Szybki start: filtrowanie danych za pomocą Autofiltru

Filtrowanie informacji w arkuszu umożliwia szybkie znajdowanie wartości. Można filtrować jedną lub więcej kolumn danych. Dzięki funkcji filtrowania można decydować nie tylko o tym, co zostanie wyświetlone na ekranie, ale również o tym, co zostanie wykluczone z widoku. Filtrowanie można przeprowadzić na podstawie opcji wybranych z listy; można również utworzyć filtry specjalne zwracające dokładnie te dane, które zostaną zdefiniowane przez użytkownika.

Podczas filtrowania można wyszukiwać tekst i liczby za pomocą pola Wyszukaj w interfejsie filtru.

Jeśli podczas filtrowania danych wartości w jednej lub większej liczbie kolumn nie spełniają kryteriów filtrowania, są ukrywane całe wiersze. Można filtrować wartości liczbowe lub tekstowe, a w przypadku komórek, w których do tła lub tekstu zastosowano formatowanie przy użyciu koloru, jest również możliwe filtrowanie według kolorów.

Jak?

Obraz ikony

Zaznaczanie danych do filtrowania    

Przykład zaznaczonych danych do posortowania w programie Excel

 1. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny, aby wyświetlić listę opcji wyboru dotyczących filtrowania.

  Uwaga    W zależności od typu danych w kolumnie w programie Microsoft Excel na liście jest wyświetlana pozycja Filtry liczb lub Filtry tekstu.

Obraz ikony

Filtrowanie za pomocą zaznaczania wartości lub wyszukiwania    

Najszybsze metody filtrowania to zaznaczanie wartości na liście i wyszukiwanie. Po kliknięciu strzałki w kolumnie, dla której włączono filtrowanie, wszystkie wartości tej kolumny pojawią się w postaci listy.

Filtrowanie danych

1. Wprowadź tekst lub liczby do wyszukania przy użyciu pola Wyszukaj.

2. Steruj wyświetlaniem wartości znajdujących się w kolumnie danych, zaznaczając i czyszcząc pola wyboru.

3. Użyj kryteriów zaawansowanych, aby znaleźć wartości spełniające określone warunki.

 1. Aby zaznaczyć pozycje na liście według wartości, wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko). Spowoduje to usunięcie znaczników wyboru z wszystkich pól wyboru. Następnie zaznacz tylko te wartości, które chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk OK, aby zobaczyć wyniki.

 2. Aby wyszukać tekst w kolumnie, wprowadź tekst lub liczby w polu Wyszukaj. Można również korzystać z symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?). Aby zobaczyć wyniki, naciśnij klawisz ENTER.

Obraz ikony

Filtrowanie danych przez określanie warunków    

Określając warunki, można tworzyć filtry niestandardowe, które zawężają zakres wyszukiwanych danych zgodnie z wymaganiami użytkownika. Wymaga to zdefiniowania filtru i przypomina tworzenie zapytania w celu znalezienia informacji w bazie danych.

 1. Wskaż pozycję Filtry liczb lub Filtry tekstu na liście. Zostanie wyświetlone menu umożliwiające filtrowanie według różnych warunków.

 2. Wybierz warunek, a następnie wybierz lub wprowadź kryteria. Kliknij przycisk Dodaj, aby połączyć kryteria (w przypadku gdy muszą zostać spełnione co najmniej dwa kryteria jednocześnie), oraz przycisk Lub, gdy ma być spełniony jeden z wielu warunków.

 3. Aby zastosować filtr i otrzymać spodziewane rezultaty, kliknij przycisk OK.

Dalsze kroki

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×