Szybki start: Korzystanie z wiadomości błyskawicznych i obecności

Ten dokument Szybki start zawiera opis podstawowych zadań związanych z komunikowaniem się przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ 2010. Zawiera wyjaśnienie sposobów korzystania z programu Lync 2010 do łatwej interakcji i współpracy z innymi osobami w miejscu pracy.

Co chcesz zrobić?

Logowanie i rozpoczynanie pracy

Personalizowanie własnych informacji kontaktowych

Zmienianie ustawień zdjęć

Ukrywanie zdjęć kontaktów

Ukrywanie lub zmienianie własnego zdjęcia

Tworzenie listy kontaktów

Kontaktowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Wyświetlanie historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Logowanie i rozpoczynanie pracy

Jeśli logowanie się do sieci swojej organizacji masz już za sobą, zaloguj się do programu Lync w następujący sposób:

 1. Na pasku zadań systemu Windows® kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lync 2010. Jeśli w otwartym głównym oknie programu Lync jest wyświetlana Twoja nazwa użytkownika i status obecności, oznacza to, że logowanie powiodło się.

 2. Kliknij menu dostępności pod swoją nazwą, a następnie kliknij swój status obecności lub pozycję Resetuj status, aby pozwolić programowi Lync na jego automatyczne ustawianie w zależności od aktywności i kalendarza programu Microsoft® Outlook®.

Status obecności w programie Lync

Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych wskaźników statusu obecności, ich znaczenia oraz sytuacji, w których są ustawiane.

Opis

Jak ten status jest ustawiany

Obecność w programie Lync — Dostępny Dostępny

Jesteś w trybie online i można się z Tobą kontaktować.

Program Lync ustawia ten status, gdy wykrywa, że korzystasz z komputera. Możesz także ustawić ten status samodzielnie, aby dać innym znać, że jesteś w biurze, nawet jeśli nie korzystasz z komputera.

Obecność w programie Lync — Zajęty Zajęty

Zajmujesz się czymś i nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.

Program Lync ustawia ten status, gdy w kalendarzu programu Outlook masz zaplanowane spotkanie. Możesz też wybrać ten status z menu rozwijanego.

Obecność w programie Lync — Zajęty Na konferencji/Na spotkaniu

Uczestniczysz w spotkaniu w programie Lync i nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.

Program Lync ustawia ten status, gdy wykrywa, że bierzesz udział w rozmowie lub spotkaniu online w programie Lync.

Obecność w programie Lync — Nie przeszkadzać Nie przeszkadzać

Nie chcesz, aby Ci przeszkadzano. Powiadomienia o konwersacjach będą wyświetlane tylko wtedy, gdy dotyczą osób z Twojej grupy roboczej.

Możesz wybrać ten status z menu rozwijanego.

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Zaraz wracam

Na chwilę oddalasz się od komputera.

Możesz wybrać ten status z menu rozwijanego.

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Nieaktywny/Z dala od komputera

Mimo zalogowania komputer jest nieużywany lub pozostajesz z dala od niego przez określony czas.

Program Lync ustawia Twój status na „Nieaktywny”, gdy Twój komputer nie jest używany przez pięć minut, a status „Z dala od komputera”, gdy status jest ustawiony jako „Nieaktywny” przez pięć minut. (Aby zmienić te wartości domyślne, kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , kliknij pozycję Status, a następnie kliknij strzałki obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut i Zmień mój status na Z dala od komputera, jeśli moim statusem był status Nieaktywny przez następującą liczbę minut). Możesz też wybrać ten status z menu rozwijanego.

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Poza pracą

Nie pracujesz lub nie ma możliwości skontaktowania się z Tobą.

Możesz wybrać ten status z menu rozwijanego.

Status obecności w programie Lync — Niedostępny Niedostępny

Brak logowania. Status Niedostępny widzą też osoby, które mają zablokowaną przez Ciebie możliwość śledzenia Twojej obecności.

Program Lync ustawia ten status, gdy wylogowujesz się ze swojego komputera.

Obecność w programie Lync — Nieznany Nieznany

Status Twojej obecności jest nieznany.

Ten status może być wyświetlany kontaktom, które nie używają programu Lync jako programu do obsługi wiadomości błyskawicznych.

Uwaga:  Czerwona gwiazdka obok statusu kontaktu oznacza, że dana osoba włączyła w programie Outlook powiadomienie o nieobecności w pracy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawiania statusu obecności, zobacz Zmienianie statusu obecności.

Początek strony

Personalizowanie własnych informacji kontaktowych

Możesz spersonalizować swoje informacje kontaktowe, takie jak lokalizacja, numery telefonów i informacje o obecności. Możesz na przykład dodać swój numer telefonu komórkowego i udostępnić go jedynie najbliższym kontaktom.

 1. Aby dodać notatkę osobistą informującą innych o bieżących wydarzeniach:

  • W głównym oknie programu Lync kliknij pole notatki nad swoją nazwą i wpisz notatkę, na przykład „Pracuję z domu” lub „Terminy gonią, proszę o wiadomość błyskawiczną zamiast odwiedzin”.

