Szybki start: tworzenie makra

W przypadku wykonywania powtarzalnych zadań w programie Microsoft Excel można zarejestrować makro umożliwiające ich zautomatyzowanie. Makro jest akcją lub zestawem akcji, które można uruchamiać wielokrotnie. Tworzenie makra polega na zarejestrowaniu kliknięć myszą i sekwencji klawiszy. Utworzone makro można edytować w celu wprowadzenia drobnych zmian w sposobie działania.

Załóżmy, że użytkownik co miesiąc tworzy raport dla kierownika ds. księgowości. Nazwiska klientów z zaległymi należnościami mają być sformatowane na czerwono i z pogrubieniem. Można utworzyć, a następnie uruchomić makro, które będzie szybko stosowało te zmiany formatowania do zaznaczonych komórek.

Jak?

Obraz ikony

Przed zarejestrowaniem makra    

Upewnij się, że na wstążce jest wyświetlana karta Deweloper. Karta Deweloper domyślnie nie jest wyświetlana, więc wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dostosuj Wstążkę.

  2. W obszarze Dostosuj Wstążkę na liście Karty główne kliknij pozycję Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz ikony

Zarejestruj makro    

  1. W grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

    Polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod na karcie Deweloper

  2. Wykonaj kilka akcji w arkuszu, takich jak wpisanie tekstu, zaznaczenie kolumn lub wierszy albo wypełnienie komórek danymi.

  3. W grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Zatrzymaj rejestrowanie.

    Polecenie Zatrzymaj rejestrowanie w grupie Kod na karcie Deweloper

Obraz ikony

Przyjrzyj się makru i eksperymentuj    

Edytując utworzone makro, można się w podstawowym zakresie zapoznać z językiem programowania Visual Basic.

Aby wyedytować makro, w grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Makra, zaznacz nazwę zarejestrowanego makra, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Spowoduje to uruchomienie Edytora Visual Basic.

Przyjrzyj się kodowi i sprawdź, jak zarejestrowane akcje wyglądają w kodzie. Część kodu będzie prawdopodobnie zrozumiała, a część nieco zagadkowa.

Poeksperymentuj z kodem, zamknij Edytor Visual Basic i ponownie uruchom makro. Sprawdź, co się zmieniło!

Porada    Do witryny Office.com jest stale dodawana nowa zawartość, między innymi artykuły z instrukcjami, filmy wideo i kursy szkoleniowe. Jeśli u dołu okna Podglądu Pomocy znajduje się informacja W trybie offline, a połączenie z Internetem jest ustanowione, należy kliknąć pozycję W trybie offline, a następnie kliknąć pozycję Pokaż zawartość z witryny Office.com. Alternatywnie można odwiedzić stronę Excel — Pomoc i instrukcje (strona główna) witryny Office.com.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język