Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych możesz zsynchronizować pliki w usłudze OneDrive dla Firm z komputerem. Synchronizowanie umożliwia pracowanie z plikami w usłudze OneDrive dla Firm bezpośrednio w Eksploratorze plików i uzyskiwanie do nich dostępu nawet w trybie offline. Gdy przejdziesz w tryb online, wszelkie zmiany wprowadzone przez Ciebie lub innych zostaną zsynchronizowane.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi OneDrive dla Firm, zobacz Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive dla Firm w systemie Windows.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Synchronizowanie pików w usłudze OneDrive dla Firm z komputerem

Aby zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem, potrzebny jest klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, zobacz Którego klienta synchronizacji usługi OneDrive używam.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 lub witryny programu SharePoint organizacji za pomocą konta służbowego.

  Uwaga : Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat logowania się do usługi Office 365, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Uruchamianie aplikacji”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowe”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Synchronizuj”. (W Narratorze usłyszysz „Synchronizuj, element menu”). Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Synchronizacja i usłyszysz „Zsynchronizuj tę bibliotekę z urządzeniem, aby zapewnić łatwy dostęp”.

 6. Aby rozpocząć synchronizację, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Synchronizuj teraz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe zabezpieczeń internetowych i usłyszysz „Czy chcesz zezwolić tej witrynie internetowej na otwarcie programu?”.

 7. Aby zezwolić, w oknie dialogowym zabezpieczeń naciskaj klawisze Alt+A lub klawisz Tab, aż usłyszysz „Zezwalaj”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe usługi OneDrive dla Firm z zaznaczonym przyciskiem Pokaż moje pliki i usłyszysz „Microsoft OneDrive dla Firm, przycisk Pokaż moje pliki”. Okno dialogowe zawiera adres internetowy usługi OneDrive dla Firm i lokalizację na komputerze, w której biblioteka zostanie zapisana.

  W tym momencie może zostać otwarte okno dialogowe zabezpieczeń. Jeśli to okno dialogowe będzie wymagało wprowadzenia adresu e-mail konta usługi Office 365, wykonaj następujące czynności:

  1. Wpisz adres e-mail swojego konta, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Dalej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Zostanie otwarte okno Logowanie z zaznaczonym polem edycji Hasło. Wpisz hasło.

  3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zaloguj się, a następnie naciśnij klawisz Enter. Okno Logowanie zostanie zamknięte i ponownie pojawi się okno dialogowe usługi OneDrive dla Firm z zaznaczonym przyciskiem Pokaż moje pliki.

 9. Aby wyświetlić pliki podczas synchronizacji, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarty Eksplorator plików z fokusem na liście dokumentów w folderze usługi OneDrive dla Firm. Usłyszysz wtedy „OneDrive dla Firm, widok elementów” i nazwę pierwszego elementu na liście. (W Narratorze usłyszysz „Okno usługi OneDrive dla Firm, widok elementów tabeli” i nazwę pierwszego elementu).

W Eksploratorze plików zostanie wyświetlony folder usługi OneDrive dla Firm w okienku nawigacji jako OneDrive — NazwaFirmy lub OneDrive @ NazwaFirmy.

Po zsynchronizowaniu plików z komputerem możesz zapisywać pliki pakietu Microsoft Office bezpośrednio w folderze usługi OneDrive dla Firm. W pliku, który chcesz zapisać, naciśnij klawisze Alt+F, A, a następnie klawisz A. Na liście Zapisz jako naciśnij klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby zaznaczyć folder usługi OneDrive dla Firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zatrzymywanie synchronizacji folderu usługi OneDrive dla Firm

 1. Po umieszczeniu fokusu na pulpicie naciśnij klawisz F6, aby przejść do przycisku Start.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk z pagonem powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okienko Nadmiar powiadomień.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz „Pasek narzędzi, OneDrive dla Firm”.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, otwórz folder usługi OneDrive dla Firm”.

 5. Aby zatrzymać synchronizację folderu usługi OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz T. Zostanie otwarte okno dialogowe usługi OneDrive dla Firm z zaznaczonym folderem usługi OneDrive dla Firm i fokusem na przycisku Zatrzymaj synchronizację. Aby wybrać inny folder, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz Enter.

Ręczne synchronizowanie folderu

 1. Po umieszczeniu fokusu na pulpicie naciśnij klawisz F6, aby przejść do przycisku Start.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk z pagonem powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okienko Nadmiar powiadomień.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz „Pasek narzędzi, OneDrive dla Firm”.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, otwórz folder usługi OneDrive dla Firm”.

 5. Aby ręcznie zsynchronizować folder przy użyciu przycisku Synchronizuj teraz, naciśnij klawisz N. Gdy korzystasz z sieci, usługa OneDrive dla Firm automatycznie synchronizuje foldery z ich bibliotekami programu SharePoint co około 10 minut.

Wyświetlanie i rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Jeśli wystąpią problemy z synchronizacją z usługą OneDrive dla Firm, spróbuj wykonać następujące czynności, aby wyświetlić, a następnie rozwiązać problemy.

 1. Po umieszczeniu fokusu na pulpicie naciśnij klawisz F6, aby przejść do przycisku Start.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk z pagonem powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okienko Nadmiar powiadomień.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz „Pasek narzędzi, OneDrive dla Firm”.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, otwórz folder usługi OneDrive dla Firm”.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby wyświetlić problemy z synchronizacją, naciśnij klawisz V. Zostanie otwarte okno dialogowe usługi OneDrive dla Firm i usłyszysz „Opuszczanie menu, Eksplorator plików, widok elementów, okno dialogowe OneDrive dla Firm, nie można zsynchronizować [X] elementów z usługą OneDrive dla Firm” oraz nazwę pierwszego pliku.

   Aby poruszać się po liście plików, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Wybierz plik, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Otwórz element, a następnie naciśnij klawisz Enter. W otwartym pliku rozwiąż problem, który powoduje problem z synchronizacją, i zapisz plik.

  • Ta opcja naprawia biblioteki, które nie są zsynchronizowane. Synchronizuje wersje tych bibliotek z serwera z komputerem i tworzy kopie zapasowe wszystkich plików lokalnych zawierających niezsynchronizowane zmiany.

   Aby uruchomić funkcję Naprawa, naciśnij klawisz E. Zostanie otwarte okno dialogowe usługi OneDrive dla Firm z fokusem na przycisku Napraw. Aby dokonać naprawy, naciśnij klawisz Enter.

Więcej informacji

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×