Szybki start: formatowanie liczb w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Stosując różne formatowanie liczb, można wyświetlać liczby w formie procentów, dat, walut itd. Na przykład podczas pracy nad budżetem kwartalnym można użyć formatu liczb Walutowy w celu wyświetlenia wartości pieniężnych.

Liczby w formacie walutowym

Obejrzyj klip wideo

Jak?

Obraz ikony

Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

Zaznaczone komórki

Obraz ikony

Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe znajdujący się obok pozycji Liczba (lub naciśnij klawisze CTRL+1).

Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

Obraz ikony

Na liście Kategoria kliknij format, którego chcesz użyć, a następnie dostosuj ustawienia, jeśli to konieczne. Po wybraniu formatu Walutowy można na przykład wybrać inny symbol waluty, wyświetlić więcej miejsc po przecinku albo zmienić sposób wyświetlania liczb ujemnych.

Okno dialogowe Formatowanie komórek

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów liczb, zobacz Dostępne formaty liczb.

Następne kroki

  • Jeśli po zastosowaniu formatowania do liczby program Microsoft Excel wyświetli w komórce ciąg #####, prawdopodobnie oznacza to, że komórka jest za wąska, żeby wyświetlić dane. Aby zwiększyć szerokość kolumny, należy kliknąć dwukrotnie prawą krawędź kolumny zawierającej komórkę z błędem #####. Spowoduje to automatyczne dopasowanie rozmiaru kolumny do liczby. Innym sposobem jest przeciągnięcie prawej krawędzi kolumny do uzyskania żądanego rozmiaru kolumny.

  • Na ogół liczby są wyświetlane prawidłowo, niezależnie od tego, czy zostaną wprowadzone w arkuszu, czy zaimportowane z bazy danych albo źródła zewnętrznego. Czasami jednak program Excel stosuje nieoczekiwany format liczb i może być konieczne wprowadzenie pewnych zmian. Jeśli na przykład zostanie wprowadzona liczba z ukośnikiem (/) albo minusem (-), program Excel może ją odczytać jako datę i przekonwertować na format daty. Jeśli program Excel nie ma konwertować wartości nieobliczeniowych, takich jak 10e5, 1 p czy 1-2, na wbudowane formaty liczb, przed wprowadzeniem liczb należy zastosować do komórek format tekstowy.

  • Jeśli wbudowanego formatu liczby nie spełnia określonych wymagań, możesz utworzyć własny niestandardowy format liczb. Ponieważ kod używany do tworzenia formatów liczb może być kłopotliwe dowiedzieć się, na początku, najlepiej korzystać z wbudowanych formatów liczbowych jako punktu początkowego. Następnie można zmienić dowolny sekcji kodów tego formatu, aby utworzyć własny niestandardowy format liczb. Aby wyświetlić kod formatu liczbowego wbudowanego formatu liczby, kliknij kategorię niestandardowe, a w polu Typ. Na przykład kod [< = 9999999] ### ###; (#) ###-### służy do wyświetlania numerów telefonów (555) 555-1234. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×