  • Aby usunąć notatkę osobistą, wyczyść pole notatki (usuń zawartość pola notatki).

  • Aby ustawić lokalizację i poinformować innych o tym, gdzie dzisiaj jesteś, kliknij strzałkę obok pozycji Ustaw swoją lokalizację lub bieżącej lokalizacji, a następnie w menu lokalizacji (˅) kliknij pozycję Pokazuj innym moją lokalizację. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawiania lokalizacji, zobacz Ustawianie swojej lokalizacji.

Ustawianie lokalizacji w programie Lync

 1. Aby dodać swój numer telefonu, kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Telefony.

 2. Kliknij przycisk dotyczący numeru telefonu, który chcesz dodać (na przykład Telefon służbowy lub Telefon komórkowy).

 3. W oknie dialogowym Edycja numeru telefonu wpisz numer i kliknij przycisk OK. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania i zmiany numerów telefonów, zobacz Ustawianie opcji i numerów telefonów.

 4. Zaznacz pole wyboru Dodaj do mojej wizytówki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby zmienić relacje prywatności z osobami, które powinny mieć dostęp do Twoich osobistych numerów telefonów, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu na liście Kontakty, kliknij pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Znajomi i rodzina.

Personalizowanie informacji o kontakcie

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obecności i relacji prywatności, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Zmienianie ustawień zdjęć

Możesz określić, czy chcesz wyświetlać zdjęcia swoich kontaktów. Możesz także zmienić własne zdjęcie lub zdecydować się na brak zdjęcia.

Ukrywanie zdjęć kontaktów

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W sekcji Wyświetlanie fotografii usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż fotografie kontaktów, aby ukryć zdjęcia innych osób, a następnie kliknij pozycję OK.

Wyłączanie wyświetlania fotografii

Ukrywanie lub zmienianie własnego zdjęcia

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Mój obraz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć swoje zdjęcie, kliknij pozycję Nie pokazuj mojego obrazu.

  • Aby zmienić swoje zdjęcie, kliknij pozycję Pokaż obraz z adresu internetowego, wpisz adres witryny ze zdjęciem (na przykład usługi OneDrive lub Facebook) razem z nazwą pliku, a następnie kliknij przycisk Połącz z obrazem.

Zmienianie swojego zdjęcia

Uwaga: Rozmiar pliku zdjęcia nie może przekraczać 30 KB. Jeśli zdjęcie, którego chcesz użyć, ma ponad 30 KB, zobacz Przygotowanie zdjęcia dla programu Lync 2010.

Początek strony

Tworzenie listy kontaktów

Dodawanie osób do listy kontaktów jest przydatne, jeśli zamierza się często z nimi kontaktować lub po prostu chce się śledzić dane na ich temat.

 1. W głównym oknie programu Lync wpisz nazwę lub adres e-mail osoby w polu wyszukiwania.

 2. W wynikach wyszukiwania kliknij osobę prawym przyciskiem myszy.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli będziesz często kontaktować się z daną osobą, kliknij pozycję Przypnij do częstych kontaktów.

 4. Dodaj osobę do grupy, klikając pozycję Dodaj do listy kontaktów i klikając nazwę grupy lub, jeśli jeszcze nie masz utworzonych grup, klikając pozycję Dodaj do nowej grupy i nadając grupie nazwę. Inne kontakty możesz dodać do grupy w późniejszym czasie.

Dodawanie do kontaktów

Importowanie kontaktów i synchronizowanie list kontaktów może wymagać skonfigurowania serwera Lync Server 2010. Skontaktuj się ze swoim działem pomocy technicznej, aby poznać opcje dostępne w konkretnym środowisku.

Aby usunąć kontakt:

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z listy kontaktów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zarządzania kontaktami, zobacz Zarządzanie kontaktami i listą kontaktów.

Początek strony

Kontaktowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Aby rozpocząć konwersację za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych z osobą lub grupami na liście Kontakty, wykonaj następujące czynności:

 1. W głównym oknie programu Lync na liście Kontakty kliknij dwukrotnie kontakt, z którym chcesz rozpocząć konwersację. Spowoduje to wyświetlenie okna konwersacji.

 2. Wpisz swoją wiadomość w dolnej części okna konwersacji i naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać.

Po odebraniu wiadomości przez drugą osobę wpisze ona swoją odpowiedź. Moment wpisywania wiadomości przez drugą osobę jest sygnalizowany komunikatem informującym o wpisywaniu przez nią wiadomości.

