Szczyt, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Szczyt zawierają informacje o maksymalnym procencie lub liczbie jednostki przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Istnieją dwie kategorie pól Szczyt.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Alokacja maksymalna (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość w polu Szczyt to maksimum jednostek przydziału zasobu w dowolnym momencie dla wszystkich zadań, które przydzielono do zasobu.

Zalecane zastosowania    Pole Szczyt należy dodać do widoku arkusza zasobów, aby wyświetlać maksymalny procent zaangażowania zasobu w pracę nad dowolnym z przydzielonych zadań projektu.

Przykład    Joanna została przydzielona do jednego zadania na 25 procent oraz do innego zadania, zaplanowanego w innym czasie, na 50 procent. W widoku Arkusz zasobów wartość pola Szczyt dla Joanny wynosi 50 procent.

Uwagi    Jeśli w widoku Wykres zasobów lub Użycie zasobu wyświetlana jest alokacja maksymalna, wartość pola Szczyt odpowiada najwyższemu punktowi widocznemu na Wykresie zasobów.

Szczyt (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość w polu Szczyt jest równa maksymalnej liczbie jednostek przydzielonych zasobowi do zadania.

Zalecane zastosowania    Po dodaniu pola Szczyt do części arkuszowej widoku Użycie zasobu można wyświetlić lub filtrować maksymalną liczbę jednostek przydziału. To pole jest dostępne jedynie w widoku Użycie zasobu.

Przykład    Należy przejrzeć wydajność zasobu w przypadku różnych przydziałów. W tym celu do części arkuszowej widoku Użycie zasobu należy dodać pole Szczyt. Dla przydziału trzech stolarzy w polu Szczyt znajduje się wartość 300 procent, co oznacza, że maksymalna liczba jednostek zasobu stolarz, przydzielonych do całego zadania, wynosi 300  procent. W przypadku przydziału zasobu pracującego na niepełny etat w polu Szczyt widoczna jest wartość 25 procent.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×