Synchronizowanie notesów udostępnionych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie OneNote notesy udostępnione są synchronizowane automatycznie w regularnych odstępach czasu. Jednak czasami może być konieczne zsynchronizowanie notesu w celu zapewnienia, że zmiany zostaną przekazane natychmiast (np. bezpośrednio przed wyłączeniem komputera przenośnego i wejściem na pokład samolotu).

Aby zsynchronizować notes udostępniony, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyświetl stan synchronizacji.

    Wyświetlanie stanu synchronizacji notesów programu OneNote.

  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Synchronizacja notesu udostępnionego wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Kliknij pozycję Synchronizuj wszystko, aby zsynchronizować wszystkie notesy udostępnione.

    • Kliknij pozycję Synchronizuj teraz obok konkretnego notesu, który chcesz zsynchronizować.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×