Szybki start: tworzenie makra

W przypadku wykonywania powtarzalnych zadań w programie Microsoft Excel można zarejestrować makro umożliwiające ich zautomatyzowanie. Makro jest akcją lub zestawem akcji, które można uruchamiać wielokrotnie. Tworzenie makra polega na zarejestrowaniu kliknięć myszą i sekwencji klawiszy. Utworzone makro można edytować w celu wprowadzenia drobnych zmian w sposobie działania.

Załóżmy, że użytkownik co miesiąc tworzy raport dla kierownika ds. księgowości. Nazwiska klientów z zaległymi należnościami mają być sformatowane na czerwono i z pogrubieniem. Można utworzyć, a następnie uruchomić makro, które będzie szybko stosowało te zmiany formatowania do zaznaczonych komórek.

Jak?

Obraz ikony

Przed zarejestrowaniem makra    

Upewnij się, że na wstążce jest wyświetlana karta Deweloper. Karta Deweloper domyślnie nie jest wyświetlana, więc wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dostosuj Wstążkę.

  2. W obszarze Dostosuj Wstążkę na liście Karty główne kliknij pozycję Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz ikony

Rejestrowanie makra    

  1. W grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.

  2. Opcjonalnie wprowadź nazwę makra w polu Nazwa makra, podaj klawisz skrótu w polu Klawisz skrótu oraz opis w polu Opis i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

    Zarejestruj makro

  3. Wykonaj czynności, które chcesz zautomatyzować, na przykład wprowadź tekst standardowy lub wypełnij kolumnę danych.

  4. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij pozycję Zatrzymaj rejestrowanie.

    Zatrzymaj rejestrowanie

Obraz ikony

Dokładniejsze zapoznanie się z makrem    

Edytując makro, można się w podstawowym zakresie zapoznać z językiem programowania Visual Basic.

Aby edytować makro, w grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Makra, zaznacz nazwę makra, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Spowoduje to uruchomienie Edytora Visual Basic.

Przyjrzyj się, jak zarejestrowane akcje wyglądają w kodzie. Część kodu będzie prawdopodobnie zrozumiała, a część nieco zagadkowa.

Poeksperymentuj z kodem, zamknij Edytor Visual Basic i ponownie uruchom makro. Sprawdź, co się zmieniło!

Następne kroki

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×