Możesz użyć ikon czcionki i emotikonów w dolnej części okna konwersacji, aby zmienić czcionkę, wyróżnienie, kolor lub inny aspekt formatowania albo dodać do wiadomości emotikon. (Emotikony w programie Lync są z góry zdefiniowane i nie można ich zmieniać ani dodawać). Możesz także skopiować tekst, tabele lub linki z innych aplikacji pakietu Microsoft Office i wkleić je do swojej wiadomości. Nie możesz wklejać zrzutów ekranu, zdjęć i innej grafiki bezpośrednio w oknie konwersacji, ale grafikę możesz udostępniać na kilka innych sposobów:

 • Kliknij pozycję Udostępnij, a następnie pozycję Pulpit. Zawartość ekranu zostanie wyświetlona innym osobom biorącym udział w sesji wiadomości błyskawicznych.

 • Kliknij pozycję Udostępnij, kliknij pozycję Nowa tablica, kliknij przycisk Wstaw obraz w dolnej części tablicy, a następnie przejdź do obrazu, który chcesz wyświetlić, i kliknij go dwukrotnie.

Wiadomości błyskawiczne w programie Lync są przeznaczone do szybkiej, nieformalnej komunikacji i jako takie nie oferują sprawdzania pisowni.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wysyłania wiadomości błyskawicznych, zobacz Tworzenie i wysyłanie wiadomości błyskawicznej.

Aby zaprosić dodatkowe osoby do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. W głównym oknie programu Lync przeciągnij nazwę kontaktu z listy kontaktów i upuść ją w oknie konwersacji. Aby dodać kontakty spoza organizacji (którym nie możesz wysyłać wiadomości błyskawicznych) do konwersacji za pośrednictwem poczty e-mail, kliknij w oknie konwersacji menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail.

Zaproś pocztą e-mail

 1. Aby dołączyć do konwersacji, kliknij link w wiadomości e-mail (użytkownicy zewnętrzni mogą dołączyć do konwersacji niezależnie od tego, czy mają program Lync).

Aby odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną, kliknij dwukrotnie alert, kliknij w dowolnym miejscu pola tekstowego w dolnej części okna (obszarze z ikonami czcionek i emotikonów), wpisz swoją odpowiedź i naciśnij klawisz Enter.

Porady:  Jeśli nie ustawiono powiadomień tak, aby alerty nie były wyświetlane w trybie Nie przeszkadzać, domyślnie program Lync zawsze generuje alert wizualny i dźwiękowy, gdy ktoś próbuje skontaktować się z Tobą przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Czasami jednak możesz przeoczyć takie powiadomienie. Aby upewnić się, że alerty wiadomości błyskawicznych są zauważalne, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Ustaw wyświetlanie programu Lync zawsze na pierwszym planie. W tym celu kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Opcje, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Zawsze na wierzchu.

 • Jeśli używasz wielu monitorów, wyrób w sobie nawyk przenoszenia głównego okna programu Lync na monitor, na którym w danej chwili pracujesz.

 • Upewnij się, że dla głośników komputera i innych urządzeń audio została ustawiona odpowiednia głośność.

 • Upewnij się, że w programie Lync zostało ustawione emitowanie alertów dźwiękowych. W tym celu kliknij narzędzie Opcje, kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki, wybierz opcję Odtwarzaj dźwięki w programie Lync (w tym dzwonki połączeń przychodzących i alerty wiadomości błyskawicznych) i upewnij się, że inne pola wyboru w panelu nie są zaznaczone.

 • Rozważ wybranie bardziej wyrazistego dźwięku alertu. W tym celu:

 • Kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki, kliknij przycisk Ustawienia dźwięku, a następnie kliknij kartę Dźwięki.

 • Przeciągnij suwak na panelu Zdarzenia programu do opcji programu Microsoft Lync 2010.

 • Kliknij pozycję Przychodząca wiadomość błyskawiczna. Pozycja Dźwięki wyświetlana u dołu okna powinna być opisana jako COMMUNICATOR_iminvite.

 • Kliknij znajdującą się obok strzałkę listy rozwijanej i wypróbuj dźwięki znajdujące się na liście.

 • Gdy znajdziesz odpowiedni dźwięk dla alertów o przychodzących wiadomościach błyskawicznych, kliknij pozycję Zastosuj. Na panelu Zdarzenia programu powinien być wyświetlony napis Przychodząca wiadomość błyskawiczna, a w panelu Dźwięki powinna być wyświetlona nazwa wybranego pliku wav. (Możesz też zarejestrować własny plik wav, po czym przejść do niego i ustawić jako alert wiadomości błyskawicznych).

Początek strony

Wyświetlanie historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Domyślnie program Lync automatycznie zapisuje historię konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Aby wyświetlić lub kontynuować wcześniejsze konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. Kliknij ikonę Konwersacje (nad polem wyszukiwania).

W programie Lync zostanie wyświetlona historia konwersacji.

 1. Kliknij dwukrotnie konwersację, którą chcesz kontynuować.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wcześniejszych konwersacji, zobacz Znajdowanie wcześniejszych konwersacji.

Aby usunąć elementy z historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 • W historii konwersacji kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość błyskawiczną, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń konwersację.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego zapisywania historii konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×