Synchronizowanie listy programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dane listy programu SharePoint i programu arkusza kalkulacyjnego można zsynchronizować, aby w obu zestawach znajdowały się najnowsze dane. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy spis produktów ma być przechowywany na liście programu SharePoint w celu łatwego udostępniania i aktualizowania, natomiast okresowa inwentaryzacja produktów ma być przeprowadzana przy użyciu programu arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel 2010.

W tym artykule

Wprowadzenie do synchronizowania listy programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego

Synchronizowanie danych listy przy użyciu polecenia Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego

Synchronizowanie danych listy w widoku arkusza danych przy użyciu polecenia Utwórz kwerendę dotyczącą listy przy użyciu programu Excel

Synchronizowanie danych listy z poziomu programu Excel przy użyciu polecenia Eksportuj tabelę

Synchronizowanie listy programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego

Wprowadzenie do synchronizowania listy programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego

Dane listy programu SharePoint i zgodnego programu arkusza kalkulacyjnego można zsynchronizować, aby w obu zestawach znajdowały się najnowsze dane. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy spis produktów ma być przechowywany na liście programu SharePoint w celu łatwego udostępniania i aktualizowania, natomiast okresowa inwentaryzacja produktów ma być przeprowadzana przy użyciu programu arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel 2010.

Dane listy programu SharePoint i programu arkusza kalkulacyjnego można zsynchronizować na trzy sposoby. Niezależnie od wybranego sposobu ta synchronizacja będzie przebiegała jednokierunkowo (jednostronnie). Zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint można zaktualizować w programie arkusza kalkulacyjnego, ale żadne zmiany wprowadzone w programie arkusza kalkulacyjnego nie zostaną zapisane na liście programu SharePoint.

Do synchronizowania listy programu SharePoint potrzebne są zainstalowany na komputerze klienckim zgodny program arkusza kalkulacyjnego (na przykład Excel 2010) oraz uprawnienia do odczytu listy.

Więcej informacji na temat używania programu SharePoint 2010 z programem Excel 2010 można znaleźć w sekcji Zobacz też oraz w systemie Pomocy programu Excel 2010.

Uwaga: Nie można synchronizować list zewnętrznych programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego.

Początek strony

Synchronizowanie danych listy przy użyciu polecenia Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego

Dane listy programu SharePoint i zgodnego programu arkusza kalkulacyjnego można zsynchronizować przy użyciu polecenia Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego znajdującego się na wstążce. W miarę aktualizowania listy programu SharePoint, w zależności od używanego programu arkusza kalkulacyjnego, można także ręcznie aktualizować arkusz kalkulacyjny o najnowsze dane za pomocą polecenia programu arkusza kalkulacyjnego.

Na przykład w programie Excel 2010 można odświeżyć połączenie danych, co powoduje zamianę danych programu Excel na bieżące dane listy. Jeśli lista programu SharePoint zawiera foldery, ich struktura nie jest widoczna w wynikowej tabeli programu Excel. Do tabeli programu Excel są jednak dodawane kolumny Typ elementu i Ścieżka, które umożliwiają filtrowanie i sortowanie danych na podstawie typu i lokalizacji lub podfolderu listy.

Początek strony

Synchronizowanie danych listy w widoku arkusza danych przy użyciu polecenia Utwórz kwerendę dotyczącą listy przy użyciu programu Excel

Jeśli na komputerze klienckim zainstalowano program Excel 2010, listę programu SharePoint można także zsynchronizować w widoku arkusza danych przy użyciu polecenia Utwórz kwerendę dotyczącą listy przy użyciu programu Excel dostępnego w okienku zadań w widoku arkusza danych. Ponadto przy użyciu dodatkowych poleceń w okienku zadań można zsynchronizować dane listy oraz wykonać następujące czynności:

 • Tworzenie wykresu programu Excel

 • Tworzenie tabeli przestawnej programu Excel

 • Drukowanie listy z poziomu programu Excel

Więcej informacji można znaleźć w systemie Pomocy dla widoku arkusza danych (w dolnej części widoku arkusza danych należy kliknąć łącze Pomoc).

Początek strony

Synchronizowanie danych listy z poziomu programu Excel przy użyciu polecenia Eksportuj tabelę

W programie Excel 2010 można także wyeksportować istniejącą tabelę programu Excel do nowej listy programu SharePoint za pomocą kreatora Eksportowanie tabeli do listy programu SharePoint. Takie rozwiązanie jest przydatne, jeśli użytkownik ma dane w tabeli programu Excel i chce utworzyć listę programu SharePoint w trakcie procesu synchronizacji.

Więcej informacji na temat eksportowania tabeli programu Excel można znaleźć w systemie Pomocy programu Excel 2010.

Początek strony

Synchronizowanie listy programu SharePoint z programem arkusza kalkulacyjnego

Uwaga: Poniższe instrukcje jako przykładu użyto programu Excel 2010. Jeśli korzystasz z innego arkusza kalkulacyjnego, przeczytaj informacje pomocy danego programu.

 1. Przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej odpowiednią listę do zsynchronizowania z programem arkusza kalkulacyjnego.

 2. Kliknij nazwę listy programu SharePoint na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy kliknij nazwę listy.

  Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na wstążce kliknij kartę Lista, a następnie w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o włączenie połączeń danych na komputerze i masz pewność, że włączenie połączenia do danych w witrynie programu SharePoint jest bezpieczne, kliknij przycisk Włącz.

W programie Excel zostanie utworzona tabela programu Excel zawierająca połączenie danych oparte na pliku kwerendy sieci Web.

Aby w programie arkusza kalkulacyjnego wyświetlić nowsze zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint, należy ręcznie zaktualizować dane. Na przykład w programie Excel 2010 w tabeli programu Excel połączonej z listą programu SharePoint na karcie Projektowanie w grupie Dane tabeli zewnętrznej należy kliknąć pozycję Odśwież.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×