Szybki start: aktywowanie i używanie dodatku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatki zapewniają dodatkowe funkcje i polecenia w programie Microsoft Excel. Aby skorzystać z dodatków, należy je zainstalować i aktywować. W niniejszym artykule opisano ten proces za pomocą dwóch przykładów: dodatków Analysis ToolPak oraz Solver, które pomagają w przeprowadzeniu analiz warunkowych.

Jak?

Poniższe kroki mają zastosowanie do dowolnego dodatku.

Obraz ikony

Instalowanie i aktywowanie dodatków Analysis ToolPak i Solver.   

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 3. Upewnij się, że u dołu okna dialogowego Opcje programu Excel w polu Zarządzaj została zaznaczona opcja Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. W oknie dialogowym Dodatki zaznacz pola wyboru obok pozycji Analysis ToolPak oraz Dodatek Solver, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli program Excel wyświetli komunikat z informacją, że nie może uruchomić tego dodatku i trzeba go zainstalować, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować. Program Excel wyświetli dwa komunikaty dotyczące instalacji dodatków: jeden dla dodatku Analysis ToolPak i jeden dla dodatku Solver.

Polecenia służące do korzystania z dodatków Analiza danych i Solver zostaną wyświetlone na karcie Dane w grupie Analiza.

Przycisk Analiza danych w grupie Analiza danych

Obraz ikony

Rozpocznij korzystanie z dodatku Analysis ToolPak   

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Analiza danych.

 3. W oknie dialogowym Analiza danych kliknij narzędzie, którego chcesz użyć i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Analiza danych

 4. W oknie dialogowym wyświetlonym dla wybranego narzędzia wprowadź odpowiednie parametry i wybierz potrzebne opcje.

Obraz ikony

Rozpocznij korzystanie z dodatku Solver   

 1. Wprowadź formułę w arkuszu i upewnij się, że komórka zawierająca tę formułę pozostaje zaznaczona.

 2. Na karcie Dane w grupie Analiza kliknij pozycję Solver.

 3. W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver wybierz opcję Maksimum, Minimum lub Wartość. Jeżeli wybierzesz opcję Wartość, wprowadź wartość w wyświetlonym polu.

 4. W polu Przez zmienianie komórek zmiennych wprowadź komórkę zakres komórek, dla których chcesz przeprowadzić obliczenia.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ograniczenie dla komórki i wprowadź warunek dla tej komórki.

 6. Ponownie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać więcej warunków dla komórek (dla jednej komórki może być wiele warunków) i kliknij przycisk OK po zakończeniu. Następnie kliknij przycisk Rozwiąż.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyniki dodatku Solver z komunikatem o sukcesie lub niepowodzeniu.

Następne kroki

Początek strony

Instalowanie i aktywowanie dodatków Analysis ToolPak i Solver.   

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

 3. Upewnij się, że u dołu okna dialogowego Opcje programu Excel w polu Zarządzaj została zaznaczona opcja Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. W oknie dialogowym Dodatki zaznacz pola wyboru obok pozycji Analysis ToolPak oraz Dodatek Solver, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli program Excel wyświetli komunikat z informacją, że nie może uruchomić tego dodatku i trzeba go zainstalować, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować. Program Excel wyświetli dwa komunikaty dotyczące instalacji dodatków: jeden dla dodatku Analysis ToolPak i jeden dla dodatku Solver.

Polecenia służące do korzystania z dodatków Analiza danych i Solver zostaną wyświetlone na karcie Dane w grupie Analiza.

Przycisk Analiza danych w grupie Analiza danych

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×