Szablony projektów — informacje

W programie Microsoft PowerPoint znajdują się szablon projektu, które można stosować do prezentacji, aby nadać jej dokładnie zaprojektowany, profesjonalny wygląd.

PowerPoint design templates

Szablony projektów programu PowerPoint

Używając okienko zadańProjekt slajdu, można podejrzeć i zastosować do prezentacji szablon projektu. Szablon można zastosować do wszystkich lub tylko do wybranych slajdów, a także można zastosować więcej niż jeden rodzaj szablonu projektu do jednej prezentacji.

Razem z każdym zastosowanym szablonem projektu, do prezentacji dodawany jest odpowiadający temu szablonowi wzorzec slajdów. Jeśli do wszystkich slajdów zostanie zastosowany inny szablon, stary wzorzec slajdów jest zastępowany wzorcem z nowego szablonu.

Każdą utworzoną prezentację można zapisać jako nowy szablon projektu, który będzie dostępny w okienku zadań Projekt slajdu.

Inne typy szablonów

Szablony zawartości       W skład szablon treści wchodzą wszystkie elementy szablonu projektu plus sugerowany konspekt prezentacji. Szablon zawartości stosuje się przy pierwszym tworzeniu prezentacji za pomocą Kreatora zawartości.

A content template suggests text for a specific type of presentation, such as a business plan or project goals.

Slajd w szablonie zawartości z sugestiami dotyczącymi punktorów

Można utworzyć swoje własne szablony zawartości i dodać je do Kreatora zawartości.

Szablony z witryn sieci Web     Członkowie zespołu mogą zawsze korzystać z szablonów przechowywanych w witrynie sieci Web. Pliki są dostępne z programu PowerPoint.

Szablony z witryny Microsoft.com     Dodatkowe szablony programu PowerPoint można pobrać z witryny Microsoft Office Online dostępnej w obszarze Szablony w Galerii szablonów pakietu Microsoft Office. Są one usystematyzowane według typów prezentacji.

Dotyczy: Lync 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język