub czy są identyczne.

Jak?

Obraz ikony

Rozpocznij wpisywanie tekstu w komórce   

 • Wpisz w komórce znak równości (=), a następnie wpisz literę, na przykład „m”, aby wyświetlić listę dostępnych funkcji.

 • Za pomocą klawisza strzałki w dół można przewijać listę w dół.

  Przewijając listę, zobaczysz etykietkę ekranową (krótki opis) każdej z funkcji. Na przykład etykietka ekranowa dotycząca funkcji MODUŁ.LICZBY zawiera opis „Zwraca wartość bezwzględną liczby, wartość bez znaku”.

Obraz ikony

Wybierz funkcję i wypełnij jej argumenty   

 • Na liście kliknij dwukrotnie funkcję, której chcesz użyć. Program Excel wstawia nazwy funkcji w komórce, a następnie nawias otwierający; na przykład =Suma (.

Jeśli to konieczne, wprowadź po nawiasie otwierającym jeden lub kilka argumentów. Argumenty to informacje używane przez funkcje. Program Excel pokazuje typ informacji do wprowadzenia jako argument. Czasami jest to liczba, czasami tekst, a czasem odwołanie do innej komórki.

Na przykład funkcja MODUŁ.LICZBY wymaga jednej liczby jako argumentu. Funkcja LITERY.WIELKIE (która konwertuje dowolny tekst napisany małymi literami na wielkie litery) wymaga jednego ciągu tekstu jako argumentu. Funkcja PI nie wymaga argumentów, ponieważ po prostu zwraca wartość pi (3,14159...).

Trzy typy funkcji

Obraz ikony

Uzupełnij formułę i obejrzyj wyniki   

 • Naciśnij klawisz ENTER.

Program Excel dodaje nawias zamykający za użytkownika i w komórce jest wyświetlany wynik funkcji użytej w formule. Zaznacz komórkę i popatrz na pasek formuły, aby zobaczyć tę formułę.

Formuła wyświetlana na pasku formuły

Następne kroki

 • Obejrzyj klip wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji: wideo: używanie funkcji w formułach

 • Spróbuj utworzyć formuły korzystające z funkcji zagnieżdżonych, to znaczy formuły korzystające z jednej funkcji, a następnie korzystające z jej wyniku w kolejnej funkcji.

 • Wypróbuj kilka funkcji, które nie były nigdy dotąd używane, i sprawdź, czy zwracają oczekiwane wartości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×