Szczegóły tabeli eksportu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Należy wskazać nazwę tabeli bazy danych, do której zostaną wyeksportowane dane, oraz typ danych dotyczących pola klucza.

Baza danych

Przedstawia źródło danych ODBC (Open Database Connectivity) wybrane na poprzedniej stronie.

Nazwa tabeli

Jeśli w bazie danych występują tabele, znajdują się one na liście w dolnym polu tekstowym. Aby wyeksportować dane kształtu do istniejącej tabeli, należy zaznaczyć nazwę tabeli w dolnym polu tekstowym. Pojawi się ona w górnym polu tekstowym. Aby utworzyć nową tabelę i wyeksportować do niej dane, należy wpisać nazwę nowej tabeli w górnym polu tekstowym.

Pole klucza

Kreator tworzy pole klucza w tabeli bazy danych o nazwie ShapeKey. Pole klucza służy do jednoznacznej identyfikacji każdego kształtu. Można wpisać nową nazwę pola.

Typ klucza

Umożliwia określenie wartości pola klucza.

  • ShapeID to kolejny numer przypisywany przez program Microsoft Office Visio do kształtu według kolejności tworzenia kształtów na stronie.

    Dwa kształty na jednej stronie rysunku nie mogą mieć tego samego identyfikatora ShapeID.

  • GUID to unikatowy 128-bitowy ciąg zakończony wartością zerową, przypisywany do każdego kształtu podczas eksportowania jego danych. Dwa kształty z jednego dokumentu nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID.

Oznacz pole klucza klucza podstawowego tabeli

Dzięki oznaczeniu pola klucza jako pola klucza podstawowego program bazy danych może uzyskać do niego szybszy dostęp. Nie we wszystkich źródłach danych ODBC takie oznaczanie pól jest możliwe.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×